november

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2020. év NOVEMBER hónapjára
 1. Pünkösd utáni 21. vasárnap.

Szent, Csodatévő és Ingyen gyógyító Kozma és Damján (Kis-Ázsia, IV. sz.).

Gal 6,11-18; Lk 16,19-31 (olvasmányok a 22. vasárnap szerint). Negyedik hang.

Szent Victorinus, poetovioi (Ptuj, Szlovénia) püspökvértanú. Szent Akindünosz, Pégasziosz, Afthonisz, Elpidéforosz és Anempodisztosz, perzsiai vértanúk (IV. sz.).

 1. Szent Akepszimasz püspök, József pap és Aeithalasz diakónus, perzsiai vértanúk (IV. sz.). Szent György nagyvértanú ereklyéinek átvitele és templomának fölszentelése a palesztinai Liddában (IV. sz.)
 2. Nagy Szent Jóannikiosz (†846). Szent Nikandrosz, mürai püspökvértanú és Hermaiosz papvértanú (I. sz.).
 3. Szent Galaktión és Episztémé, emesszai (Szíria) vértanúk (III. sz.). Szent Jónás, novgorodi érsek (†1470).
 4. Szent Pál hitvalló, konstantinápolyi érsek (†350-351). Szentéletű Lukács, szicíliai remete (IX. sz.). Szentéletű Hutinyi Varlaam, novgorodi csodatévő (†1192).
 5. Szülők (elhunytak) Szent Demeter szombatja.Szent Hiérón és harminchárom társa, meliténéi vértanúk (III. sz.). Szentéletű Lázár, Galészion-hegyi csodatévő (†1053-1054).

1 Thessz 4,13-17; Jn 5,24-30.

8. Pünkösd utáni 22. vasárnap. Szent Mihály és Gábriel arkangyalok és minden Mennyei Testnélküli Hatalmak.

Ef 2,14-22; Lk 8,41-56 (olvasmányok a 24. vasárnap szerint); az arkangyaloknak: Zsid 2,2-10; Lk 10,16-21. Ötödik hang.

 1. Szent Onésziforosz és Porfüriosz vértanúk (IV. sz.). Szentéletű Matróna, konstantinápolyi apátnő (V-VI. sz.). Szentéletű Méthümnai Theoktiszté, pároszi remete (IX. sz.). Csodatévő Éjinai Szent Nektáriosz, pentapoliszi püspök (†1920).
 2. Szent Olümpasz, Rodión (Héródión), Szószipatrosz, Terciusz, Erasztosz és Kvartusz apostol a Hetven közül. Szent Oresztész, kappadókiai vértanú (III-IV. sz.). Szentéletű Kappadókiai Arszeniosz, csodatévő (†1924).
 3. Szent Ménasz, egyiptomi nagyvértanú, csodatévő (IV. sz.). Szent Viktor és Sztefanisz, damaszkuszi vértanúk (II. sz.). Szent Vince diakónus és Szent Valerius püspök, hispániai vértanúk (III. sz.). Sztudioni Szent Teodor hitvalló (†826).
 4. Alamizsnás Szent János, alexandriai érsek (†619-620). Irgalmas Szent Márton, tours-i püspök, csodatévő (†397). Sinai Szent Nilus, Aranyszájú Szent János tanítványa (V. sz.).
 5. Aranyszájú Szent János, konstantinápolyi érsek.

Szent Ahiás, silói próféta (Kr. e. X. sz.)

Zsid 7,26-8,2; Jn 10,9-16.

(A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Fülöp apostol a Tizenkettő közül.

Palamasz Szent Gergely, thesszalonikai érsek, csodatévő (†1359).

1 Kor 4,9-16; Jn 1,43-51.

 1. Pünkösd utáni 23. vasárnap.

Szent Guriasz és Szamonasz, edesszai papvértanúk (IV. sz.). Szent Habib (Abibosz), edesszai diakónus vértanú (IV. sz.). Szentéletű Paiszij (Velicskovszkij) (†1794).

Ef 4,1-7; Lk 10,25-37 (olvasmányok a 25. vasárnap szerint). Hatodik hang.

 (A mai nappal veszi kezdetét a karácsonyi böjt.

A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Máté apostol és evangélista.

1 Kor 4,9-16; Mt 9,9-13.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Csodatévő Szent Gergely, neocézáreai püspök (III. sz.). Szentéletű Nyikon, radonyezsi apát, Szentéletű Radonyezsi Szergij tanítványa (†1426).

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Platón, ankürai és Rómanosz, cézáreai vértanúk (IV. sz.).
 2. Szent Abdiás próféta (Kr. e. IX-VIII. sz.). Szent Barlaam, antiokhiai vértanú (IV. sz.). Szent Filaret, moszkvai metropolita (†1867).

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szűz Mária templomi bevezetésének előünnepe.

Csodatévő Dekapoliszi Szent Gergely, (†842). Szent Proklosz, konstantinápolyi érsek (†446-447).

 1. Szűz Mária Bevezetése a templomba.

A hajnalin: Lk 1,39-40,56; a szent liturgián: Zsid 9,1-7; Lk 10,38-42; 11,27-28.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Pünkösd utáni 24. vasárnap.

Szent Filemon apostol, a felesége, Apfia, a fiúk, Arkhipposz, valamint Onézimosz, a rabszolgájuk (I. sz.). Szent Cecília vértanúnő és Szent Valerianus, Tiburtius, Maximus, római vértanúk (III. sz.).

Ef 5,9-19; Lk 12,16-21 (olvasmányok a 26. vasárnap szerint). Hetedik hang.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Amfilokhiosz, ikóniumi püspök (†395 k.). Szent Gergely, agrigentói püspök (†603.). Szentéletű Sisinius, küdzikoszi hitvalló (IV. sz.). Névai Szent Sándor, orosz nagyfejedelem (†1263). Szent Mitrofán, voronyezsi püspök (†1703).

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Kelemen, római pápa vértanú (†101 k.). Szent Péter, alexandriai érsek vértanú (†311).

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szűz Mária Bevezetése ünnepkörének vége.

Szent Katalin nagyvértanú és vértanú társai (†305 k.). Szent Mercurius, kisázsiai nagyvértanú (III. sz.).

(A bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Oszlopos Szent Alüpiosz (VII. sz.). Szentéletű „Metanoeite” Nikón, a „bűnbánat prédikátora” (X. sz.). Szent Sztülianosz, paflagóniai csodatévő (V-VI. sz.). Szent Ince, irkutszki püspök (†1731).

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Perzsiai Szent Jakab nagyvértanú (V. sz.).
 2. Új Szent István hitvalló vértanú (†766-767) és vértanú társai. Szent Eirénarkhosz, szebaszteiai vértanú. A Hét Szent Asszony vértanú és társaik (III. sz.).

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Pünkösd utáni 25. vasárnap.

Szent Paramonosz vértanú és 370 vértanú társa (†250 k.). Szent Dénes korinthusi püspök vértanú (171 k.). Szent Filumenosz likaóniai és Saturninus galliai vértanú (III. sz.).

Kol 3,12-16; Lk 18,18-27 (olvasmányok a 30. vasárnap szerint). Nyolcadik hang.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. ”Elsőnek elhívott” Szent András apostol.

1Kor 4,9-16; Jn 1,35-51.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

(Böjti napok: november 14-ig minden szerda és péntek, november 15-től december 24-ig karácsonyi böjt)

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

Tovább az eszköztárra