november

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2019. év NOVEMBER hónapjára

 1. Szent, Csodatévő és Ingyen gyógyító Kozma és Damján (Kis-Ázsia, IV. sz.).
 2. Szülők (elhunytak) Szent Demeter szombatja.
Szent Victorinus, poetovioi (Ptuj, Szlovénia) püspökvértanú. Szent Akindünosz, Pégasziosz, Afthonisz, Elpidéforosz és Anempodisztosz, perzsiai vértanúk (IV. sz.).
1 Thessz 4,13-17; Jn 5,24-30.
 1. Pünkösd utáni 20. vasárnap.
Szent Akepszimasz püspök, József pap és Aeithalasz diakónus, perzsiai vértanúk (IV. sz.). Szent György nagyvértanú ereklyéinek átvitele és templomának fölszentelése a palesztinai Liddában (IV. sz.)
Gal 6,11-18; Lk 16,19-31 (olvasmányok a 22. vasárnap szerint). Harmadik hang.
 1. Nagy Szent Jóannikiosz (†846). Szent Nikandrosz, mürai püspökvértanú és Hermaiosz papvértanú (I. sz.).
 2. Szent Galaktión és Episztémé, emesszai (Szíria) vértanúk (III. sz.). Szent Jónás, novgorodi érsek (†1470).
 3. Szent Pál hitvalló, konstantinápolyi érsek (†350-351). Szentéletű Lukács, szicíliai remete (IX. sz.). Szentéletű Hutinyi Varlaam, novgorodi csodatévő (†1192).
 4. Szent Hiérón és harminchárom társa, meliténéi vértanúk (III. sz.). Szentéletű Lázár, Galészion-hegyi csodatévő (†1053-1054).
 5. Szent Mihály és Gábriel arkangyalok és minden Mennyei Testnélküli Hatalmak.
Zsid 2,2-10; Lk 10,16-21.

(A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Onésziforosz és Porfüriosz vértanúk (IV. sz.). Szentéletű Matróna, konstantinápolyi apátnő (V-VI. sz.). Szentéletű Méthümnai Theoktiszté, pároszi remete (IX. sz.). Csodatévő Éjinai Szent Nektáriosz, pentapoliszi püspök (†1920).
 2. Pünkösd utáni 21. vasárnap.
Szent Olümpasz, Rodión (Héródión), Szószipatrosz, Terciusz, Erasztosz és Kvartusz apostol a Hetven közül. Szent Oresztész, kappadókiai vértanú (III-IV. sz.). Szentéletű Kappadókiai Arszeniosz, csodatévő (†1924).
Ef 4,1-7; Lk 10,25-37 (olvasmányok a 25. vasárnap szerint). Negyedik hang.
 1. Szent Ménasz, egyiptomi nagyvértanú, csodatévő (IV. sz.). Szent Viktor és Sztefanisz, damaszkuszi vértanúk (II. sz.). Szent Vince diakónus és Szent Valerius püspök, hispániai vértanúk (III. sz.). Sztudioni Szent Teodor hitvalló (†826).
 2. Alamizsnás Szent János, alexandriai érsek (†619-620). Irgalmas Szent Márton, tours-i püspök, csodatévő (†397). Sinai Szent Nilus, Aranyszájú Szent János tanítványa (V. sz.).
 3. Aranyszájú Szent János, konstantinápolyi érsek.
Szent Ahiás, silói próféta (Kr. e. X. sz.)
Zsid 7,26-8,2; Jn 10,9-16.

(A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Fülöp apostol a Tizenkettő közül.
Palamasz Szent Gergely, thesszalonikai érsek, csodatévő (†1359).
1 Kor 4,9-16; Jn 1,43-51.
 1. Szent Guriasz és Szamonasz, edesszai papvértanúk (IV. sz.). Szent Habib (Abibosz), edesszai diakónus vértanú (IV. sz.). Szentéletű Paiszij (Velicskovszkij) (†1794).

 (A mai nappal veszi kezdetét a karácsonyi böjt.)

 1. Szent Máté apostol és evangélista.
1 Kor 4,9-16; Mt 9,9-13.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Pünkösd utáni 22. vasárnap.
Csodatévő Szent Gergely, neocézáreai püspök (III. sz.). Szentéletű Nyikon, radonyezsi apát, Szentéletű Radonyezsi Szergij tanítványa (†1426).
Ef 5,9-19; Lk 12,16-21 (olvasmányok a 26. vasárnap szerint). Ötödik hang.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Platón, ankürai és Rómanosz, cézáreai vértanúk (IV. sz.).

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Abdiás próféta (Kr. e. IX-VIII. sz.). Szent Barlaam, antiokhiai vértanú (IV. sz.). Szent Filaret, moszkvai metropolita (†1867).

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szűz Mária templomi bevezetésének előünnepe.
Csodatévő Dekapoliszi Szent Gergely, (†842). Szent Proklosz, konstantinápolyi érsek (†446-447).
 1. Szűz Mária Bevezetése a templomba.
A hajnalin: Lk 1,39-40,56; a szent liturgián: Zsid 9,1-7; Lk 10,38-42; 11,27-28.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Filemon apostol, a felesége, Apfia, a fiúk, Arkhipposz, valamint Onézimosz, a rabszolgájuk (I. sz.). Szent Cecília vértanúnő és Szent Valerius, Tiburtius, Maximus, római vértanúk (III. sz.).
 2. Szent Amfilokhiosz, ikóniumi püspök (†395 k.). Szent Gergely, agrigentói püspök (†603.). Szentéletű Sisinius, küdzikoszi hitvalló (IV. sz.). Névai Szent Sándor, orosz nagyfejedelem (†1263). Szent Mitrofán, voronyezsi püspök (†1703).

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Pünkösd utáni 23. vasárnap.
Szent Kelemen, római pápa vértanú (†101 k.). Szent Péter, alexandriai érsek vértanú (†311).  
Kol 3,12-16; Lk 18,18-27 (olvasmányok a 30. vasárnap szerint). Hatodik hang.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szűz Mária Bevezetése ünnepkörének vége.
Szent Katalin nagyvértanú és vértanú társai (†305 k.). Szent Mercurius, kisázsiai nagyvértanú (III. sz.).

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Oszlopos Szent Alüpiosz (VII. sz.). Szentéletű „Metanoeite” Nikón, a „bűnbánat prédikátora” (X. sz.). Szent Sztülianosz, paflagóniai csodatévő (V-VI. sz.). Szent Ince, irkutszki püspök (†1731).

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Perzsiai Szent Jakab nagyvértanú (V. sz.).
 2. Új Szent István hitvalló vértanú (†766-767) és vértanú társai. Szent Eirénarkhosz, szebaszteiai vértanú. A Hét Szent Asszony vértanú és társaik (III. sz.).

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Paramonosz vértanú és 370 vértanú társa (†250 k.). Szent Filumenosz, likaóniai vértanú (III. sz.).
 2. ”Elsőnek elhívott” Szent András apostol.
1Kor 4,9-16; Jn 1,35-51.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

(Böjti napok: november 14-ig minden szerda és péntek, november 15-től december 24-ig karácsonyi böjt)

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat

a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

Tovább az eszköztárra