július

EGYHÁZI  KALENDÁRIUM A 2019. ÉV JÚLIUS HÓNAPJÁRA

az ÚJNAPTÁR SZERINT

 1. Szent Kozma és Damján
  Szent Kozma és Damján római csodatevő szent szegények.
 2. Szűz Mária köntösének elhelyezése a Blakhernai templomban. Szent Juvenalis jeruzsálemi érsek.
 3. „Kamarás” Szent Jácint kappadókiai vértanú. Szent Anatoliosz konstantinápolyi érsek. Moszkvai Szent Fülöp ereklyéinek átvitele.
 4. „Jeruzsálemi” Szent András krétai érsek, énekszerző.
 5. Áthoszi Szent Atanáz, a Nagy Lavra alapítója. Csodatévő Szent Lampadosz. Radonyezsi Szent Szergij ereklyéinek a feltárása.
 6. Nagy Szent Sziszóész.
 7. Pünkösd utáni 3. vasárnap.
Szent Küriaké nagyvértanú. Maleon-hegyi Szent Tamás.
Róm 5,1-10; Mt 6,22-33. Második hang.
 1. Szent Prokópiosz palesztinai nagyvértanú és társai.
 2. Szent Pankráciusz, taorminai püspök vértanú.
 3. A Negyvenöt Nikopoliszi (örményországi) Vértanú. Szentéletű Antal, a Kijevi Barlangkolostor alapítója.
 4. Szent Eufémia nagyvértanú, a khalkédóni ortodox hitvallás megerősítője. Szent Olga-Heléna apostoli fejedelemasszony.
 5. Szent Proklosz és Hiláriosz vértanúk. Az áthoszi „Háromkezű” Szűzanya ikonjának ünnepe.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Gábriel arkangyal főünnepe.
Szentéletű István, a palesztinai Szent Száva lavrából (†807).
Zsid 2,2-10; Lk 10,16-21.
 1. Pünkösd utáni 4. vasárnap. A IV. Khalkédóni Egyetemes Zsinat szent atyáinak emléke (Kr. u. 451., júl. 13-19. közötti vasárnap).
Első hat egyetemes zsinat ünnepeSzent Akvila apostol a Hetven közül. Szent Justus vértanú. Szent József hitvalló, thesszalonikai érsek, Sztudioni Szent Teodor testvére. Áthoszi Szent Nikodémus (†1809).
Róm 6,18-23; Mt 8,5-13; a szent atyáknak: Tit 3,8-15; Jn 17,1-13. Harmadik hang.
 1. Szent Kérükosz és anyja Julitta, vértanúk. Szent Vlagyimir apostoli nagyfejedelem.
 2. Szent Athénogenész pédakhthoéi püspök vértanú és tíz tanítványa.
 3. Szent Marina-Margit antiokhiai nagyvértanúnő.
 4. Szent Emilianosz durostorumi (szilisztrai) vértanú.
 5. Szentéletű Makrina, Nagy Szent Vazul és Nüsszai Szent Gergely nővére. Szentéletű Diosz.
 6. Tesbei Szent Illés próféta.
Jak 5,10-20; Lk 4,22-30.
 1. Pünkösd utáni 5. vasárnap.
Krisztusért balga Szentéletű Simeon és társa, Szentéletű János (6. sz.).
Róm 10,1-10; Mt 8,28-9,1. Negyedik hang.
 1. Kenetvivő és apostolokkal egyenlő Szent Mária Magdolna.
 2. Szent Ezékiel próféta. Csodatévő Szent Apollinaris, első ravennai püspök vértanú. Szent Vitalis és hitvese Valéria, ravennai vértanúk.
 3. Szent Krisztina nagyvértanúnő (†200 k.). Szent Borisz és Gleb, vértanú hercegek (†1015).
 4. Szent Anna, az Istenszülő anyjának elhunyta.
 5. Szentéletű Magyar (Ugrin) Mózes, a kijevi Barlangkolostor szerzetese (†1043 k.).
Szentéletű Magyar (Ugrin) MózesSzent Hermolaosz papvértanú és társai, Hermipposz és Hermokratész. Szentéletű Paraszkéva vértanúnő.
Gal 5,22-6,2; Lk 6,17-23.
 1. Gyógyító Szent Panteleimon nagyvértanú (†305).
 2. Pünkösd utáni 6. vasárnap.
Szent Prokhorosz, Nikánór, Timón, Parmenász apostolok és diakónusok a Hetven közül.
Róm 12,6-14; Mt 9,1-8. Ötödik hang.
 1. Szent Kallinikosz, gangrai vértanú és Szent Theodoté vértanúnő.
 2. Szent Szilász, Szilvánusz (Sziluán), Epainetosz, Kreszcensz és Andronikosz apostol a Hetven közül.
 3. Szent és Igaz Eudokimosz. A Szent Kereszt konstantinápolyi körmenetének előünnepe.

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat

a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

(Böjti napok: minden szerda és péntek.)

Tovább az eszköztárra