október

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2020. év OKTÓBER hónapjára
az újnaptár szerint
 1. Szűz Mária Oltalma (a szláv és a román helyi egyházak liturgikus hagyománya szerint).

Szent Ananiás apostol a Hetven közül (I. sz.). Énekszerző Szent Romanosz (V-VI. sz.).

Zsid. 9,1-7; Lk 10,38-42;11,27-28.

 1. Antiokhiai Szent Ciprián püspök vértanú és Szent Jusztina vértanú szűz (IV. sz.). Szent Dávid és Konstantin grúz vértanú hercegek (VIII. sz.). Krisztusért balga Boldog Ciprián szuzdali csodatévő (XVII. sz.).
 2. Areopagita Szent Dénes athéni püspök vértanú (I. sz.). Alexandriai Szent Dénes püspök vértanú és tanítványai (268).
 3. Pünkösd utáni 17. vasárnap.

Szent Hierotheosz Athén első püspöke (I. sz.). Szent Domnina és leányai, Bereniké és Proszdoké szíriai vértanúk (303 k.). Szent Ammon egyiptomi aszkéta (305).

2Kor 11,31-12,9; Lk 6,31-36 (olvasmányok a 19. vasárnap szerint). Nyolcadik hang.

 1. Szent Kharitiné vértanúnő (IV. sz). Csodatévő Szent Péter, Elek, Jónás, Makariosz, Fülöp, Jób, Jermogen, Tyihon, Péter, Filaret, Ince és Makariosz moszkvai metropoliták.
 2. Szent Tamás apostol (I. sz.).

1Kor 4,9-16; Jn 20,19-31.

 1. Szent Szergiusz és Bacchus, római vértanúk (296 k.). Remete Szent János és 98 társa, krétai aszkéták (X. sz.).
 2. Szent Pelágia, antiokhiai szűz (III. sz.). Szentéletű Pelágia, antiokhiai bűnbánó (V. sz.). Szentéletű Doszifej (XV. sz.) és Trifon (XVII. sz.).
 3. Szent Jakab apostol, Alfeus fia (I. sz.). Szentéletű Andronikosz és hitvese, Szentéletű Atanázia (VI. sz.).
 4. Szent Eulampiosz és nővére Eulampia vértanúk (III. sz.). Optyinói Szent Ambrus (XIX. sz.).
 5. Pünkösd utáni 18. vasárnap.

A VII. Egyetemes Zsinat atyáinak emléke (787).

Szent Fülöp diakónus apostol, a Hét diakónus közül (I. sz.). Szentéletű „Írott” Theofanész, nikaiai püspök hitvalló (IX. sz.). A Szent Optyinói Sztarecek gyülekezete.

Gal 2,16-20; Lk 8,5-15 (ev. olvasmány a 21. vasárnap szerint); a zsinati atyáknak: Tit 3,8-15; Jn 17,1-13. Első hang.

 1. Szent Probosz, Tarakhosz és Andronikosz vértanúk (IV. sz.).
 2. Szent Karposz püspök, Papülosz diakónus, Agathodórosz, a szolgájuk és Agathoniké, Papülosz nővére vértanúk (III. sz.). Szentéletű Benjámin a Kijevi Barlangkolostor szerzetese (XIV. sz.).
 3. Szent Nazarius, Gervasius, Protasius és Celsus vértanúk (I. sz.). Szentéletű Énekszerző Kozma, maiumai püspök (VIII. sz.).
 4. Szent Lukianosz, antiokhiai papvértanú (IV. sz.). Szent Barszesz, edesszai püspök, hitvalló (IV. sz.). Thesszalonikai „Ifjabb” Szent Euthümiosz (IX. sz.). Csodatévő Szent János, szuzdali püspök (XIV. sz.).
 5. Szent Longinusz százados vértanú és két katonatársa (I. sz.). Szent Gallusz svájci aszkéta, igehirdető (640). Szent Eupraxia pszkovi vértanú (1243).
 6. Szent Hóseás próféta (Kr. e. VIII. sz.). Krisziszben eltemetett Szent András vértanú (VIII. sz.).
 7. Pünkösd utáni 19. vasárnap.

Szent Lukács apostol és evangélista (I. sz.).

Gal 1,11-19; Lk 7,11-16 (olvasmányok a 20. vasárnap szerint); az apostolnak: Kol 4,5-18; Lk 10,16-21. Második hang.

 1. Szent Jóel próféta (Kr. e. VII-IX. sz.). Szent Varus vértanú és hat aszkéta vértanútársa (IV. sz.). Csodatévő Rilai Szent János (X. sz.).
 2. Szent Artemiosz antiokhiai nagyvértanú (IV. sz.). Istenhordozó „Ifjabb” Szentéletű Geraszimosz kefalóniai aszkéta (XVI. sz.). Krétai Szent Andronikosz vértanú (VIII. sz.).
 3. Nagy Szent Hilárion, palesztinai aszkéta (IV. sz.). Szent István, Péter, Pál vértanúk és társaik az ikontisztelet hitvallói (VIII. sz.).
 4. Csodatévő és Apostolokkal egyenlő Szent Aberkiosz hierapoliszi püspök (II. sz.). A Hét Szent Efezusi Alvó Ifjú (III. sz.; V. sz.). Szent Rúfusz és Lót egyiptomi aszkéták (IV-V. sz.).
 5. Szent Jakab apostol, az Úr Testvére, Jeruzsálem első püspöke (I. sz.).

Gal 1,11-19; Mt 13,54-58.

 1. Szent Szebasztiána szebasztai vértanúnő, Szent Pál apostol tanítványa (I. sz.). Szent Arethasz nagyvértanú és társai (VI. sz.). A Szent Asszony vértanú Arethasz követője, és gyermeke.
 2. Pünkösd utáni 20. vasárnap.

Szent Marcianus és Márton konstantinápolyi vértanúk (IV. sz.). Szent Anasztáz vértanú (IV. sz.).

Ef 2,4-10; Lk 8,26-39 (olvasmányok a 23. vasárnap szerint). Harmadik hang.

 1. Olajat árasztó Szent Demeter thesszalonikai nagyvértanú (IV. sz.).

2Tim 2,1-10; Jn 15,17-16,2.  

 1. Szent Nesztor thesszalonikai vértanú, Szent Demeter vértanú társa (IV. sz.).
 2. Szűz Mária Oltalma (a görög liturgikus hagyomány szerint).

Szent Terenciusz, hitvese Neonilla és hét gyermeke vértanúk. Száva monostorbeli Szent István palesztinai aszkéta (VIII. sz.).

 1. Római Szent Anasztázia vértanú szűz. Szentéletű Abramiosz és unokahúga Mária edesszai aszkéták (IV. sz.). Szentéletű Avramij rosztovi csodatévő (XI. sz.)
 2. Szent Zénobiosz és nővére Zénobia ciliciai vértanúk (III. sz.).
 3. Szent Sztakhüsz, Apellész, Ampliasz, Urbánusz, Narkisszosz és Arisztobulosz apostolok a Hetven közül (I. sz.). Szent Epimakhosz egyiptomi vértanú (III. sz.).

(Böjti napok: minden szerda és péntek.)

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

Tovább az eszköztárra