Felvételek egyházzenénk kincseiből, 6

Siker helyett kudarc, öröm helyett megpróbáltatás ér bennünket. Mindig lehet erőt meríteni az Úr húsvéti győzelméből, felette áll megpróbáltatásnak, örömnek. Az Úr Jézus mondja búcsúbeszédében az apostoloknak:
“Bizony, bizony, mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül; ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul” (János 16,20).
Hallgassunk meg egy tavalyi húsvéti felvételt, a húsvéti sztichirákat, egyházi szláv nyelven, magyar szöveg kíséretében, a moszkvai “Szretyenszkij” monostor férfikórusának szolgálatában, 5. hangra:

Húsvéti sztichirák, 5. hang:

Elővers: Támadjon fel az Isten, és szóródjanak szét az ő ellenségei, és meneküljenek az ő színe elől, akik gyűlölik Őt.

Szent Húsvét virradt ma reánk, új Húsvét, szent Húsvét, titokzatos Húsvét, legtiszteltebb Húsvét, Húsvét — Krisztus a Megváltó, szeplőtelen Húsvét, nagy Húsvét, a hívők Húsvétja, Húsvét, amely megnyitotta nékünk a Paradicsom kapuit, Húsvét, amely minden hívőt megszentel.

Elővers: Amiként szertefoszlik a füst, úgy oszoljanak széjjel, amiképpen elolvad a viasz a tűz közelségétől.

Jertek, a látványtól örömet hirdető asszonyok, és mondjátok a Sionnak: Fogadd tőlünk az örömhírt Krisztus feltámadásáról. Gyönyörködj, ujjongj és örvendezz, Jeruzsálem, látva Krisztus Királyt, aki mint Vőlegény lép ki a sírboltból!

Elővers: Úgy vesszenek el a bűnösök az Isten színe elől, és az igazak örvendezzenek.

A kenethozó asszonyok kora hajnalban az Életet adó sírjához közeledve, angyalt találtak ott a sírkövön ülve, aki megszólítván őket így beszélt hozzájuk: Mit keresitek az Élőt a halottak között? Miért siratjátok az Enyészhetetlent, mintha az enyészetben volna? Elmenvén, vigyétek a hírt az Ő tanítványainak.

Elővers: Ez az a nap, amelyet alkotott az Úr, vigadjunk és örvendezzünk benne.

Gyönyörűséges Húsvét! Húsvét, az Úr Húsvétja! Legtiszteltebb Húsvét virradt reánk. Húsvét van! Örömmel öleljük meg egymást! Ó, Húsvét, bánat megváltása! Mert a mai napon Krisztus, mint nászcsarnokból feltündökölvén a sírból, örömmel töltötte el az asszonyokat, mondván: Vigyétek a hírt az apostoloknak.

Elővers: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Feltámadás napja van, örömmel, ragyogva ünnepeljünk, és öleljük meg egymást! Mondjuk: „Testvérek”, azoknak is, akik gyűlölnek minket, bocsássunk meg mindent a feltámadásért, és így kiáltsunk:

Krisztus feltámadt halottaiból, halállal eltiporván a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozván!

Article written by imreni

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Tovább az eszköztárra