december

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2017. év

DECEMBER hónapjára
az újnaptár szerint

 1. Szent Náhum próféta (Kr. e. VII. sz.).
 1. Szent Habakuk próféta (Kr. e. VII. sz.).
 2. Pünkösd utáni 26. vasárnap.
Szent Szofoniás próféta (Kr. e. VII. sz.).
1Tim 1,15-17; Lk 18,35-43 (olvasmányok a 31. vasárnap szerint). Első hang.
 1. Szent Borbála nagyvértanú és Szent Julianna vértanú, Borbála társa (†305 k.). Damaszkuszi Szent János (†749-760 k.).
 2. Palesztinai „Megszentelt” Száva (†533 k.).
 3. Csodatevő Szent Miklós, mürai püspök (†345 k.).
  Szent Miklós kriptája Bariban

   

Zsid 13,17-21; Lk 6,17-23.
 1. Szent Ambrus, milánói püspök (†397 k.).
 2. Szent Szószthenész, Apollós, Kéfás, Tükhikosz, Cézár és Epafroditosz apostolok a Hetven közül (I. sz.). Thébai Szent Patapiosz, egyiptomi aszkéta (V. sz.). Szent Szofroniusz, ciprusi érsek (VIII. sz.).
 3. Az Istenszülő fogantatása.
Szent Anna prófétaasszony, Sámuel próféta anyja (Kr. e. XI. sz.).
 1. Pünkösd utáni 27. vasárnap.
„Szép” Szent Ménasz, Hermogenész és Eugrafosz, alexandriai vértanúk (†313).
Ef 6,10-17; Lk 13,10-17. Második hang.
 1. Oszlopos Szent Dániel (†490 k.). Új Oszlopos Szent Lukács (†970 k.). „Száraz” (Szuhoj) Szent Nyikon, kijevi aszkéta (XII. sz.)
 2. Csodatévő Szent Szpüridón, trimüthuntai püspök (†350 k.).
 3. Szent Eusztratiosz, Auxentiosz, Eugeniosz, Mardariosz és Oresztész vértanúk (†305 k.). Alaszkai Szent German (†1837).
 4. Szent Thürszosz, Leukiosz és Kallinikosz, cézáreai vértanúk (III. sz.). Szent Filemon, Apollóniosz vértanúk és társaik, Arrianosz kormányzó és négy testőre, alexandriai vértanúk (III. sz.).
 5. Szent Eleutheriosz, illíriai püspök vértanú és anyja, Anthia vértanúnő (II. sz.). Szent Zsuzsanna diakonissza, palesztinai vértanú (†305 k.). Hitvalló Szent István, szurozsi (krími) püspök (†787).
 6. Szent Aggeus próféta (Kr. e. VI. sz.).
 7. Szent Ősatyák Vasárnapja.

A Szent Ősatyák

Szent Dániel próféta és a három szent babiloni ifjú: Ananja, Misaél, Azarja (Kr. e. VI. sz.).
Kol 3,4-11; Lk 14,16-24. Harmadik hang.
 1. Szent Sebestyén és társai, római vértanúk (†287).

  (A karácsonyi böjtben, december 18-ig, a monostorokon kívüli gyakorlat szerint, szerdai és pénteki napok kivételével,

  hal és bor fogyasztása meg van engedve,

  december 19-től 24-ig pedig, hétfő, szerda és péntek kivételével, a bor fogyasztása.)

   
 2. Szent Bonifác, tarzusi vértanú és Római Szent Aglaia (III. sz.).

(Dec. 19-től 24-ig már nem fogyasztunk halat,

a bor fogyasztása 20-án, kedden, 22-én, csütörtökön és 24-én, szombaton meg van engedve.)

 1. Istenhordozó Szent Ignác, antiokhiai püspök vértanú (†107-109 k.). Kronstadti Szent János (†1908).
 2. Szent Julianna, nikomédiai vértanú szűz és társai (†299-304 k.). Szent Themisztoklész, mürai vértanú (†251 k.). Csodatévő Szent Péter, moszkvai metropolita (†1326).
 3. Római Szent Anasztázia nagyvértanú, az „Özvegy, Farmakolütria” és társai: Szent Khrüszogonosz, Szent Theodoté három gyermekével és Szent Zóilosz (†209-304 k.).
 4. A Tíz Krétai Szent Vértanú (†250 k.). Csodatévő Ohridi Szent Náhum, a szlávok apostola (†910 k.).
 5. Az Úr Születése előtti vasárnap. Az Úr test szerint való Szent Atyáinak Vasárnapja.
Szent Eugénia, római vértanú szűz és társai: Fülöp, az apja, Prótasz és Jácint a szolgái és Baszilla. (II-III. sz.).
Zsid 11,9-10; 17-23; 32-40; Mt 1,1-25.  Negyedik hang.
 1. Az Úr test szerint való Születése. Karácsony.

Krisztus Urunk Születése

Gal 4,4-7; Mt 2,1-12.
(A böjt teljesen fel van oldva január 4-ig)
 1. Isten Szülőjének főünnepe. Karácsony másodnapja.
Zsid 2,11-18; Mt 2,13-23.
 1. Karácsony harmadik napja. Szent István archidiakónus, első vértanú (I. sz.). „Írott” Szent Teodor, az ikontisztelet hitvallója (†840 k.).
 2. A Húszezer Nikomédiai Szent Vértanú (†304).
 3. A Tizennégyezer Betlehemi Szent Gyermekvértanú (I. sz.).
 4. Szent Anüszia, thesszalonikai vértanúnő (†298-305 k.). Szent Filetairosz, nikomédiai vértanú és hét társa (†311 k.). Szent Makariosz, moszkvai metropolita (†1563).
 5. Karácsony utáni vasárnap. A karácsonyi ünnepkör vége.
Szent József, Szűz Mária jegyese. Szent Dávid király. Szent Jakab apostol, „az Úr testvére”.
Szentéletű Római Melánia (†434-439 k.).
Gal 1,11-19; Mt 2,13-23. Ötödik hang.

(Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat

a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

 

Tovább az eszköztárra