október

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2017. év OKTÓBER hónapjára
az újnaptár szerint

 1. Pünkösd utáni 17. vasárnap. Szűz Mária Oltalma (a szláv és a román helyi egyházak liturgikus hagyománya szerint).
Szent Ananiás apostol a Hetven közül (I. sz.). Énekszerző Szent Romanosz (V-VI. sz.).
2Kor 11,31-12,9; Lk 6,31-36 (olvasmányok a 19. vasárnap szerint); az ünnepnek: Zsid. 9,1-7; Lk 10,38-42; 11,27-28. Nyolcadik hang.
 1. Antiokhiai Szent Ciprián püspök vértanú és Szent Jusztina vértanú szűz (IV. sz.). Szent Dávid és Konstantin, grúz vértanú hercegek (VIII. sz.). Krisztusért balga Boldog Ciprián, szuzdali csodatévő (XVII. sz.).
 2. Areopagita Szent Dénes, athéni püspök vértanú (I. sz.).
 3. Szent Hierotheosz, Athén első püspöke (I. sz.).
 4. Szent Kharitiné vértanúnő (IV. sz). Csodatévő Szent Péter, Elek, Jónás, Makariosz, Fülöp, Jób, Jermogen, Tyihon, Péter, Filaret, Ince és Makariosz, moszkvai metropoliták.
 5. Szent Tamás apostol (I. sz.).
1Kor 4,9-16; Jn 20,19-31.
 1. Szent Szergiusz és Bacchus, római vértanúk (III. sz).
 2. Pünkösd utáni 18. vasárnap.
Szent Pelágia, antiokhiai szűz (III. sz.). Szentéletű Pelágia, antiokhiai bűnbánó (V. sz.). Szentéletű Doszifej (XV. sz.) és Trifon (XVII. sz.).
Gal 1,11-19; Lk 7,11-16 (olvasmányok a 20. vasárnap szerint). Első hang.
 1. Szent Jakab apostol, Alfeus fia (I. sz.). Szentéletű Andronikosz és hitvese, Szentéletű Atanázia (VI. sz.).
 2. Szent Eulampiosz és nővére Eulampia vértanúk (III. sz.). Optyinói Szent Ambrus (XIX. sz.).
 3. Szent Fülöp diakónus apostol, a Hét diakónus közül (I. sz.). Szentéletű „Írott” Theofanész, nikaiai püspök hitvalló (IX. sz.). A Szent Optyinói Sztarecek gyülekezete.
 4. Szent Probosz, Tarakhosz és Andronikosz vértanúk (IV. sz.).
 5. Szent Karposz püspök, Papülosz diakónus, Agathodórosz, a szolgájuk és Agathoniké, Papülosz nővére, vértanúk (III. sz.). Szentéletű Benjámin, a Kijevi Barlangkolostor szerzetese (XIV. sz.).
 6. Szent Nazarius, Gervasius, Protasius és Celsus vértanúk (I. sz.). Szentéletű Énekszerző Kozma, maiumai püspök (VIII. sz.).
 7. Pünkösd utáni 19. vasárnap. A VII. Nikaiai Egyetemes Zsinat (787) szent atyáinak emléke.
Szent Lukianosz, antiokhiai papvértanú (IV. sz.). Szent Barszesz, edesszai püspök, hitvalló (IV. sz.). Thesszalonikai „Ifjabb” Szent Euthümiosz (IX. sz.). Csodatévő Szent János, szuzdali püspök (XIV. sz.).
Gal 2,16-20; Lk 8,5-15 (olvasmányok a 21. vasárnap szerint); a szentatyáknak: Tit 3,8-15; Jn 17,1-13. Második hang.
 1. Szent Longinus százados, vértanú (I. sz.).
 2. Szent Hóseás próféta (Kr. e. VIII. sz.). Krisziszben eltemetett Szent András vértanú (VIII. sz.).
 3. Szent Lukács apostol és evangélista (I. sz.).
Kol 4,5-18; Lk 10,16-21.
 1. Szent Jóel próféta (Kr. e. VII-IX. sz.). Szent Varus vértanú és hat aszkéta vértanútársa (IV. sz.). Csodatévő Rilai Szent János (X. sz.).
 1. Szent Artemiosz, antiokhiai nagyvértanú (IV. sz.). Istenhordozó „Ifjabb” Szentéletű Geraszimosz, kefalóniai aszkéta (XVI. sz.). Krétai Szent Andronikosz vértanú (VIII. sz.).
 2. Nagy Szent Hilárion, palesztinai aszkéta (IV. sz.). Szent István, Péter, Pál vértanúk és társaik, az ikontisztelet hitvallói (VIII. sz.).
 3. Pünkösd utáni 20. vasárnap.

A Hét Szent Efezusi Alvó Ifjú

Csodatévő és Apostolokkal egyenlő Szent Aberkiosz, hierapoliszi püspök (II. sz.). A Hét Szent Efezusi Alvó Ifjú (III. sz.; V. sz.). Szent Rúfusz és Lót, egyiptomi aszkéták (IV-V. sz.).
Ef 2,4-10; Lk 8,26-39 (olvasmányok a 23. vasárnap szerint). Harmadik hang.
 1. Szent Jakab apostol, az Úr Testvére, Jeruzsálem első püspöke (I. sz.).
Gal 1,11-19; Mt 13,54-58.
 1. Szent Szebasztiána, szebasztai vértanúnő, Szent Pál apostol tanítványa (I. sz.). Szent Arethasz nagyvértanú és társai (VI. sz.). A Szent Asszony vértanú, Arethasz követője, és gyermeke.
 2. Szent Marcianus és Márton, konstantinápolyi vértanúk (IV. sz.). Szent Anasztáz vértanú (IV. sz.).
 3. Olajat árasztó Szent Demeter, thesszalonikai nagyvértanú (IV. sz.).
2Tim 2,1-10; Jn 15,17-16,2.
 1. Szent Nesztor, thesszalonikai vértanú, Szent Demeter vértanú társa (IV. sz.).
 2. Szűz Mária Oltalma (a görög liturgikus hagyomány szerint).
Szent Terenciusz, hitvese Neonilla és hét gyermeke, vértanúk. Száva monostorbeli Szent István, palesztinai aszkéta (VIII. sz.).
Zsid 9,1-7; Lk 10,38-42; 11,27-28.
 1. Pünkösd utáni 21. vasárnap.
Római Szent Anasztázia vértanú szűz. Szentéletű Abramiosz és unokahúga Mária, edesszai aszkéták (IV. sz.). Szentéletű Avramij, rosztovi csodatévő (XI. sz.)
Ef 2,14-22; Lk 8,41-56 (olvasmányok a 24. vasárnap szerint). Negyedik hang.
 1. Szent Zénobiosz és nővére Zénobia, ciliciai vértanúk (III. sz.).
 2. Szent Sztakhüsz, Apellész, Ampliasz, Urbánusz, Narkisszosz és Arisztobulosz apostolok a Hetven közül (I. sz.). Szent Epimakhosz, egyiptomi vértanú (III. sz.).
(Böjti napok: minden szerda és péntek.)
 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

 

Tovább az eszköztárra