március

Ortodox Egyházi Kalendárium
a 2020. év március hónapjára

 1. Vajhagyó vasárnap. A paradicsomból való kiűzetés emlékezete. Megbocsátás vasárnapja.

„Szamáriai” Szent Eudokia heliopoliszi vértanúnő.

Róm 13,11-14,4; Mt 6,14-21. Negyedik hang.

 1. Tiszta Hétfő. A Nagyböjt kezdete.

„Palatinus” Szent Hészükhiosz antiokhiai vértanú.

(Krétai Szent András bűnbánati kánonja, I. rész)

 1. Szent Eutropiosz, Kleonikosz, Basziliszkosz amaszeai vértanúk (IV. sz.). Szent Theodorétosz papvértanú (IV. sz.).

(Krétai Szent András bűnbánati kánonja, II. rész)

 1. Szentéletű Jordáni Geraszimosz (IV. sz.). Szent Dániel moszkvai fejedelem (1303). Szent Sándor új papvértanú (1938).

(Krétai Szent András bűnbánati kánonja, III. rész)

 1. Csodatévő Szent Konón iszauriai vértanú.

(Krétai Szent András bűnbánati kánonja, IV. rész)

 1. Az Amorioni Negyvenkét Szent Vértanú.
 2. A kherszóni püspök vértanúk: Szent Vazul, Efrém, Eugeniosz, Kapitón, Aitheriosz, Agathodórosz és Elpidiosz.

(Szent Teodor, az „Újonc” nagyvértanú szombatja (303 k.), Elhunytak emlékezete.)

(A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Nagyböjt első vasárnapja. Az ortodoxia vasárnapja.

Szent Theofülaktosz nikomédiai püspök hitvalló.

Zsid 11,24-26; 32-12,2; Jn 1,43-51. Ötödik hang.

(A hal fogyasztása meg van engedve)

 1. A Szebaszteiai Negyven Szent Vértanú.
 2. Szent Kodrátosz korinthusi vértanú és társai (III. sz.). Szentéletű Anasztázia (567-568 k.).
 3. Szent Szofroniosz jeruzsálemi érsek (638-639).
 4. Szent Theofanész hitvalló. „Dialógus” Nagy Szent Gergely római pápa.
 5. Szent Nikéforosz konstantinápolyi érsek ereklyéinek átvitele.
 6. Nursiai Szent Benedek. (Elhunytak emlékezete.)

(A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Nagyböjt második vasárnapja. Palamasz Szent Gergely thesszalonikai érsek emléke (1359).

Szent Agapiosz vértanú és hét társa.

Zsid 1,10-2,3; Mk 2,1-12; a szent főpapnak: Zsid 7,26-8,2; Jn 10,9-16. Hatodik hang.

(A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. „Egyiptomi” Szent Szabinosz vértanú. Csodatévő Szent Khrisztodulosz patmoszi apát.
 2. Szent Alexiosz-Elek, „Isten embere”. Szent Patrik püspök Írország apostola.
 3. Szent Cirill jeruzsálemi érsek (386).
 4. Szent Khrüszanthosz és felesége Dária vértanúk és társaik.
 5. A Húsz Szent Vértanú a palesztinai Szent Száva monostorból.
 6. Szentéletű Jakab katániai püspök hitvalló. Szentéletű Szerapión, a „Vászonleples” (356 k.). (Elhunytak emlékezete.)
 7. Nagyböjt harmadik vasárnapja. Kereszthódolás Vasárnapja.

Szent Vazul ankürai papvértanú. Szent Droszisz vértanúnő, Traianus császár leánya (2. sz.). Szent Droszisz antiókhiai vértanúnő (4. sz.)

Zsid 4,14-5,6; Mk 8,34-9,1. Hetedik hang.

(A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Nikón itáliai papvértanú és 199 tanítványa.
 2. Örömhírvétel előünnepe.

Szent Artemón szeleukiai püspök.

 1. Szűz Mária Örömhírvétele.

Zsid 2,11-18; Lk 1,24-38.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Gábriel arkangyal főünnepe.

(Az Örömhírvétel ünnepkörének vége.)

 1. Thesszalonikai Szent Matróné.
 2. Új Szent Hilárion pelekétéi apát. (Elhunytak emlékezete.)

(A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Nagyböjt negyedik vasárnapja. „Létrás” Szent János sínai apát emléke (649).

Szent Márk arethusziai püspök és Szent Cirill heliopoliszi diakónus vértanúk és társaik.

Zsid 6,13-20; Mk 9,17-31; a szentnek: Ef 5,9-19; Mt 4,25-5,12. Nyolcadik hang.

(A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. „Létrás” Szent János sínai apát (649).
 2. Csodatévő Szent Hüpatiosz gangrai püspök vértanú (4. sz.). Szent Akakiosz püspök hitvalló (3. sz.). Csodatévő Szent Jónás moszkvai metropolita (1461). Szent Ince (Veniaminov) moszkvai metropolita, Szibéria és Alaszka apostola (1879).

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat

a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

Tovább az eszköztárra