július

EGYHÁZI  KALENDÁRIUM A 2022. ÉV JÚLIUS HÓNAPJÁRA

az ÚJNAPTÁR SZERINT

 1. Szent Kozma és Damján római csodatevő szent szegények.
 2. Szűz Mária köntösének elhelyezése a Blakhernai templomban. Szent Juvenalis jeruzsálemi érsek.
 3. Pünkösd utáni 3. vasárnap.

„Kamarás” Szent Jácint kappadókiai vértanú. Szent Anatoliosz konstantinápolyi érsek. Moszkvai Szent Fülöp ereklyéinek átvitele.
Róm 5,1-10; Mt 6,22-33. Második hang.
 1. „Jeruzsálemi” Szent András krétai érsek, énekszerző.
 2. Áthoszi Szent Atanáz, a Nagy Lavra alapítója (+1001). Irenopoliszi Szent Lampadosz, Csodatévő (10 sz.). Radonyezsi Szent Szergij ereklyéinek feltárása (1422).
 3. Nagy Szent Sziszóész.
 4. Szent Küriaké nagyvértanú. Maleon-hegyi Szent Tamás.
 5. Szent Prokópiosz palesztinai nagyvértanú és társai.
 6. Szent Pankráciusz, taorminai püspök vértanú.
 7. Pünkösd utáni 4. vasárnap.

A Negyvenöt Nikopoliszi (örményországi) Vértanú. Szentéletű Antal, a Kijevi Barlangkolostor alapítója.
Róm 6,18-23; Mt 8,5-13. Harmadik hang.
 1. Szent Eufémia nagyvértanú, a khalkédóni ortodox hitvallás megerősítője. Szent Olga-Heléna apostoli fejedelemasszony.
 2. Szent Proklosz és Hiláriosz vértanúk. Szent Veronika (1. sz.). Áthoszi Szent Paísziosz (+1994). Az áthoszi „Háromkezű” Szűzanya ikonjának ünnepe.
 3. Szent Gábriel arkangyal főünnepe.
Szentéletű István, a palesztinai Szent Száva lavrából (807).
Zsid 2,2-10; Lk 10,16-21.
 1. Szent Akvila apostol a Hetven közül. Szent Justus vértanú. Szent József hitvalló, thesszalonikai érsek, Sztudioni Szent Teodor testvére. Szentéletű Mahriscsei István, csodatévő (14. sz.). Áthoszi Szent Nikodémus (1809).
 2. Szent Kérükosz és anyja Julitta, vértanúk. Szent Vlagyimir apostoli nagyfejedelem.
 3. Szent Athénogenész pédakhthoéi püspök vértanú és tíz tanítványa.
 4. Pünkösd utáni 5. vasárnap.

A IV. Egyetemes Zsinat szent atyáinak emléke (júl. 13-19. közötti vasárnap).
Szent Marina-Margit antiokhiai nagyvértanúnő.
Róm 10,1-10; Mt 8,28-9,1; a szent atyáknak: Tit 3,8-15; Jn 17,1-13. Negyedik hang.
 1. Szent Emilianosz durostorumi (szilisztrai) vértanú (4. sz.). Amasztriszi Szent Jácint vértanú (4. sz.). Egyiptomi Szent Pambó (4. sz.). Kijevi „Hosszantűrő” Szent János (1160). Kijevi „Remete” Szent Pambó (13. sz.).
 2. Szentéletű Makrina, Nagy Szent Vazul és Nüsszai Szent Gergely nővére. Szentéletű Diosz.
 3. Tesbei Szent Illés próféta.
Jak 5,10-20; Lk 4,22-30.
 1. Krisztusért balga Szentéletű Simeon és társa, Szentéletű János (6. sz.).
 2. Kenetvivő és apostolokkal egyenlő Szent Mária Magdolna.
 3. Szent Ezékiel próféta. Csodatévő Szent Apollinaris, első ravennai püspök vértanú. Szent Vitalis és hitvese Valéria, ravennai vértanúk.
 4. Pünkösd utáni 6. vasárnap.

Szent Krisztina nagyvértanúnő (200 k.). Szent Borisz és Gleb, vértanú hercegek (1015).
Róm 12,6-14; Mt 9,1-8. Ötödik hang.
 1. Szent Anna, az Istenszülő anyjának elhunyta.
Az V. Egyetemes Zsinat atyáinak emléke (Konstantinápoly, 553). Szent Eufrázia – Eupraxia (410. k.). Boldog Olimpia diakonissza (408. k.).
 1. Magyar (Ugrin) Szent Mózes, a kijevi Barlangkolostor szerzetese (1043 k.).
Szent Hermolaosz papvértanú és társai, Hermipposz és Hermokratész. Szentéletű Paraszkéva vértanúnő.
 1. Gyógyító Szent Panteleimon nagyvértanú (305).
 2. 28. Szent Prokhorosz, Nikánór, Timón, Parmenász apostolok és diakónusok a Hetven közül.
 3. Szent Kallinikosz, gangrai vértanú és Szent Theodoté vértanúnő.
 4. Szent Szilász, Szilvánusz (Sziluán), Epainetosz, Kreszcensz és Andronikosz apostol a Hetven közül.
 5. Pünkösd utáni 7. vasárnap.

Szent és Igaz Eudokimosz. A Szent Kereszt konstantinápolyi körmenetének előünnepe.
Róm 15,1-7; Mt 9,27-35. Hatodik hang.

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

(Böjti napok: minden szerda és péntek.)

Tovább az eszköztárra