november

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2018. év NOVEMBER hónapjára
 1. Szent, Csodatévő és Ingyen gyógyító Kozma és Damján (Kis-Ázsia, IV. sz.).

  Szent Kozma és Damján
 2. Szent Victorinus, poetovioi (Ptuj, Szlovénia) püspökvértanú. Szent Akindünosz, Pégasziosz, Afthonisz, Elpidéforosz és Anempodisztosz, perzsiai vértanúk (IV. sz.).
 3. Szülők (elhunytak) Szent Demeter szombatja.
Szent Akepszimasz püspök, József pap és Aeithalasz diakónus, perzsiai vértanúk (IV. sz.). Szent György nagyvértanú ereklyéinek átvitele és templomának fölszentelése a palesztinai Liddában (IV. sz.)
1 Thessz 4,13-17; Jn 5,24-30.
 1. Pünkösd utáni 23. vasárnap.
Nagy Szent Jóannikiosz (†846)
Nagy Szent Jóannikiosz (†846). Szent Nikandrosz, mürai püspökvértanú és Hermaiosz papvértanú (I. sz.).
Gal 6,11-18; Lk 16,19-31 (olvasmányok a 22. vasárnap szerint). Hatodik hang.
 1. Szent Galaktión és Episztémé, emesszai (Szíria) vértanúk (III. sz.). Szent Jónás, novgorodi érsek (†1470).
 2. Szent Pál hitvalló, konstantinápolyi érsek (†350-351). Szentéletű Lukács, szicíliai remete (IX. sz.). Szentéletű Hutinyi Varlaam, novgorodi csodatévő (†1192).
 3. Szent Hiérón és harminchárom társa, meliténéi vértanúk (III. sz.). Szentéletű Lázár, Galészion-hegyi csodatévő (†1053-1054).
 4. Szent Mihály és Gábriel arkangyalok és minden Mennyei Testnélküli Hatalmak.
Zsid 2,2-10; Lk 10,16-21.
 1. Szent Onésziforosz és Porfüriosz vértanúk (IV. sz.). Szentéletű Matróna, konstantinápolyi apátnő (V-VI. sz.). Szentéletű Méthümnai Theoktiszté, pároszi remete (IX. sz.). Csodatévő Éjinai Szent Nektáriosz, pentapoliszi püspök (†1920).
 2. Szent Olümpasz, Rodión (Héródión), Szószipatrosz, Terciusz, Erasztosz és Kvartusz apostol a Hetven közül. Szent Oresztész, kappadókiai vértanú (III-IV. sz.). Szentéletű Kappadókiai Arszeniosz, csodatévő (†1924).
 3. Pünkösd utáni 24. vasárnap.
Szent Ménasz, egyiptomi nagyvértanú, csodatévő (IV. sz.). Szent Viktor és Sztefanisz, damaszkuszi vértanúk (II. sz.). Szent Vince diakónus és Szent Valerius püspök, hispániai vértanúk (III. sz.). Sztudioni Szent Teodor hitvalló (†826).
Ef 4,1-7; Lk 10,25-37 (olvasmányok a 25. vasárnap szerint). Hetedik hang.
 1. Alamizsnás Szent János, alexandriai érsek (†619-620). Irgalmas Szent Márton, tours-i püspök, csodatévő (†397). Sinai Szent Nilus, Aranyszájú Szent János tanítványa (V. sz.).
 2. Aranyszájú Szent János, konstantinápolyi érsek.
Szent Ahiás, silói próféta (Kr. e. X. sz.)
Zsid 7,26-8,2; Jn 10,9-16.
 1. Szent Fülöp apostol a Tizenkettő közül.
Palamasz Szent Gergely, thesszalonikai érsek, csodatévő (†1359).
1 Kor 4,9-16; Jn 1,43-51.
(A hal fogyasztása meg van engedve.)
 1. Szent Guriasz és Szamonasz, edesszai papvértanúk (IV. sz.). Szent Habib (Abibosz), edesszai diakónus vértanú (IV. sz.). Szentéletű Paiszij (Velicskovszkij) (†1794).
 (A mai nappal veszi kezdetét a karácsonyi böjt.)
(A hal fogyasztása meg van engedve.)
 1. Szent Máté apostol és evangélista.
Szent Máté apostol és evangélista
1 Kor 4,9-16; Mt 9,9-13.
(A bor fogyasztása meg van engedve.)
 1. Csodatévő Szent Gergely, neocézáreai püspök (III. sz.). Szentéletű Nyikon, radonyezsi apát, Szentéletű Radonyezsi Szergij tanítványa (†1426).
(A hal fogyasztása meg van engedve.)
 1. Pünkösd utáni 25. vasárnap.
Szent Platón, ankürai és Rómanosz, cézáreai vértanúk (IV. sz.).
Ef 5,9-19; Lk 12,16-21 (olvasmányok a 26. vasárnap szerint). Nyolcadik hang.
(A hal fogyasztása meg van engedve.)
 1. Szent Abdiás próféta (Kr. e. IX-VIII. sz.). Szent Barlaam, antiokhiai vértanú (IV. sz.). Szent Filaret, moszkvai metropolita (†1867).
(A hal fogyasztása meg van engedve.)
 1. Szűz Mária templomi bevezetésének előünnepe.
Csodatévő Dekapoliszi Szent Gergely, (†842). Szent Proklosz, konstantinápolyi érsek (†446-447).
(A hal fogyasztása meg van engedve.)
 1. Szűz Mária Bevezetése a templomba.
A hajnalin: Lk 1,39-40,56; a szent liturgián: Zsid 9,1-7; Lk 10,38-42; 11,27-28.
(A hal fogyasztása meg van engedve.)
 1. Szent Filemon apostol, a felesége, Apfia, a fiúk, Arkhipposz, valamint Onézimosz, a rabszolgájuk (I. sz.). Szent Cecília vértanúnő és Szent Valerius, Tiburtius, Maximus, római vértanúk (III. sz.).
(A hal fogyasztása meg van engedve.)
 1. Szent Amfilokhiosz, ikóniumi püspök (†395 k.). Szent Gergely, agrigentói püspök (†603.). Szentéletű Sisinius, küdzikoszi hitvalló (IV. sz.). Névai Szent Sándor, orosz nagyfejedelem (†1263). Szent Mitrofán, voronyezsi püspök (†1703).
 2. Szent Kelemen, római pápa vértanú (†101 k.). Szent Péter, alexandriai érsek vértanú (†311).
(A hal fogyasztása meg van engedve.)
 1. Pünkösd utáni 26. vasárnap.
Szent Katalin nagyvértanú és vértanú társai (†305 k.). Szent Mercurius, kisázsiai nagyvértanú (III. sz.). Szűz Mária Bevezetése ünnepkörének vége.
Kol 3,12-16; Lk 18,18-27 (olvasmányok a 30. vasárnap szerint). Első hang.
(A hal fogyasztása meg van engedve.)
 1. Oszlopos Szent Alüpiosz (VII. sz.). Szentéletű „Metanoeite” Nikón, a „bűnbánat prédikátora” (X. sz.). Szent Sztülianosz, paflagóniai csodatévő (V-VI. sz.). Szent Ince, irkutszki püspök (†1731).
(A hal fogyasztása meg van engedve.)
 1. Perzsiai Szent Jakab nagyvértanú (V. sz.).
(A hal fogyasztása meg van engedve.)
 1. Új Szent István hitvalló vértanú (†766-767) és vértanú társai. Szent Eirénarkhosz, szebaszteiai vértanú. A Hét Szent Asszony vértanú és társaik (III. sz.).
 2. Szent Paramonosz vértanú és 370 vértanú társa (†250 k.). Szent Filumenosz, likaóniai vértanú (III. sz.).
(A hal fogyasztása meg van engedve.)
 1. ”Elsőnek elhívott” Szent András apostol.
Szent András apostol
1Kor 4,9-16; Jn 1,35-51.
(A bor fogyasztása meg van engedve.)
(Böjti napok: minden szerda és péntek.)
 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat
a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)
Tovább az eszköztárra