július

EGYHÁZI  KALENDÁRIUM A 2017. ÉV JÚLIUS HÓNAPJÁRA

az ÚJNAPTÁR SZERINT

 1. Szent Kozma és Damján római csodatevő szent szegények.
 2. Pünkösd utáni 4. vasárnap.

Szűz Mária köntösének elhelyezése a Blakhernai templomban. Szent Juvenalis jeruzsálemi érsek.

Róm 6,18-23; Mt 8,5-13; Harmadik hang.

 1. „Kamarás” Szent Jácint kappadókiai vértanú. Szent Anatoliosz konstantinápolyi érsek. Moszkvai Szent Fülöp ereklyéinek átvitele.
 2. „Jeruzsálemi” Szent András krétai érsek, énekszerző.
 3. Áthoszi Szent Atanáz, a Nagy Lavra alapítója. Csodatévő Szent Lampadosz. Radonyezsi Szent Szergij ereklyéinek a feltárása.
 4. Nagy Szent Sziszóész.
 5. Szent Küriaké nagyvértanú. Maleon-hegyi Szent Tamás.
 6. Szent Prokópiosz palesztinai nagyvértanú és társai.
 7. Pünkösd utáni 5. vasárnap.

Szent Pankráciusz, taorminai püspök vértanú.

Róm 10,1-10; Mt 8,28-9,1. Negyedik hang.

 1. A Negyvenöt Nikopoliszi (örményországi) Vértanú. Szentéletű Antal, a Kijevi Barlangkolostor alapítója.
 2. Szent Eufémia nagyvértanú, a khalkédóni ortodox hitvallás megerősítője. Szent Olga-Heléna apostoli fejedelemasszony.
 3. Szent Proklosz és Hiláriosz vértanúk. A „Háromkezű” Szűzanya ikonjának ünnepe.

(A hal fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Gábriel arkangyal főünnepe.

  Gábriel arkangyal

Szentéletű István, a palesztinai Szent Száva lavrából. (†807)

Zsid 2,2-10; Lk 10,16-21.

 1. Szent Akvila apostol a Hetven közül. Szent Justus vértanú. Szent József hitvalló, thesszalonikai érsek, Sztudioni Szent Teodor testvére. Áthoszi Szent Nikodémus (†1809).
 2. Szent Kérükosz és anyja Julitta, vértanúk. Szent Vlagyimir apostoli nagyfejedelem.
 3. Pünkösd utáni 6. vasárnap. A IV. Khalkédóni Egyetemes Zsinat szent atyáinak emléke. (Kr. u. 451., júl. 13-19. közötti vasárnap).

Szent Athénogenész pédakhthoéi püspök vértanú és tíz tanítványa.

Róm 12,6-14; Mt 9,1-8; a szent atyáknak: Tit 3,8-15; Jn 17,1-13. Ötödik hang.

 1. Szent Marina-Margit antiokhiai nagyvértanúnő.

  Illés próféta
 2. Szent Emilianosz durostorumi (szilisztrai) vértanú.
 3. Szentéletű Makrina, Nagy Szent Vazul és Nüsszai Szent Gergely nővére. Szentéletű Diosz.
 4. Tesbei Szent Illés próféta.

Jak 5,10-20; Lk 4,22-30.

 1. Krisztusért balga Szentéletű Simeon és társa, Szentéletű János. (6. sz.)
 2. Kenetvivő és apostolokkal egyenlő Szent Mária Magdolna.

  Szent Mária Magdolna
 3. Pünkösd utáni 7. vasárnap.

Szent Ezékiel próféta. Csodatévő Szent Apollinaris, első ravennai püspök vértanú. Szent Vitalis és hitvese Valéria, ravennai vértanúk.

Róm 15,1-7; Mt 9,27-35. Hatodik hang.

 1. Szent Krisztina nagyvértanúnő. (†200 k.) Szent Borisz és Gleb, vértanú hercegek. (†1015)
 2. Szent Anna, az Istenszülő anyjának elhunyta.
 3. Szentéletű Magyar (Ugrin) Mózes, a kijevi Barlangkolostor szerzetese. (†1043 k.)

  Szentéletű Magyar Mózes

Szent Hermolaosz papvértanú és társai, Hermipposz és Hermokratész. Szentéletű Paraszkéva vértanúnő.

Gal 5,22-6,2; Lk 6,17-23.

 1. Gyógyító Szent Panteleimon nagyvértanú. (†305)

  Szent Panteleimon nagyvértanú
 2. Szent Prokhorosz, Nikánór, Timón, Parmenász apostolok és diakónusok a Hetven közül.
 3. Szent Kallinikosz, gangrai vértanú és Szent Theodoté vértanúnő.
 4. Pünkösd utáni 8. vasárnap.

Szent Szilász, Szilvánusz (Sziluán), Epainetosz, Kreszcensz és Andronikosz apostol a Hetven közül.

1Kor 1,10-18; Mt 14,14-22. Hetedik hang.

 1. Szent és Igaz Eudokimosz. A Szent Kereszt konstantinápolyi körmenetének előünnepe.

(Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

(Böjti napok: minden szerda és péntek.)

Tovább az eszköztárra