Felvételek egyházzenénk kincseiből, 15.

Siker helyett kudarc, öröm helyett megpróbáltatás ér bennünket. Mindig lehet erőt meríteni az Úr húsvéti győzelméből, felette áll megpróbáltatásnak, örömnek. Az Úr Jézus mondja búcsúbeszédében az apostoloknak:
“Bizony, bizony, mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül; ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul” (János 16,20).
Hallgassunk meg egy tavalyi húsvéti felvételt, a húsvéti sztichirákat, egyházi szláv nyelven, magyar szöveg kíséretében, a moszkvai “Szretyenszkij” monostor férfikórusának szolgálatában, 5. hangra:

Húsvéti sztichirák, 5. hang:

Elővers: Támadjon fel az Isten, és szóródjanak szét az ő ellenségei, és meneküljenek az ő színe elől, akik gyűlölik Őt.

Szent Húsvét virradt ma reánk, új Húsvét, szent Húsvét, titokzatos Húsvét, legtiszteltebb Húsvét, Húsvét — Krisztus a Megváltó, szeplőtelen Húsvét, nagy Húsvét, a hívők Húsvétja, Húsvét, amely megnyitotta nékünk a Paradicsom kapuit, Húsvét, amely minden hívőt megszentel.

Elővers: Amiként szertefoszlik a füst, úgy oszoljanak széjjel, amiképpen elolvad a viasz a tűz közelségétől.

Jertek, a látványtól örömet hirdető asszonyok, és mondjátok a Sionnak: Fogadd tőlünk az örömhírt Krisztus feltámadásáról. Gyönyörködj, ujjongj és örvendezz, Jeruzsálem, látva Krisztus Királyt, aki mint Vőlegény lép ki a sírboltból!

Elővers: Úgy vesszenek el a bűnösök az Isten színe elől, és az igazak örvendezzenek.

A kenethozó asszonyok kora hajnalban az Életet adó sírjához közeledve, angyalt találtak ott a sírkövön ülve, aki megszólítván őket így beszélt hozzájuk: Mit keresitek az Élőt a halottak között? Miért siratjátok az Enyészhetetlent, mintha az enyészetben volna? Elmenvén, vigyétek a hírt az Ő tanítványainak.

Elővers: Ez az a nap, amelyet alkotott az Úr, vigadjunk és örvendezzünk benne.

Gyönyörűséges Húsvét! Húsvét, az Úr Húsvétja! Legtiszteltebb Húsvét virradt reánk. Húsvét van! Örömmel öleljük meg egymást! Ó, Húsvét, bánat megváltása! Mert a mai napon Krisztus, mint nászcsarnokból feltündökölvén a sírból, örömmel töltötte el az asszonyokat, mondván: Vigyétek a hírt az apostoloknak.

Elővers: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Feltámadás napja van, örömmel, ragyogva ünnepeljünk, és öleljük meg egymást! Mondjuk: „Testvérek”, azoknak is, akik gyűlölnek minket, bocsássunk meg mindent a feltámadásért, és így kiáltsunk:

Krisztus feltámadt halottaiból, halállal eltiporván a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozván!

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Tovább az eszköztárra