június

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2019. év június hónapjára

 1. Filozófus Szent Jusztin vértanú és társai, Kharitón, Kharitó, Euelpisztosz, Hierax, Peón, Liberianusz.
 2. Húsvét utáni hatodik vasárnap. Vakonszületett Vasárnapja.

Szent Nikéforosz, konstantinápolyi érsek, az ikontisztelet hitvallója.

ApCsel 16,16-34; Jn 9,1-38. Ötödik hang.

 1. Szent Lucillianusz vértanú és társai, Klaudiusz, Hüpatiosz, Pál, Dénes gyermekek, Paula vértanú szűz.
 2. Szent Quirinus-Kerény, sisciai püspökvértanú. Szent Métrofanész, konstantinápolyi érsek. Szent Márta és Mária, Lázár nővérei.
 3. A húsvéti ünnepkör vége.

Szent Dórotheosz, tiruszi püspökvértanú.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Az Úr Mennybemenetele.

Új Szent Hilarión, a Dalmatosz monostor apátja, az ikontisztelet hitvallója. Szent Geláz vértanú.

ApCsel 1,1-12; Lk 24,36-53.

 1. Szent Theodotosz, ankürai vértanú.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Teodor Fővezér, nagyvértanú ereklyéinek átvitele Eukhaitába. Szent Nikandrosz és Marcianusz, katonavértanúk.
 2. Húsvét utáni hetedik vasárnap. Az I. Nikaiai Egyetemes Zsinat Atyáinak Vasárnapja.

Szent Cirill, alexandriai érsek.

ApCsel 20,16-18, 28-36; Jn 17,1-13. Feltámadási hatodik és ünnepi nyolcadik hang.

 1. Szent Sándor és Antonina, vértanúk. Szent Timóteus, pruszai püspökvértanú.
 2. Szent Bertalan és Barnabás apostolok. Az Istenszülő „Valóban méltó” himnuszának kijelentése Gábriel arkangyal által.
 3. Egyiptomi Szent Onufriosz. Áthoszi Szent Péter.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Aquilina, bibloszi vértanúnő.
 2. Az Úr Mennybemenetele ünnepkörének vége.

Szent Elizeus próféta. Szent Cirill gortünai (Kréta) püspökvértanú. Szent Metód, konstantinápolyi érsek, hitvalló.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Elhunytak Szombatja.

Szent Ámosz próféta.

 1. Pünkösd Vasárnapja. A Szentháromság ünnepe.

Csodatévő Szent Tükhón, amathuszi püspök.

ApCsel 2,1-11, Jn 7,37-53; 8,12. Ünnepi nyolcadik hang.

(A böjt az egész pünkösdi héten fel van oldva.)

 1. Pünkösd Hétfő. A Szentlélek ünnepe.

Szent Manuel, Szabel és Izmael, perzsiai vértanúk.

Ef 5,9-19; Mt 18,10-20. Ünnepi nyolcadik hang.

 1. Szent Leontiosz katonavértanú és társai, Hüpatiosz, Theodulosz.
 2. Szent Júdás apostol, az Úr „testvére”. Szent Zoszima, pizidiai vértanú. Csodatévő Szent János, sanghaji érsek.
 3. Szent Metód, patarai püspökvértanú.
 4. Ciliciai Szent Juliánusz vértanú.
 5. A pünkösdi ünnepkör vége.

Szent Euszebiosz-Özséb, szamoszatai püspökvértanú.

 1. Pünkösd utáni 1. vasárnap. Minden Szentek Vasárnapja.

Szent Agrippina római vértanúnő. Szent Arisztoklész pap, Szent Demeter diakónus és Szent Atanáz felolvasó vértanúk.

Zsid 11,33-12,2; Mt 10,32-38; 19,27-30. Nyolcadik hang.

 1. A dicsőséges Próféta és Előhírnök Keresztelő Szent János születése.

Igaz Zakariás és Erzsébet.

Róm 13,11-14,4; Lk 1,1-25, 57-68,76-80.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 (A Péter-Pál böjt június 24-től június 28-ig tart.)

 1. Szentéletű Febrónia vértanú szűz.
 2. Szentéletű Thesszalonikai Dávid.
 3. Vendéglátó Szent Sámson.
 4. Szent Cirusz és János gyógyító szent szegények ereklyéinek átvitele.
 5. Szent Péter és Pál apostol.

2Kor 11,21-12,9; Mt 16,13-19.

 1. Pünkösd utáni 2. vasárnap.

A Tizenkét Szent Apostol főünnepe. Az orosz földek szentjeinek ünnepe. Az áthoszi szent atyák ünnepe.

Róm 2,10-16; Mt 4,18-23; az apostoloknak: 1Kor 4,9-16; Mk 3,13-19. Első hang.

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, ezek a megfelelő állandó és mozgó ünnepeknél találhatók.)

Tovább az eszköztárra