szeptember

EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2017. ÉV

SZEPTEMBER HÓNAPJÁRA

 1. Az egyházi év kezdete (Indiktosz).
Idősebb Oszlopos Szent Simeon és Szent Márta, Oszlopos Szent Simeon anyja.
1Tim 2,1-7; Lk 4,16-22.
 1. Szent Mamasz gangrai (Kis-Ázsia) vértanú (3. sz.). Böjtölő Szent János konstantinápolyi érsek (†595).
 2. vasárnap: Pünkösd utáni 13. vasárnap. (Tanévnyitó.)
Szent Anthimosz nikomédiai püspök vértanú. Szentéletű Theoktisztosz, Nagy Szent Euthümiosz szerzetestársa.
1Kor 16,13-24; Mt 21,33-42. Negyedik hang.
 1. Szent Babülasz antioκhiai érsek vértanú és három gyermek tanítványa. Törvényhozó és Istent látó Szent Mózes próféta.
 2. Szent Zakariás próféta, Keresztelő Szent János apja.
 3. Szent Mihály arkangyal csodatétele Kolosszéban. Szent Eudoxiosz, Romulus, Zénón, Makariosz és társaik meliténéi vértanúk.
 4. Szűz Mária Születésének előünnepe. Szent Szódzon kilikiai vértanú (†304).
 5. Szűz Mária születése, Kisboldogasszony.
Szent Joakim és Anna
Filip 2,5-11; Lk 10,38-42; 11,27-28.
(A hal és a bor fogyasztása meg van engedve.)
 1. Szent és igaz istenősök Joakim és Anna.
Gal 4,22-27; Lk 8,16-21.
 1. Α Szent Kereszt Felmagasztalása előtti vasárnap.
Szent Ménodóra, Métrodóra és Nümfodóra bithüniai vértanúnők.
Gal 6,11-18; Jn 3,13-17. Ötödik hang.
 1. Alexandriai Szent Teodóra (†491). Valaámi Szent Szergij és German ereklyéinek átvitele.
 2. Szent Autonomosz itáliai és Kurnutosz ikoniumi püspök vértanúk. Szent Julián galáciai vértanú és negyven társa. Α Kisboldogasszony ünnepkörének vége.
 3. A jeruzsálemi Szent Feltámadás (Szent Sír) templom fölszentelése és a Szent Kereszt Felmagasztalásának előünnepe.
Szent Kornél százados vértanú.
Zsid 3,1-4; Mt 16,13-19.
 1. Α Szent Kereszt Felmagasztalása.
1Kor 1,18-24; Jn 19, 6-11; 13-20; 25-28; 30-35.
(Böjti nap. A bor fogyasztása meg van engedve.)
 1. Gót Szent Nikétasz nagyvértanú (†372).
 2. Szent Eufémia khalkédóni nagyvértanúnő (†304).
 3. A Szent Kereszt Felmagasztalása utáni vasárnap.
Szent Zsófia és leányai: Pisztisz, Elpisz és Agapé római vértanúnők (†137).
Gal 2,16-20; Mk 8,34-9,1. Hatodik hang.
 1. Csodatevő Szent Eumeniosz gortünai (Kréta) püspök. Szent Ariadné frígiai vértanúnő.
 2. Szent Trofimosz, Szabbatiosz és Dorümedón vértanúk.
 3. Szent Eusztathiosz nagyvértanú és felesége Theopiszté, valamint fiaik: Agapiosz és Theopisztosz.
 4. A Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepkörének vége. Szent Kodratosz apostol, athéni püspök. Szent Jónás próféta.
 5. Csodatévő Szent Fókasz szinópéi püspök vértanú.
 6. A szent, dicsőséges Próféta és Előhírnök Keresztelő János fogantatása.
Szent András, János, Péter és Antal szirakuzai vértanúk.
 1. Pünkösd utáni 16. vasárnap.
Szent Sziluán
Apostolokkal egyenlő Szent Tekla ikóniumi első nagyvértanúnő (2. sz.). Áthoszi Szent Sziluán (†1938).
2Kor 9,6-11; Lk 5,1-11 (olvasmányok a 18. vasárnap szerint). Hetedik hang.
 1. Szent Eufrozina, Egyiptomi Szent Pafnutiosz lánya. Csodatévő Radonyezsi Szent Szergij elhunyta (†1392).
 2. Szent János apostol és evangélista elhunyta.
1Jn 4,12-19; Jn 19,25-27; 21,24-25.
 1. Szent Kallisztratosz vértanú és negyvenkilenc vértanú társa. Szentéletű Szavvatyij szolovki csodatévő.
 2. Szent Kharitón hitvalló. Szent Báruk próféta (†Kr. e. 600 k.).
 3. Szentéletű Küriakosz palesztinai remete.
 4. Megvilágosító Szent Gergely vértanú Örményország püspöke (†335).

(Böjti napok: minden szerda és péntek.)

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

Tovább az eszköztárra