január

ORTODOX EGYHÁZI KALENDÁRIUM

a 2018. ÉV JANUÁR HÓNAPJÁRA

 1. Az Úr körülmetélése. Nagy Szent Vazul cézáriai érsek. Polgári újév.

Az ünnepnek: Kol 2,8-12; Lk 2,20-21; 40-52. A főpapnak: Zsid 7,26-8,2; Lk 6,17-23.
 (A böjt január 4-ig fel van oldva.)
 1. . Szent Szilveszter római püspök. Szent Theagenész, parioni püspök vértanú. Szent Kozma, konstantinápolyi pátriárka. Szárovi Szent Szerafim.
 2. . Szent Malakiás próféta. Szent Gordiosz, cézáreai vértanú. Párizsi Szent Genovéva. Hatodik hang.
 3. A Hetven Szent apostol főünnepe. Szent Euthümiosz hitvalló, vatopedi apát. Szent Onufriosz, khioszi újvértanú.
 4. Vízkereszt előünnepe.
Szent Theopemptosz és Theónasz vértanúk. Alexandriai Szentéletű Szünklétiké.
1Kor 9,19-10,4; Lk 3,1-18.
(Böjti nap)
 1. Az Úr megkeresztelése. Vízkereszt.
Az Úr Megkeresztelkedése
Tit 2,11-14; 3,4-7; Mt 3,13-17.
 1. Szent Próféta, Előhírnök és Keresztelő János főünnepe. Vízkereszt utáni vasárnap.
Az Előhírnöknek: Csel 19,1-8; Jn 1,29-34; a vasárnapnak: Ef 4,7-13; Mt 4,12-17. Hatodik hang.
 1. Szentéletű Domniké. Szent Agathon egyiptomi remete. Khodzebai Szent György. Szent Semaja próféta. Szentéletű Gergely, a Kijevi Barlangkolostorból, csodatévő.
 2. Szent Polüeuktosz, meliténéi vértanú. Csodatevő Szent Eusztratiosz, augaroszi apát. Szent Fülöp moszkvai metropolita, vértanú.
 3. Szent Gergely, nüsszai püspök. Szent Dometianosz, meliténéi püspök. Szent Ammóniosz, egyiptomi remete.
 4. Nagy Szent Teodóz, palesztinai apát. Gázai Szent Vitalis. Szent Teodóz, áthoszi apát, trapezunti püspök.
 5. Szent Tatjána, római vértanúnő. Mauritániai Szent Mertiosz, vértanú. Szent Illés remete, egyiptomi csodatévő.
 6. Szent Ermilosz és Sztratonikosz, singidunumi (belgrádi) vértanúk. Szent Jakab, niszibiszi püspök. Szent Hilarius, Poitiers-i püspök. „Kunyhóégető” Szent Maximosz, áthoszi remete.
 7. Pünkösd utáni 32. vasárnap.
  A Negyven Sínai Szent vértanú. A Negyvenhárom Raithu-i Szent Vértanú. Szent Ágnes vértanú. Szent Nino, Grúzia megvilágosítója. Szent Száva, szerbiai érsek.
Kol 3,4-11; Lk 17,12-19 (olvasmányok a 29. vasárnap szerint). Hetedik hang.
(A vízkereszti ünnepkör vége.)
 1. Thébai Szent Pál. Kunyhós Szent János. Szent Panszofiosz, alexandriai vértanú.
 2. Szent Péter apostol bilincseinek tisztelete.
 3. Nagy Szent Antal, egyiptomi remete. Fekete-tavi Szent Antal. Új Szent Antal, veriai csodatévő. Szent György, joáninai újvértanú.
 4. Szent Atanáz és Cirill alexandriai érsekek.
 5. Egyiptomi Szent Makariosz.
 6. Nagy Szent Euthümiosz (473).
 7. Pünkösd utáni 33. vasárnap. (Zákeus vasárnapja.)
Szent Neofitosz, nikeai vértanú. Hitvalló Szent Maximosz.
1Tim 4,9-15; Lk 19,1-10. Nyolcadik hang.
 1. Szent Timóteus apostol.
 2. Szent Kelemen, ankürai püspök és tanítványa, Római Szent Agathangelosz, vértanúk.
 3. Szentéletű Római Xénia. Szent Pál, Pausziriosz és Theodotión, testvérek és vértanúk. Szent János, kazanyi vértanú. Krisztusért balga Pétervári Szent Xénia.
 4. Teológus Szent Gergely, konstantinápolyi érsek.
 5. Szentéletű Xenofón, hitvese Mária és fiaik, Arkadiosz és János.
 6. Aranyszájú Szent János ereklyéinek visszahozatala Konstantinápolyba (438).
Zsid 7,26-8,2; Jn 10,9-16.
 1. Pünkösd utáni 34. vasárnap. Vámos és farizeus Vasárnapja.
A Nagyböjtöt előkészítő időszak, a „Triódion” kezdete.
Szír Szent Efrém. Csodatévő Magyar Efrém (1053).
2 Tim 3,10-15; Lk 18,10-14. Első hang.
(A böjt az egész héten fel van oldva.)
 1. Istenhordozó Szent Ignác, antiokhiai vértanú püspök ereklyéinek visszahozatala.
 2. A Három Szent Főpap: Nagy Szent Vazul, Teológus Szent Gergely és Aranyszájú Szent János főünnepe.
Zsid 13,7-16; Mt 5,14-19.
 1. Szent Cirusz és János, csodatevő szent szegények.
(Böjti napok: minden szerda és péntek, a kivételes hetektől eltekintve.)
 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)
Tovább az eszköztárra