június

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2020. év június hónapjára

az ÚJNAPTÁR SZERINT

 1. Filozófus Szent Jusztin vértanú és társai, Kharitón, Kharitó, Euelpisztosz, Hierax, Peón, Liberianusz.
 2. Szent Nikéforosz, konstantinápolyi érsek, az ikontisztelet hitvallója.
 3. Szent Lucillianusz vértanú és társai, Klaudiusz, Hüpatiosz, Pál, Dénes gyermekek, Paula vértanú szűz.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Quirinus-Kerény, sisciai püspökvértanú. Szent Métrofanész, konstantinápolyi érsek. Szent Márta és Mária, Lázár nővérei.
 2. Az Úr Mennybemenetele ünnepkörének vége.
Szent Dórotheosz, tiruszi püspökvértanú.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Új Szent Hilarión, a Dalmatosz monostor apátja, az ikontisztelet hitvallója. Szent Geláz vértanú. Halottak szombatja.
 1. Pünkösd Vasárnapja. A Szentháromság ünnepe.

Húsvét utáni 8. vasárnap.
Szent Theodotosz, ankürai vértanú (4. sz.).  Szkétéi Szent Dániel (5. sz.). Szkétéi Szent Dániel (6. sz.).
ApCsel 2,1-11, Jn 7,37-53; 8,12. Ünnepi nyolcadik hang.

(A böjt az egész pünkösdi héten fel van oldva.)

 1. Pünkösd Hétfő. A Szentlélek ünnepe.

Szent Teodor Fővezér, nagyvértanú ereklyéinek átvitele Eukhaitába. Szent Nikandrosz és Marcianusz, katonavértanúk.
Ef 5,9-19; Mt 18,10-20. Ünnepi nyolcadik hang.
 1. Szent Cirill, alexandriai érsek.
 2. Szent Sándor és Antonina, vértanúk. Szent Timóteus, pruszai püspökvértanú.
 3. Szent Bertalan és Barnabás apostolok. Az Istenszülő „Valóban méltó” himnuszának kijelentése Gábriel arkangyal által.
 4. Egyiptomi Szent Onufriosz. Áthoszi Szent Péter.
 5. A pünkösdi ünnepkör vége.
Szent Aquilina, bibloszi vértanúnő.
 1. Pünkösd utáni 1. vasárnap. Minden Szentek Vasárnapja.

Szent Elizeus próféta. Szent Cirill gortünai (Kréta) püspökvértanú. Szent Metód, konstantinápolyi érsek, hitvalló.
Zsid 11,33-12,2; Mt 10,32-38; 19,27-30. Nyolcadik hang.
 1. Szent Ámosz próféta. Szent Jeromos. Szent Ágoston.

A Péter-Pál böjt kezdete.

(A Péter-Pál böjt június 15-től – 28-ig tart.)

 1. Csodatévő Szent Tükhón, amathuszi püspök.
 2. Szent Manuel, Szabel és Izmael, perzsiai vértanúk.
 3. Szent Leontiosz katonavértanú és társai, Hüpatiosz, Theodulosz.
 4. Szent Júdás apostol, az Úr „testvére”. Szent Zoszima, pizidiai vértanú. Csodatévő Szent János, sanghaji érsek.
 5. Szent Metód, patarai püspökvértanú.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Pünkösd utáni 2. vasárnap.

Az orosz földek szentjeinek ünnepe. Az áthoszi szent atyák ünnepe.
Ciliciai Szent Juliánusz vértanú.  
Róm 2,10-16; Mt 4,18-23. Első hang.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Euszebiosz-Özséb, szamoszatai püspökvértanú.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Agrippina római vértanúnő. Szent Arisztoklész pap, Szent Demeter diakónus és Szent Atanáz felolvasó vértanúk.
 2. A dicsőséges Próféta és Előhírnök Keresztelő Szent János születése.

Igaz Zakariás és Erzsébet.
Róm 13,11-14,4; Lk 1,1-25, 57-68,76-80.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szentéletű Febrónia vértanú szűz.
 2. Szentéletű Thesszalonikai Dávid.
 3. Vendéglátó Szent Sámson.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Pünkösd utáni 3. vasárnap.

Szent Cirusz és János gyógyító szent szegények ereklyéinek átvitele.
Róm 5,1-10; Mt 6,22-33. Második hang.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Péter és Pál apostol.

2Kor 11,21-12,9; Mt 16,13-19.
 1. A Tizenkét Szent Apostol főünnepe.
1Kor 4,9-16; Mk 3,13-19.

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, ezek a megfelelő állandó és mozgó ünnepeknél találhatók.)

Tovább az eszköztárra