december

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2016. év

DECEMBER hónapjára
az újnaptár szerint

 1. Szent Náhum próféta (Kr. e. VII. sz.).

(A karácsonyi böjtben december 18-ig, vasárnapig a monostorokon kívüli gyakorlat szerint a szerdai és pénteki napok kivételével hal és bor fogyasztása meg van engedve, december 19-től 24-ig pedig, hétfő, szerda és péntek kivételével, a bor fogyasztása.)

 1. Szent Habakuk próféta (Kr. e. VII. sz.).
 2. Szent Szofoniás próféta (Kr. e. VII. sz.).
 3. Pünkösd utáni 24. vasárnap.

Szent Borbála nagyvértanú és Szent Julianna vértanú, Borbála társa (†305 k.). Damaszkuszi Szent János (†749-760 k.).

Lk 13,10-17; Ef 6,10-17 (olvasmányok a 27. vasárnap szerint). Hetedik hang.

 1. Palesztinai „Megszentelt” Száva (†533 k.).
 2. Csodatevő Szent Miklós, mürai püspök (†345 k.).

szent-miklosZsid 13,17-21; Lk 6,17-23. 11-e-altemplom-oltar-alatt-ereklyek

 1. Szent Ambrus, milánói püspök (†397 k.).
 2. Szent Szószthenész, Apollós, Kéfás, Tükhikosz, Cézár és Epafroditosz apostolok a Hetven közül (I. sz.). Thébai Szent Patapiosz, egyiptomi aszkéta (V. sz.). Szent Szofroniusz, ciprusi érsek (VIII. sz.).
 3. Az Istenszülő fogantatása.

Szent Anna prófétaasszony, Sámuel próféta anyja (Kr. e. XI. sz.).

 1. „Szép” Szent Ménasz, Hermogenész és Eugrafosz, alexandriai vértanúk (†313).
 2. Szent Ősatyák Vasárnapja. szt-osatyak

Oszlopos Szent Dániel (†490 k.). Új Oszlopos Szent Lukács (†970 k.). „Száraz” (Szuhoj) Szent Nyikon, kijevi aszkéta (XII. sz.)

Kol 1,12-18; Kol 3,4-11 (apostol a 28. vasárnapé és az Ősatyáké); Lk 14,16-24. Nyolcadik hang.

 1. Csodatévő Szent Szpüridón, trimüthuntai püspök (†350 k.).
 2. Szent Eusztratiosz, Auxentiosz, Eugeniosz, Mardariosz és Oresztész vértanúk (†305 k.). Alaszkai Szent German (†1837).
 3. Szent Thürszosz, Leukiosz és Kallinikosz, cézáreai vértanúk (III. sz.). Szent Filemon, Apollóniosz vértanúk és társaik, Arrianosz kormányzó és négy testőre, alexandriai vértanúk (III. sz.).
 4. Szent Eleutheriosz, illíriai püspök vértanú és anyja, Anthia vértanúnő (II. sz.). Szent Zsuzsanna diakonissza, palesztinai vértanú (†305 k.). Hitvalló Szent István, szurozsi (krími) püspök (†787).
 5. Szent Aggeus próféta (Kr. e. VI. sz.).
 6. Szent Dániel próféta és a három szent babiloni ifjú: Ananja, Misaél, Azarja (Kr. e. VI. sz.).
 7. Karácsony előtti vasárnap. Az Úr test szerint való Szent Atyáinak Vasárnapja.

Szent Sebestyén és társai, római vértanúk (†287).

Zsid 11,9-10; 17-23; 32-40; Mt 1,1-25.  Első hang.

 1. Szent Bonifác, tarzusi vértanú és Római Szent Aglaia (III. sz.).

(Dec. 19-től 24-ig már nem fogyasztunk halat, a bor fogyasztása 20-án, kedden, 22-én, csütörtökön és 24-én, szombaton meg van engedve.)

 1. Istenhordozó Szent Ignác, antiokhiai püspök vértanú (†107-109 k.). Kronstadti Szent János (†1908).
 2. Szent Julianna, nikomédiai vértanú szűz és társai (†299-304 k.). Szent Themisztoklész, mürai vértanú (†251 k.). Csodatévő Szent Péter, moszkvai metropolita (†1326).
 3. Római Szent Anasztázia nagyvértanú, az „Özvegy”, „Farmakolütria” és társai: Szent Khrüszogonosz, Szent Theodoté három gyermekével és Szent Zóilosz (†209-304 k.).
 4. A Tíz Krétai Szent Vértanú (†250 k.). Csodatévő Ohridi Szent Náhum, a szlávok apostola (†910 k.).
 5. Karácsony, az Úr test szerint való születésének előünnepe.

Szent Eugénia, római vértanú szűz és társai: Fülöp, az apja, Prótasz és Jácint a szolgái és Baszilla. (II-III. sz.).

Zsid 1,1-12; Lk 2,1-20.

 1. Az Úr test szerint való születésének vasárnapja. Karácsony.

karacsonyGal 4,4-7; Mt 2,1-12.

(A böjt teljesen fel van oldva január 4-ig)

 1. Isten Szülőjének főünnepe. Karácsony másodnapja.

Zsid 2,11-18; Mt 2,13-23.

 1. Karácsony harmadik napja. Szent István archidiakónus, első vértanú (I. sz.). „Írott” Szent Teodor, az ikontisztelet hitvallója (†840 k.).
 2. A Húszezer Nikomédiai Szent Vértanú (†304).
 3. A Tizennégyezer Betlehemi Szent Gyermekvértanú (I. sz.).
 4. Szent Anüszia, thesszalonikai vértanúnő (†298-305 k.). Szent Filetairosz, nikomédiai vértanú és hét társa (†311 k.). Szent Makarij, moszkvai metropolita (†1563).
 5. A karácsonyi ünnepkör vége.

Szentéletű Római Melánia (†434-439 k.).

Tovább az eszköztárra