január

ORTODOX EGYHÁZI KALENDÁRIUM
a 2020. ÉV JANUÁR HÓNAPJÁRA
 1. Az Úr körülmetélése. Nagy Szent Vazul cézáriai érsek. Polgári újév.

Az ünnepnek: Kol 2,8-12; Lk 2,20-21; 40-52. A főpapnak: Zsid 7,26-8,2; Lk 6,17-23.

 (A böjt január 4-ig fel van oldva.)

 1. Szent Szilveszter római püspök. Szent Theagenész, parioni püspök vértanú. Szent Kozma, konstantinápolyi pátriárka. Szárovi Szent Szerafim.
 2. Szent Malakiás próféta. Szent Gordiosz, cézáreai vértanú. Párizsi Szent Genovéva.
 3. A Hetven Szent apostol főünnepe. Szent Euthümiosz hitvalló, vatopedi apát. Szent Onufriosz, khioszi újvértanú.
 4. Vízkereszt előtti vasárnap.

Szent Theopemptosz és Theónasz vértanúk. Alexandriai Szentéletű Szünklétiké.
2Tim 4,5-8; Mk 1,1-8. Negyedik hang.

(Böjti nap)

 1. Az Úr megkeresztelése. Vízkereszt.

Tit 2,11-14; 3,4-7; Mt 3,13-17.
 1. Szent Próféta, Előhírnök és Keresztelő János főünnepe. Csel 19,1-8; Jn 1,29-34.
 2. Szentéletű Domniké. Szent Agathon egyiptomi remete. Khodzebai Szent György. Szent Semaja próféta. Szentéletű Gergely, csodatévő, a Kijevi Barlangkolostorból.
 3. Szent Polüeuktosz, meliténéi vértanú. Csodatevő Szent Eusztratiosz, augaroszi apát. Szent Fülöp moszkvai metropolita, vértanú.
 4. Szent Gergely, nüsszai püspök. Szent Dometianosz, meliténéi püspök. Szent Ammóniosz, egyiptomi remete.
 5. Nagy Szent Teodóz, palesztinai apát. Gázai Szent Vitalis. Szent Teodóz, áthoszi apát, trapezunti püspök.
 6. Vízkereszt utáni vasárnap.

Szent Tatjána, római vértanúnő. Mauritániai Szent Mertiosz, vértanú. Szent Illés remete, egyiptomi csodatévő.
Ef 4,7-13; Mt 4,12-17. Ötödik hang.
 1. Szent Ermilosz és Sztratonikosz, singidunumi (belgrádi) vértanúk. Szent Jakab, niszibiszi püspök. Szent Hilarius, Poitiers-i püspök. „Kunyhóégető” Szent Maximosz, áthoszi remete.
 2. A Negyven Sínai Szent vértanú. A Negyvenhárom Raithu-i Szent Vértanú. Szent Ágnes vértanú. Szent Nino, Grúzia megvilágosítója. Szent Száva, szerbiai érsek.

 (A vízkereszti ünnepkör vége.)

 1. Thébai Szent Pál. Kunyhós Szent János. Szent Panszofiosz, alexandriai vértanú.
 2. Szent Péter apostol bilincseinek tisztelete.
 3. Nagy Szent Antal, egyiptomi remete. Fekete-tavi Szent Antal. Új Szent Antal, veriai csodatévő. Szent György, joáninai újvértanú.
 4. Szent Atanáz és Cirill alexandriai érsekek.
 5. Pünkösd utáni 31. vasárnap.

Egyiptomi Szent Makariosz (391). Alexandriai Szent Makariosz, „a Városi” (395). Efezusi Szent Márk, az ortodoxia hitvallója (1444).
Kol 1,12-18; Lk 17,12-19 (olvasmányok: ap. a 28., ev. a 29. vasárnap szerint). Hatodik hang.
 1. Nagy Szent Euthümiosz (473). Szent Péter, „a Vámszedő” (VI. sz.). Szent Zakariás újvértanú (1782).
 2. Szent Neofitosz, nikeai vértanú. Hitvalló Szent Maximosz.
 3. Szent Timóteus apostol.
 4. Szent Kelemen, ankürai püspök és tanítványa, Római Szent Agathangelosz, vértanúk.
 5. Szentéletű Római Xénia. Szent Pál, Pausziriosz és Theodotión, testvérek és vértanúk. Szent János, kazanyi vértanú. Krisztusért balga Pétervári Szent Xénia.
 6. Teológus Szent Gergely, konstantinápolyi érsek.
 7. Pünkösd utáni 32. vasárnap.

Szentéletű Xenofón, hitvese Mária, és fiaik, Arkadiosz és János.
1Tim 4,9-15; Lk 19,1-10 (Zákeus vasárnapja). Hetedik hang.
 1. Aranyszájú Szent János ereklyéinek visszahozatala Konstantinápolyba (438).
Zsid 7,26-8,2; Jn 10,9-16.
 1. Szír Szent Efrém. Csodatévő Magyar Efrém (1053).
 2. Istenhordozó Szent Ignác, antiokhiai vértanú püspök ereklyéinek visszahozatala.
 3. A Három Szent Főpap: Nagy Szent Vazul, Teológus Szent Gergely és Aranyszájú Szent János főünnepe.

Zsid 13,7-16; Mt 5,14-19.
 1. Szent Cirusz és János, csodatevő szent szegények.

 

(Böjti napok, január 5., és utána minden szerda és péntek.)

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

Tovább az eszköztárra