szeptember

EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2018. ÉV
SZEPTEMBER HÓNAPJÁRA
 1. Az egyházi év kezdete (Indiktosz).
Idősebb Oszlopos Szent Simeon és Szent Márta, Oszlopos Szent Simeon anyja.
1Tim 2,1-7; Lk 4,16-22.
 1. vasárnap: Pünkösd utáni 14. vasárnap. (Tanévnyitó.)
Szent Mamasz gangrai (Kis-Ázsia) vértanú (3. sz.). Böjtölő Szent János konstantinápolyi érsek (†595).
2Kor 1,21-2,4; Mt 22,1-14. Ötödik hang.
 1. Szent Anthimosz nikomédiai püspök vértanú. Szentéletű Theoktisztosz, Nagy Szent Euthümiosz szerzetestársa.
 2. Szent Babülasz antiokhiai érsek vértanú és három gyermek tanítványa. Törvényhozó és Istent látó Szent Mózes próféta.
 3. Szent Zakariás próféta, Keresztelő Szent János apja.
 4. Szent Mihály arkangyal csodatétele Kolosszéban. Szent Eudoxiosz, Romulus, Zénón, Makariosz és társaik meliténéi vértanúk.
 5. Szűz Mária Születésének előünnepe. Szent Szódzon kilikiai vértanú (†304).
 6. Szűz Mária születése, Kisboldogasszony.
Filip 2,5-11; Lk 10,38-42; 11,27-28.
 1. Α Szent Kereszt Felmagasztalása előtti vasárnap.
Szent és igaz istenősök Joakim és Anna.
Gal 6,11-18; Jn 3,13-17; az istenősöknek: Gal 4,22-27; Lk 8,16-21. Hatodik hang.
 1. Szent Ménodóra, Métrodóra és Nümfodóra bithüniai vértanúnők.
 2. Alexandriai Szent Teodóra (†491). Valaámi Szent Szergij és German ereklyéinek átvitele.
 3. Szent Autonomosz itáliai és Kurnutosz ikoniumi püspök vértanúk. Szent Julián galáciai vértanú és negyven társa. Α Kisboldogasszony ünnepkörének vége.
 4. A jeruzsálemi Szent Feltámadás (Szent Sír) templom fölszentelése és a Szent Kereszt Felmagasztalásának előünnepe.
Szent Kornél százados vértanú.
Zsid 3,1-4; Mt 16,13-19.
 1. Α Szent Kereszt Felmagasztalása.
1Kor 1,18-24; Jn 19, 6-11; 13-20; 25-28; 30-35.

(Böjti nap. A bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Gót Szent Nikétasz nagyvértanú (†372).
 2. A Szent Kereszt Felmagasztalása utáni vasárnap.
Szent Eufémia khalkédóni nagyvértanúnő (†304).
Gal 2,16-20; Mk 8,34-9,1. Hetedik hang.
 1. Szent Zsófia és leányai: Pisztisz, Elpisz és Agapé római vértanúnők (†137).
 2. Csodatevő Szent Eumeniosz gortünai (Kréta) püspök. Szent Ariadné frígiai vértanúnő.
 3. Szent Trofimosz, Szabbatiosz és Dorümedón vértanúk.
 4. Szent Eusztathiosz nagyvértanú és felesége Theopiszté, valamint fiaik: Agapiosz és Theopisztosz.
 5. A Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepkörének vége. Szent Kodratosz apostol, athéni püspök. Szent Jónás próféta.
 6. Csodatévő Szent Fókasz szinópéi püspök vértanú.
 7. Pünkösd utáni 17. vasárnap.
A szent, dicsőséges Próféta és Előhírnök Keresztelő János fogantatása.
Szent András, János, Péter és Antal szirakuzai vértanúk.
2Kor 9,6-11; Lk 5,1-11 (olvasmányok a 18. vasárnap szerint). Nyolcadik hang.
 1. Apostolokkal egyenlő Szent Tekla ikóniumi első nagyvértanúnő (2. sz.). Áthoszi Szent Sziluán (†1938).
 2. Szent Eufrozina, Egyiptomi Szent Pafnutiosz lánya. Csodatévő Radonyezsi Szent Szergij elhunyta (†1392).
 3. Szent János apostol és evangélista elhunyta.
1Jn 4,12-19; Jn 19,25-27; 21,24-25.

(A bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Kallisztratosz vértanú és negyvenkilenc vértanú társa. Szentéletű Szavvatyij szolovki csodatévő.
 2. Szent Kharitón hitvalló. Szent Báruk próféta (†Kr. e. 600 k.).
 3. Szentéletű Küriakosz palesztinai remete.
 4. Pünkösd utáni 18. vasárnap.
Megvilágosító Szent Gergely vértanú Örményország püspöke (†335).
2Kor 11,31-12,9; Lk 6,31-36 (olvasmányok a 19. vasárnap szerint). Első hang.

 (Böjti napok: minden szerda és péntek.)

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat

a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepnél.)

Tovább az eszköztárra