augusztus

EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2020. ÉV AUGUSZTUS HÓNAPJÁRA

az újnaptár szerint

 1. A Szent és Életet adó Kereszt konstantinápolyi körmenetének emlékezete.
A Hét Szent Makkabeus Testvér vértanú, anyjuk Szolomoné és mesterük Eleazár írástudó (Kr. e. II. sz.).

(A Nagyboldogasszony böjt kezdete.

A bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Pünkösd utáni 8. vasárnap.

Szent István apostol archidiakonus, első vértanú ereklyéinek átvitele Konstantinápolyba (V. sz.). Boldog és Krisztusért balga Szent Vazul, moszkvai csodatévő (†1552-1557 k.).
1Kor 1,10-18; Mt 14,14-22. Hetedik hang.

(Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Izsák, Dalmatosz és Fausztosz (IV-V. sz.). Szent István római pápa vértanú (III. sz.). Római Szent Antal novgorodi csodatevő (†1147).
 2. A Hét Szent Alvó Efezusi Ifjú (†250 k. és 408-450 k.). Szent Eudokia vértanúnő és ereklyéinek átvitele (IV. sz.).
 3. Az Úr Színeváltozásának előünnepe.
Szent Euszigniosz antiókhiai vértanú (IV. sz.). Szent Fábián római pápa vértanú (250.). Szent Nonna, Teológus Szent Gergely anyja (374. k.).
 1. Az Úr Színeváltozása.

2Pét 1,10-19; Mt 17,1-9.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Az Úr Színeváltozásának utóünnepe.
Perzsa Szent Dométiosz vértanú és két tanítványa (IV. sz.). Egyiptomi Szent Ór (IV. sz.). „Ifjabb” Szent Teodóz csodatévő (IX-X- sz.). Szent Mitrofan voronyezsi püspök ereklyéinek feltárása (1832).
 1. Szent Emilián küdzikoszi püspök hitvalló (IX. sz.).
 2. Pünkösd utáni 9. vasárnap.

Szent Mátyás apostol (†63 k.).
1Kor 3,9-17; Mt 14,22-34.  Nyolcadik hang.
 1. Szent Lőrinc archidiakonus vértanú. Szent II. Szixtusz római pápa vértanú. Szent Hippolit vértanú (III. sz.). Boldog és Krisztusért balga kalugai Lőrinc (†1515).
 2. Szent Euplosz katániai diakónus vértanú (IV. sz.).
 3. Szent Fótiosz és Anikétosz vértanúk (IV. sz.). Szent Barlaam papvértanú és szerzetestársai a Bjelogorjei monostorból (†1918). Szent Vazul és Leonyid papvértanúk és paptársaik (†1937).
 4. Árpádházi Szent Xénia (Piroska) (1134). Szent Maximosz hitvalló ereklyéinek átvitele (VII. sz.). Szent Tyihon voronyezsi püspök zadonszki csodavétő (1783).

(Az Úr Színeváltozása ünnepkörének vége.)

 1. Szűz Mária elhunytának előünnepe.
Szent Mikeás próféta (Kr. e. VIII. sz.).

(A Nagyboldogasszony böjt vége.)

 1. Szűz Mária elhunyta (Nagyboldogasszony).

Fil 2,5-11; Lk 10,38-42; 11,27-28.

 

 1. Pünkösd utáni 10. vasárnap. Szűz Mária elhunytának utóünnepe.

A Szent Mandélion, Jézus Krisztus nem kézzel festett képmásának átvitele Edesszából Konstantinápolyba (944). Szent Diomédész vértanú (III. sz.).
1Kor 4,9-16; Mt 17,14-23f. Első hang.
 1. Szent Mürón küdzikoszi papvértanú (III. sz.). Szent Elek papvértanú (†1918). Szent Demeter papvértanú (†1937).
 2. Szent Flórosz és Laurosz vértanúk és társaik (II. sz.). Szent Gergely papvértanú és Szent Jenő és Mihály vértanúk (†1937).
 3. Szent András Sztratélatész („Főparancsnok”) nagyvértanú és 2593 társa (IV. sz.).
 4. Szent István magyar király (†1038).

Szent Sámuel próféta (Kr. e. XI. sz.). Szent Hierotheosz, a magyarok püspöke (X. sz.).
2Kor 8,7-15; Lk 10,1-16.
 1. Szent Tádé apostol (†44 k.). Szent Bassza vértanúnő és három gyermeke, Theogniosz, Agapiosz és Pisztosz (IV. sz.). Szent Sándor papvértanú (1918). Szent Pál papvértanú (†1937). Szent Ignác vértanú (†1942).
 2. Szent Agathonikosz vértanú és társai (IV. sz.).
 3. Pünkösd utáni 11. vasárnap.

Szent Lupusz vértanú (†306 k.). Szent Iréneusz (†202-203) lyoni püspök vértanú.
1Kor 9,2-12; Mt 18,23-35. Második hang.

(A Nagyboldogasszony ünnepkörének vége.)

 1. Szent Eutükhész vértanú, Szent János apostol tanítványa (I-II. sz.). Csodatévő Szent Péter moszkvai metropolita ereklyéinek átvitele (1479). Szent és apostolokkal egyenlő Etóliai Kozma papvértanú (†1779).
 2. Szent Bertalan apostol ereklyéinek átvitele (VI. sz.). Szent Titusz apostol krétai püspök (I. sz.). Szent Mózes vértanú (1931). Szent Vlagyimir papvértanú (1938).
 3. Szent Adrián vértanú, 23 vértanútársa, és felesége, Szent Natália (IV. sz.). Szent Jóaszaf és mestere Barlaam.
 4. Egyiptomi Szent Poimén (†450 k.). Szent Libériusz római pápa hitvalló (†366). Szent Mihály papvértanú és 28 társa (1918).
 5. Etióp Szent Mózes (V. sz.).
 6. Keresztelő Szent János fejevétele.

Thesszalonikai Szent Teodóra és leánya Theopiszté (IX. sz.).
ApCsel 13,25-32; Mk 6,14-30.

(Böjti nap. Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Pünkösd utáni 12. vasárnap.

Szent Sándor (IV. sz.), János (1075) és „Ifjabb” Pál (784) konstantinápolyi érsekek. Névai Szent Sándor ereklyéinek átvitele (1724).
1Kor 15,1-11; Mt 19,16-26. Harmadik hang.
 1. Szűz Mária övének elhelyezése a Khalkoprateia templomban (530 k.).
Szt. Ciprián karthágói püspök vértanú (258).

(Böjti napok: minden szerda és péntek.)

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

Tovább az eszköztárra