március

Ortodox Egyházi Kalendárium
a 2018. év március
hónapjára
az új naptár szerint.
 1. „Szamáriai” Szent Eudokia heliopoliszi vértanúnő.
 2. „Palatinus” Szent Hészükhiosz antiokhiai vértanú.
 3. Szent Eutropiosz, Kleonikosz és Basziliszkosz amaszeai vértanúk.
(A bor fogyasztása meg van engedve)
 1. Nagyböjt második vasárnapja. Palamasz Szent Gergely thesszalonikai érsek emléke (1359).
Palamasz Szent Gergely
Szentéletű Jordáni Geraszimosz (IV. sz.). Szent Dániel moszkvai fejedelem (1303). Szent Sándor új papvértanú (1938).
Zsid 1,10-2,3; Mk 2,1-12; a szent főpapnak: Zsid 7,26-8,2; Jn 10,9-16. Hatodik hang.
(A bor fogyasztása meg van engedve)
 1. Csodatévő Szent Konón iszauriai vértanú.
 2. Az Amorioni Negyvenkét Szent Vértanú.
 3. A kherszóni püspök vértanúk: Szent Vazul, Efrém, Eugeniosz, Kapitón, Aitheriosz, Agathodórosz és Elpidiosz.
 4. Szent Theofülaktosz nikomédiai püspök hitvalló.
 5. A Szebaszteiai Negyven Szent Vértanú.
 6. Szent Kodrátosz korinthusi vértanú és társai.
(A bor fogyasztása meg van engedve)
 1. Nagyböjt harmadik vasárnapja. Kereszthódolás Vasárnapja.
Szent Szofroniosz jeruzsálemi érsek (638-639).
Zsid 4,14-5,6; Mk 8,34-9,1. Hetedik hang.
(A bor fogyasztása meg van engedve)
 1. Szent Theofanész hitvalló. „Dialógus” Nagy Szent Gergely római pápa.
 2. Szent Nikéforosz konstantinápolyi érsek ereklyéinek átvitele.
 3. Nursiai Szent Benedek.
 4. Szent Agapiosz vértanú és hét társa.
 5. „Egyiptomi” Szent Szabinosz vértanú. Csodatévő Szent Khrisztodulosz patmoszi apát.
 6. Szent Alexiosz-Elek, „Isten embere”. Szent Patrik püspök Írország apostola.
(A bor fogyasztása meg van engedve)
 1. Nagyböjt negyedik vasárnapja. „Létrás” Szent János sínai apát emléke (649).
“Létrás” Szent János
Szent Cirill jeruzsálemi érsek (386).
Zsid 6,13-20; Mk 9,17-31; a szentnek: Ef 5,9-19; Mt 4,25-5,12. Nyolcadik hang.
(A bor fogyasztása meg van engedve)
 1. Szent Khrüszanthosz és felesége Dária vértanúk és társaik.
 2. A Húsz Szent Vértanú a palesztinai Szent Száva monostorból.
 3. Szentéletű Jakab katániai püspök hitvalló.
Krétai Szent András bűnbánati kánonja.
 1. Szent Vazul ankürai papvértanú.
 2. Szent Nikón itáliai papvértanú és 199 tanítványa.
Isten Szülőjének dicsérete („Akathisztosz” himnusz).
 1. Örömhírvétel előünnepe.
Szent Artemón szeleukiai püspök.
(A bor fogyasztása meg van engedve)
 1. Szűz Mária Örömhírvétele. Nagyböjt ötödik vasárnapja.
Szentéletű Egyiptomi Mária.
Örömhírvétel
Zsid 2,11-18; Zsid 9,11-14; Gal 3,23-29; Lk 1,24-38; Mk 10,32-45; Lk 7,36-50. Első hang.
(A hal és a bor fogyasztása meg van engedve.)
 1. Szent Gábriel arkangyal főünnepe.
(Az Örömhírvétel ünnepkörének vége.)
 1. Thesszalonikai Szent Matróné.
 2. Új Szent Hilárion pelekétéi apát.
 3. Szent Márk arethusziai püspök és Szent Cirill heliopoliszi diakónus vértanúk és társaik.
 4. „Létrás” Szent János sínai apát (649).
 5. Lázár Szombatja.
Csodatévő Szent Hüpatiosz gangrai püspök vértanú.
Zsid 12,28-13,8; Jn 11,1-45.
(A bor fogyasztása meg van engedve)
Tovább az eszköztárra