július

EGYHÁZI  KALENDÁRIUM A 2018. ÉV JÚLIUS HÓNAPJÁRA
az ÚJNAPTÁR SZERINT
 1. Pünkösd utáni 5. vasárnap.
Szent Kozma és Damján római csodatevő szent szegények.
Róm 10,1-10; Mt 8,28-9,1. Negyedik hang.
 1. Szűz Mária köntösének elhelyezése a Blakhernai templomban. Szent Juvenalis jeruzsálemi érsek.
 2. „Kamarás” Szent Jácint kappadókiai vértanú. Szent Anatoliosz konstantinápolyi érsek. Moszkvai Szent Fülöp ereklyéinek átvitele.
 3. „Jeruzsálemi” Szent András krétai érsek, énekszerző.
 4. Áthoszi Szent Atanáz, a Nagy Lavra alapítója. Csodatévő Szent Lampadosz. Radonyezsi Szent Szergij ereklyéinek a feltárása.
 5. Nagy Szent Sziszóész.
 6. Szent Küriaké nagyvértanú. Maleon-hegyi Szent Tamás.
 7. Pünkösd utáni 6. vasárnap.
Szent Prokópiosz palesztinai nagyvértanú és társai.
Róm 12,6-14; Mt 9,1-8. Ötödik hang.
 1. Szent Pankráciusz, taorminai püspök vértanú.
 2. A Negyvenöt Nikopoliszi (örményországi) Vértanú. Szentéletű Antal, a Kijevi Barlangkolostor alapítója.
 3. Szent Eufémia nagyvértanú, a khalkédóni ortodox hitvallás megerősítője. Szent Olga-Heléna apostoli fejedelemasszony.
 4. Szent Proklosz és Hiláriosz vértanúk. A „Háromkezű” Szűzanya ikonjának ünnepe.
 5. Szent Gábriel arkangyal főünnepe.
Szentéletű István, a palesztinai Szent Száva lavrából (†807).
Zsid 2,2-10; Lk 10,16-21.
 1. Szent Akvila apostol a Hetven közül. Szent Justus vértanú. Szent József hitvalló, thesszalonikai érsek, Sztudioni Szent Teodor testvére. Áthoszi Szent Nikodémus (†1809).
 2. Pünkösd utáni 7. vasárnap. A IV. Khalkédóni Egyetemes Zsinat szent atyáinak emléke (Kr. u. 451., júl. 13-19. közötti vasárnap).
Róm 15,1-7; Mt 9,27-35; a szent atyáknak: Tit 3,8-15; Jn 17,1-13. Hatodik hang.
Szent Kérükosz és anyja Julitta, vértanúk. Szent Vlagyimir apostoli nagyfejedelem.
 1. Szent Athénogenész pédakhthoéi püspök vértanú és tíz tanítványa.
 2. Szent Marina-Margit antiokhiai nagyvértanúnő.
 3. Szent Emilianosz durostorumi (szilisztrai) vértanú.
 4. Szentéletű Makrina, Nagy Szent Vazul és Nüsszai Szent Gergely nővére. Szentéletű Diosz.
 5. Tesbei Szent Illés próféta.
Jak 5,10-20; Lk 4,22-30.

(Ünnepe böjti napra esik, a bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Krisztusért balga Szentéletű Simeon és társa, Szentéletű János (6. sz.).
 2. Pünkösd utáni 8. vasárnap.
Kenetvivő és apostolokkal egyenlő Szent Mária Magdolna.
1Kor 1,10-18; Mt 14,14-22. Hetedik hang.
 1. Szent Ezékiel próféta. Csodatévő Szent Apollinaris, első ravennai püspök vértanú. Szent Vitalis és hitvese Valéria, ravennai vértanúk.
 2. Szent Krisztina nagyvértanúnő (†200 k.). Szent Borisz és Gleb, vértanú hercegek (†1015).
 3. Szent Anna, az Istenszülő anyjának elhunyta.
 4. Szentéletű Magyar (Ugrin) Mózes, a kijevi Barlangkolostor szerzetese (†1043 k.).
Szent Hermolaosz papvértanú és társai, Hermipposz és Hermokratész. Szentéletű Paraszkéva vértanúnő.
Gal 5,22-6,2; Lk 6,17-23.
 1. Gyógyító Szent Panteleimon nagyvértanú (†305).

(Ünnepe böjti napra esik, a bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Prokhorosz, Nikánór, Timón, Parmenász apostolok és diakónusok a Hetven közül.
 2. Pünkösd utáni 9. vasárnap.
Szent Kallinikosz, gangrai vértanú és Szent Theodoté vértanúnő.
1Kor 3,9-17; Mt 14,22-34.  Nyolcadik hang.
 1. Szent Szilász, Szilvánusz (Sziluán), Epainetosz, Kreszcensz és Andronikosz apostol a Hetven közül.
 2. Szent és Igaz Eudokimosz. A Szent Kereszt konstantinápolyi körmenetének előünnepe.

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat

a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk,

a megfelelő ünnepeknél.)

(Böjti napok: minden szerda és péntek.)

Tovább az eszköztárra