július

EGYHÁZI  KALENDÁRIUM A 2016. ÉV JÚLIUS HÓNAPJÁRA

 1. Szent Kozma és Damján római csodatevő szent szegények.
 2. Szűz Mária köntösének elhelyezése a Blakhernai templomban. Szent Juvenalis jeruzsálemi érsek.
 3. Pünkösd utáni 2. vasárnap. Minden orosz szentek vasárnapja.
Szent Kozma és Damján (+284)
Szent Kozma és Damján

„Kamarás” Szent Jácint kappadókiai vértanú. Szent Anatoliosz konstantinápolyi érsek. Moszkvai Szent Fülöp ereklyéinek átvitele.

Róm 2,10-16; Mt 4,18-23. Első hang.

 1. „Jeruzsálemi” Szent András krétai érsek, énekszerző.
 2. Áthoszi Szent Atanáz, a Nagy Lavra alapítója. Csodatévő Szent Lampadosz. Radonyezsi Szent Szergij ereklyéinek a feltárása.
 3. Nagy Szent Sziszóész.
 4. Szent Küriaké nagyvértanú. Maleon-hegyi Szent Tamás.
 5. Szent Prokópiosz palesztinai nagyvértanú és társai.
 6. Szent Pankráciusz, taorminai püspök vértanú.
 7. Pünkösd utáni 3. vasárnap.

A Negyvenöt Nikopoliszi (örményországi) Vértanú. Szentéletű Antal, a Kijevi Barlangkolostor alapítója.

Róm 5,1-10; Mt 6,22-33. Második hang.

 1. Szent Eufémia nagyvértanú, a khalkédóni ortodox hitvallás megerősítője. Szent Olga-Heléna apostoli fejedelemasszony.
 2. Szent Proklosz és Hiláriosz vértanúk.
 3. Szent Gábriel arkangyal főünnepe.

Szentéletű István, a palesztinai Szent Száva lavrából.

Zsid 2,2-10; Lk 10,16,21.

 1. Szent Akvila apostol a Hetven közül. Szent Justus vértanú. Szent József hitvalló, thesszalonikai érsek, Sztudioni Szent Teodor testvére. Áthoszi Szent Nikodémus (†1809).
 2. Szent Kérükosz és anyja Julitta, vértanúk. Szent Vlagyimir apostoli nagyfejedelem.
 3. Szent Athénogenész pédakhthoéi püspök vértanú és tíz tanítványa.
 4. Pünkösd utáni 4. vasárnap. A IV. Khalkédóni Egyetemes Zsinat szent atyáinak emléke (júl. 13-19. közötti vasárnap).

Szent Marina-Margit antiokhiai nagyvértanúnő.

Róm 6,18-23; Mt 8,5-13; a szent atyáknak: Tit 3,8-15; Jn 17,1-13. Harmadik hang.

 1. Szent Emilianosz durostorumi (szilisztrai) vértanú.
 2. Szentéletű Makrina, Nagy Szent Vazul és Nüsszai Szent Gergely nővére. Szentéletű Diosz.
 3. Tesbei Szent Illés próféta.
Szent Illés próféta
Szent Illés próféta

Jak 5,10-20; Lk 4,22-30.

 1. Krisztusért balga Szentéletű Simeon és társa, Szentéletű János.
 2. Kenetvivő és apostolokkal egyenlő Szent Mária Magdolna.
 3. Szent Ezékiel próféta. Csodatévő Szent Apollinaris, első ravennai püspök vértanú. Szent Vitalis és hitvese Valéria, ravennai vértanúk.
 4. Pünkösd utáni 5. vasárnap.

Szent Krisztina nagyvértanúnő. Szent Borisz és Gleb, vértanú hercegek.

Róm 10,1-10; Mt 8,28-9,1. Negyedik hang.

 1. Szent Anna, az Istenszülő anyjának elhunyta.
 2. Szentéletű Magyar (Ugrin) Mózes, a kijevi Barlangkolostor szerzetese.

Szent Hermolaosz papvértanú és társai, Hermipposz és Hermokratész. Szentéletű Paraszkéva vértanúnő.

Gal 5,22-6,2; Lk 6,17-23.

 1. Gyógyító Szent Panteleimon nagyvértanú.
 2. Szent Prokhorosz, Nikánór, Timón, Parmenász apostolok és diakónusok a Hetven közül.
 3. Szent Kallinikosz, gangrai vértanú és Szent Theodoté vértanúnő.
 4. Szent Szilász, Szilvánusz (Sziluán), Epainetosz, Kreszcensz és Andronikosz apostol a Hetven közül.
 5. Pünkösd utáni 6. vasárnap.

Szent és Igaz Eudokimosz. A Szent Kereszt konstantinápolyi körmenetének előünnepe.

Róm 12,6-14; Mt 9,1-8. Ötödik hang.

(Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

(Böjti napok: minden szerda és péntek.)

Tovább az eszköztárra