december

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2018. év

DECEMBER hónapjára

 1. Szent Náhum próféta (Kr. e. VII. sz.).

(A karácsonyi böjtben december 18-ig – a monostorokon kívüli gyakorlat szerint – szerdai és pénteki napok kivételével – hal és bor fogyasztása meg van engedve, december 19-től 24-ig pedig – hétfő, szerda, péntek kivételével – bor fogyasztása.)

 1. Pünkösd utáni 27. vasárnap.
Szent Habakuk próféta (Kr. e. VII. sz.). Kafszokalivita Szent Porfiriosz (†1991).
Szent Porfiriosz atya
1Tim 1,15-17; Lk 18,35-43 (olvasmányok a 31. vasárnap szerint). Második hang.
 1. Szent Szofoniás próféta (Kr. e. VII. sz.). Szent Gábriel újvértanú, prusszai püspök (†1659).
 2. Szent Borbála nagyvértanú és Szent Julianna vértanú, Borbála társa (†305 k.). Damaszkuszi Szent János (†749-760 k.).
 3. Palesztinai „Megszentelt” Száva (†533 k.).
 4. Szent Miklós ereklyéi a bari altemplomban
  Csodatevő Szent Miklós, mürai püspök (†345 k.).
Zsid 13,17-21; Lk 6,17-23.
 1. Szent Ambrus, milánói püspök (†397 k.).
 2. Szent Szószthenész, Apollós, Kéfás, Tükhikosz, Cézár és Epafroditosz apostolok a Hetven közül (I. sz.). Thébai Szent Patapiosz, egyiptomi aszkéta (V. sz.). Szent Szofroniusz, ciprusi érsek (VIII. sz.).
 3. Pünkösd utáni 28. vasárnap.
Az Istenszülő fogantatása.
Szent Anna prófétaasszony, Sámuel próféta anyja (Kr. e. XI. sz.).
Ef 6,10-17; Lk 13,10-17 (olvasmányok a 27. vasárnap szerint). Harmadik hang.
 1. „Szép” Szent Ménasz, Hermogenész és Eugrafosz, alexandriai vértanúk (†313).
 2. Oszlopos Szent Dániel (†490 k.). Új Oszlopos Szent Lukács (†970 k.). „Száraz” (Szuhoj) Szent Nyikon, kijevi aszkéta (XII. sz.)
 3. Csodatévő Szent Szpüridón, trimüthuntai püspök (†350 k.).
 4. Szent Eusztratiosz, Auxentiosz, Eugeniosz, Mardariosz és Oresztész vértanúk (†305 k.). Alaszkai Szent Germán (†1837).
 5. Szent Thürszosz, Leukiosz és Kallinikosz, cézáreai vértanúk (III. sz.). Szent Filemon, Apollóniosz vértanúk és társaik, Arrianosz kormányzó és négy testőre, alexandriai vértanúk (III. sz.).
 6. Szent Eleutheriosz, illíriai püspök vértanú és anyja, Anthia vértanúnő (II. sz.). Szent Zsuzsanna diakonissza, palesztinai vértanú (†305 k.). Hitvalló Szent István, szurozsi (krími) püspök (†787).
 7. Szent Ősatyák Vasárnapja.
Szent Ősatyák
Szent Aggeus próféta (Kr. e. VI. sz.). Szent Theofanó császárné, csodatévő, VI. „Bölcs” Leó hitvese (†893).
Kol 3,4-11; Lk 14,16-24. Negyedik hang.
 1. Szent Dániel próféta és a három szent babiloni ifjú: Ananja, Misaél, Azarja (Kr. e. VI. sz.).
 2. Szent Sebestyén és társai, római vértanúk (†287).
 3. Szent Bonifác, tarzusi vértanú és Római Szent Aglaia (III. sz.).

(December 19-től 24-ig – hétfő, szerda, péntek kivételével – bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Istenhordozó Szent Ignác, antiokhiai püspök vértanú (†107-109 k.). Kronstadti Szent János (†1908).
 2. Szent Julianna, nikomédiai vértanú szűz és társai (†299-304 k.). Szent Themisztoklész, mürai vértanú (†251 k.). Csodatévő Szent Péter, moszkvai metropolita (†1326).
 3. Római Szent Anasztázia nagyvértanú, az „Özvegy, Farmakolütria” és társai: Szent Khrüszogonosz, Szent Theodoté három gyermekével és Szent Zóilosz (†209-304 k.).
 4. Az Úr Születése előtti vasárnap. Az Úr test szerint való Szent Atyáinak Vasárnapja.
A Tíz Krétai Szent Vértanú (†250 k.). Csodatévő Ohridi Szent Náhum, a szlávok apostola (†910 k.).
Zsid 11,9-10; 17-23; 32-40; Mt 1,1-25. Ötödik hang.
 1. Karácsony előestéje.
Szent Eugénia, római vértanú szűz és társai: Fülöp, az apja, Prótasz és Jácint a szolgái és Baszilla. (II-III. sz.).
Zsid 1,1-12; Lk 2,1-20.
 1. Az Úr test szerint való Születése. Karácsony.
Az Úr Születése
Gal 4,4-7; Mt 2,1-12.

(A böjt teljesen fel van oldva január 4-ig)

 1. Isten Szülőjének főünnepe. Karácsony másodnapja.
Zsid 2,11-18; Mt 2,13-23.
 1. Karácsony harmadik napja.
  Szent István archidiakónus, első vértanú (I. sz.). „Írott” Szent Teodor, az ikontisztelet hitvallója (†840 k.).
ApCsel 6,8-15; 7,1-5; 47-60; Mt 21,33-42.
 1. A Húszezer Nikomédiai Szent Vértanú (†304).
 2. A Tizennégyezer Betlehemi Szent Gyermekvértanú (I. sz.).
 3. Karácsony utáni vasárnap.
Szent József, Szűz Mária jegyese. Szent Dávid király. Szent Jakab apostol, „az Úr testvére”.
Szent Anüszia, thesszalonikai vértanúnő (†298-305 k.). Szent Filetairosz, nikomédiai vértanú és hét társa (†311 k.). Szent Makariosz, moszkvai metropolita (†1563).
Gal 1,11-19; Mt 2,13-23. Hatodik hang.
 1. A karácsonyi ünnepkör vége.
Szentéletű Római Melánia (†434-439 k.). Római Szent Zoticus vértanú, árvák gyámola, leprások szolgája (†337 k.).

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

Tovább az eszköztárra