október

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2021. év OKTÓBER hónapjára
az újnaptár szerint

 1. Szűz Mária Oltalma (a szláv és a román helyi egyházak liturgikus hagyománya szerint).
Szent Ananiás apostol a Hetven közül (I. sz.). Énekszerző Szent Romanosz (V-VI. sz.).
Zsid. 9,1-7; Lk 10,38-42;11,27-28.
 1. Antiokhiai Szent Ciprián püspök vértanú és Szent Jusztina vértanú szűz (IV. sz.). Szent Dávid és Konstantin grúz vértanú hercegek (VIII. sz.). Krisztusért balga Boldog Ciprián, szuzdali csodatévő (XVII. sz.).
 2. Pünkösd utáni 15. vasárnap.

Areopagita Szent Dénes, athéni püspök vértanú (I. sz.). Alexandriai Szent Dénes püspök vértanú és tanítványai (268).
2Kor 11,31-12,9; Lk 6,31-36 (olvasmányok a 19. vasárnap szerint). Hatodik hang.
 1. 4. Szent Hierotheosz, Athén első püspöke (I. sz.). Szent Domnina és leányai, Bereniké és Proszdokia, szíriai vértanúk (303 k.). Szent Ammon, egyiptomi aszkéta (305).
 2. Szent Kharitiné vértanúnő (IV. sz). Csodatévő Szent Péter, Elek, Jónás, Makariosz, Fülöp, Jób, Jermogen, Tyihon, Péter, Filaret, Ince és Makariosz, moszkvai metropoliták.
 3. Szent Tamás apostol (I. sz.).
1Kor 4,9-16; Jn 20,19-31.
 1. Szent Szergiusz és Bacchus, római vértanúk (296 k.). Remete Szent János és 98 társa, krétai aszkéták (X. sz.).
 2. Szent Pelágia, antiokhiai szűz (III. sz.). Szentéletű Pelágia, antiokhiai bűnbánó (V. sz.). Szentéletű Doszifej (XV. sz.) és Trifon (XVII. sz.).
 3. Szent Jakab apostol, Alfeus fia (I. sz.). Szentéletű Andronikosz és hitvese, Szentéletű Atanázia (VI. sz.).
 4. Pünkösd utáni 16. vasárnap.

Szent Eulampiosz és nővére Eulampia vértanúk és társaik (III. sz.). Szent Baszianosz (V. sz.). Hitvalló Szent Teofil (717-741). Krisztusért balga Totmai Szent András (1673). Optyinói Szent Ambrus (1891).
Gal 1,11-19; Lk 7,11-16 (olvasmányok a 20. vasárnap szerint). Hetedik hang.
 1. Szent Fülöp diakónus apostol, a Hét diakónus közül (I. sz.). Szentéletű „Írott” Theofán, nikaiai püspök hitvalló és bátyja, “Írott” Teodor (IX. sz.). A Szent Optyinói Sztarecek gyülekezete.
 2. Szent Probosz, Tarakhosz és Andronikosz vértanúk (IV. sz.).
 3. Szent Karposz püspök, Papülosz diakónus, Agathodórosz, a szolgájuk és Agathoniké, Papülosz nővére vértanúk (III. sz.). Szentéletű Benjámin, a Kijevi Barlangkolostor szerzetese (XIV. sz.).
 4. Szent Nazarius, Gervasius, Protasius és Celsus vértanúk (I. sz.). Szentéletű Énekszerző Kozma, maiumai püspök (VIII. sz.).
 5. Szent Lukianosz, antiokhiai papvértanú (IV. sz.). Szent Barszesz, edesszai püspök, hitvalló (IV. sz.). Thesszalonikai „Ifjabb” Szent Euthümiosz (IX. sz.). Csodatévő Szent János, szuzdali püspök (XIV. sz.).
 6. Szent Longinusz százados vértanú és két katonatársa (I. sz.). Szent Gallusz, svájci aszkéta, igehirdető (640). Szent Eupraxia, pszkovi vértanú (1243).
 7. Pünkösd utáni 17. vasárnap. A VII. Egyetemes Zsinat atyáinak emléke (787).

Szent Hóseás próféta (Kr. e. VIII. sz.). Krisziszben eltemetett Szent András vértanú (VIII. sz.).
Gal 2,16-20; Lk 8,5-15 (ev. olvasmány a 21. vasárnap szerint); a zsinati atyáknak: Tit 3,8-15; Jn 17,1-13. Nyolcadik hang.
 1. Szent Lukács apostol és evangélista (I. sz.).
Kol 4,5-18; Lk 10,16-21.
 1. Szent Jóel próféta (Kr. e. VII-IX. sz.). Szent Varus vértanú és hat aszkéta vértanútársa (IV. sz.). Csodatévő Rilai Szent János (X. sz.).
 2. Szent Artemiosz antiokhiai nagyvértanú (IV. sz.). Istenhordozó „Ifjabb” Szentéletű Geraszimosz, kefalóniai aszkéta (XVI. sz.). Krétai Szent Andronikosz vértanú (VIII. sz.).
 3. Nagy Szent Hilárion, palesztinai aszkéta (IV. sz.). Szent István, Péter, Pál vértanúk és társaik, az ikontisztelet hitvallói (VIII. sz.).
 4. Csodatévő és Apostolokkal egyenlő Szent Aberkiosz, hierapoliszi püspök (II. sz.). A Hét Szent Efezusi Alvó Ifjú (III. sz.; V. sz.). Szent Rúfusz és Lót, egyiptomi aszkéták (IV-V. sz.).
 5. Szent Jakab apostol, az Úr Testvére, Jeruzsálem első püspöke (I. sz.).
Gal 1,11-19; Mt 13,54-58.
 1. Pünkösd utáni 18. vasárnap.

Szent Arethasz nagyvértanú és 4299 társa (523). A Szent Asszony vértanú, Arethasz követője, és gyermeke. Szent Szebasztiána, szebasztai vértanúnő, Szent Pál apostol tanítványa (I. sz.). Szent Lőrinc püspökvértanú, Szent Elek pap és Szent Elek vértanúk (1918). Szentéletű Arethász hitvalló (1932). Szent János és Miklós papvértanúk (1937). Szent Péter papvértanú (1938).
Ef 2,4-10; Lk 8,26-39 (olvasmányok a 23. vasárnap szerint). Első hang.
 1. Szent Marcianus és Márton, konstantinápolyi vértanúk (IV. sz.). Szent Tábita (I. sz.). Szent Anasztáz vértanú (IV. sz.).
Harmadik hang.
 1. Olajat árasztó Szent Demeter, thesszalonikai nagyvértanú (IV. sz.).
2Tim 2,1-10; Jn 15,17-16,2.  
 1. Szent Nesztor, thesszalonikai vértanú, Szent Demeter vértanú társa (IV. sz.).
 2. Szűz Mária Oltalma (a görög liturgikus hagyomány szerint).
Szent Terenciusz, hitvese Neonilla és hét gyermeke vértanúk. Száva monostorbeli Szent István, palesztinai aszkéta (VIII. sz.).
 1. Római Szent Anasztázia vértanú szűz. Szentéletű Abramiosz és unokahúga Mária, edesszai aszkéták (IV. sz.). Szentéletű Avramij, rosztovi csodatévő (XI. sz.)
 2. Szent Zénobiosz és nővére Zénobia, ciliciai vértanúk (III. sz.).
 3. Pünkösd utáni 19. vasárnap.

Szent Sztakhüsz, Apellész apostolok, Szent Ampliasz, Urbánusz, Narkisszosz apostolok és vértanúk a Hetven közül és Arisztobulosz angliai püspök (I. sz.). Szent Epimakhosz, egyiptomi vértanú (III. sz.). Szent István, Barnabás, Trofimosz, Dorümedón, Kozma, Damján, Száva, Bassza, Ábrahám vértanúk és társaik. Hioszi Szent Miklós újvértanú (1754). Szent János carszkoszelói papvértanú (1917). Szentéletű Leonyid vértanú (1918). Szent Vszevolod, Sándor, Szergiusz, Elek, Vazul, Péter, Vazul papvértanúk (1937). Szentéletű Anatolij és Eufrozina vértanúk, Szent Jakab vértanú (1937). Szentéletű Ince vértanú (1938).
Gal 6,11-18; Lk 16,19-31 (olvasmányok a 22. vasárnap szerint). Második hang.

(Böjti napok: minden szerda és péntek.)

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

Tovább az eszköztárra