december

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2020. év
DECEMBER hónapjára

(A karácsonyi böjtben a monostorokon kívüli gyakorlat szerint december 18-ig –  

szerda és péntek kivételével – hal és bor fogyasztása meg van engedve,

szerdán és pénteken a jelzett ünnepeken bor fogyasztása,

december 19-től a jelzett napokon bor fogyasztása.)

 1. Szent Náhum próféta (Kr. e. 7. sz.). Irgalmas Szent Filaret (8. sz.)
 2. Szent Habakuk próféta (Kr. e. 7. sz.). Szent Mürópé vértanúnő (3. sz.). Szentéletű Kafszokalivita Porfíriosz, csodatévő (†1991).
 3. Szent Szofoniás próféta (Kr. e. VII. sz.). Szent Gábriel újvértanú, prusszai püspök (†1659).
 4. Szent Borbála nagyvértanú és Szent Julianna vértanú, Borbála társa (†305 k.). Damaszkuszi Szent János (†749-760 k.).

(A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Palesztinai „Megszentelt” Száva (†533 k.).
 2. Pünkösd utáni 26. vasárnap.

Csodatevő Szent Miklós, mürai püspök (†345 k.).

Ef 6,10-17; Lk 13,10-17 (olvasmányok a 27. vasárnap szerint); a főpapnak: Zsid 13,17-21; Lk 6,17-23. Első hang.

 1. Szent Ambrus, milánói püspök (†397 k.).
 2. Szent Szószthenész, Apollós, Kéfás, Tükhikosz, Cézár és Epafroditosz apostolok a Hetven közül (I. sz.). Thébai Szent Patapiosz, egyiptomi aszkéta (V. sz.). Szent Szofroniusz, ciprusi érsek (8. sz.).
 3. Az Istenszülő fogantatása.

Szent Anna prófétaasszony, Sámuel próféta anyja (Kr. e. 9. sz.).

(A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. „Szép” Szent Ménasz, Hermogenész és Eugrafosz, alexandriai vértanúk (†313).
 2. Oszlopos Szent Dániel (†490 k.). Új Oszlopos Szent Lukács (†970 k.). „Száraz” (Szuhoj) Szent Nyikon, kijevi aszkéta (12. sz.).
 3. Csodatévő Szent Szpüridón, trimüthuntai püspök (†350 k.).
 4. Szent Ősatyák Vasárnapja.

Szent Eusztratiosz, Auxentiosz, Eugeniosz, Mardariosz és Oresztész vértanúk (†305 k.). Szent Lúcia (Luca) szirakúzai vértanú szűz (†304 k.). Alaszkai Szent Germán (†1837). 

Kol 3,4-11; Lk 14,16-24. Második hang.

 1. Szent Thürszosz, Leukiosz és Kallinikosz, cézáreai vértanúk (3. sz.). Szent Filemon, Apollóniosz vértanúk és társaik, Arrianosz kormányzó és négy testőre, alexandriai vértanúk (3. sz.).
 2. Szent Eleutheriosz, illíriai püspök vértanú és anyja, Anthia vértanúnő (2. sz.). Szent Zsuzsanna diakonissza, palesztinai vértanú (†305 k.). Hitvalló Szent István, szurozsi (krími) püspök (†787).
 3. Szent Aggeus próféta (Kr. e. 6. sz.). Szent Theofanó császárné, csodatévő, VI. „Bölcs” Leó hitvese (†893).
 4. Szent Dániel próféta és a három szent babiloni ifjú: Ananja, Misaél, Azarja (Kr. e. 6. sz.).
 5. Szent Sebestyén és társai, római vértanúk (†287).
 6. Szent Bonifác, tarzusi vértanú és Római Szent Aglaia (3. sz.).

(A bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Az Úr Születése előtti, test szerinti Szent Atyáinak Vasárnapja.

Istenhordozó Szent Ignác, antiokhiai püspök vértanú (†107-109 k.). Kronstadti Szent János (†1908).

Zsid 11,9-10; 17-23; 32-40; Mt 1,1-25. Harmadik hang.

(A bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Julianna, nikomédiai vértanú szűz és társai (†299-304 k.). Szent Themisztoklész, mürai vértanú (†251 k.). Csodatévő Szent Péter, moszkvai metropolita (†1326).
 2. Római Szent Anasztázia nagyvértanú, az „Özvegy, Farmakolütria” és társai: Szent Khrüszogonosz, Szent Theodoté három gyermekével és Szent Zóilosz (†209-304 k.).
 3. A Tíz Krétai Szent Vértanú (†250 k.). Csodatévő Ohridi Szent Náhum, a szlávok apostola (†910 k.).
 4. Karácsony előestéje.

Szent Eugénia, római vértanú szűz és társai: Fülöp, az apja, Prótasz és Jácint a szolgái és Baszilla. (2-3. sz.).

Zsid 1,1-12; Lk 2,1-20.

 1. Az Úr test szerint való Születése. Karácsony.

Gal 4,4-7; Mt 2,1-12.

(A böjt teljesen fel van oldva január 4-ig)

 1. Isten Szülőjének főünnepe. Karácsony másodnapja.

Zsid 2,11-18; Mt 2,13-23.

 1. Karácsony utáni vasárnap. Karácsony harmadik napja.

Szent József, Szűz Mária jegyese. Szent Dávid király. Szent Jakab apostol, „az Úr testvére”. Szent István archidiakónus, első vértanú (1. sz.). „Írott” Szent Teodor, az ikontisztelet hitvallója (†840 k.).

Gal 1,11-19; Mt 2,13-23. Negyedik hang.

 1. A Húszezer Nikomédiai Szent Vértanú (†304).
 2. A Tizennégyezer Betlehemi Szent Gyermekvértanú (1. sz.).
 3. Szent Anüszia, thesszalonikai vértanúnő (†298-305 k.). Szent Filetairosz, nikomédiai vértanú és hét társa (†311 k.). Szent Makariosz, moszkvai metropolita (†1563).
 4. A karácsonyi ünnepkör vége.

Szentéletű Római Melánia (†434-439 k.). Római Szent Zoticus vértanú, árvák gyámola, leprások szolgája (†337 k.).

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat

a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

Tovább az eszköztárra