augusztus

EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2018. ÉV AUGUSZTUS HÓNAPJÁRA
az újnaptár szerint
 1. A Szent és Életetadó Kereszt konstantinápolyi körmenetének emlékezete.
A Hét Szent Makkabeus Testvér vértanú, anyjuk Szolomoné és mesterük Eleazár írástudó (Kr. e. II. sz.).

(A Nagyboldogasszony böjt kezdete. A bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent István apostol archidiakonus, első vértanú ereklyéinek átvitele Konstantinápolyba (V. sz.). Boldog és Krisztusért balga Szent Vazul, moszkvai csodatévő (†1552-1557 k.).
 2. Szentéletű Izsák, Dalmatosz és Fausztosz (IV-V. sz.). Szent István római pápa vértanú (III. sz.). Szentéletű Római Antal novgorodi csodatevő (†1147).
 3. A Hét Szent Alvó Efezusi Ifjú (†250 k. és 408-450 k.). Szentéletű Eudokia vértanúnő és ereklyéinek átvitele (IV. sz.).

(A bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Az Úr Színeváltozásának előünnepe. Pünkösd utáni 10. vasárnap.
Szent Euszigniosz vértanú (IV. sz.).
1Kor 4,9-16; Mt 17,14-23f. Első hang.

(A bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Az Úr Színeváltozása.
Az ünnepnek: 2Pét 1,10-19; Mt 17,1-9;

(A hal és a bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Az Úr Színeváltozásának utóünnepe.
Szentéletű Perzsa Dométiosz vértanú és két tanítványa (IV. sz.). Szentéletű Egyiptomi Ór (IV. sz.). Szentéletű „Ifjabb” Teodóz csodatévő (IX-X- sz.). Szent Mitrofan voronyezsi püspök ereklyéinek feltárása (1832).
 1. Szent Emilián küdzikoszi püspök hitvalló (IX. sz.).
 2. Szent Mátyás apostol (†63 k.).
 3. Szent Lőrinc archidiakonus vértanú. Szent II. Szixtusz pápa vértanú. Szent Hippolit vértanú (III. sz.). Boldog és Krisztusért balga kalugai Lőrinc (†1515).
 4. Szent Euplosz katániai diakónus vértanú (IV. sz.).

(A bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Pünkösd utáni 11. vasárnap.
Szent Fótiosz és Anikétosz vértanúk (IV. sz.). Szent Barlaam papvértanú és szerzetestársai a Bjelogorjei monostorból (†1918). Szent Vazul és Leonyid papvértanúk és paptársaik (†1937).
1Kor 9,2-12; Mt 18,23-35. Második hang.

(A bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Árpádházi Szent Xénia (Piroska) (†1134). Szent Maximosz hitvalló ereklyéinek átvitele (VII. sz.). Szent Tyihon voronyezsi püspök zadonszki csodavétő (†1783).

(Az Úr Színeváltozása ünnepkörének vége.)

 1. Szűz Mária elhunytának előünnepe.
Szent Mikeás próféta (Kr. e. VIII. sz.).

(A Nagyboldogasszony böjt vége.)

 1. Szűz Mária elhunyta (Nagyboldogasszony).
Fil 2,5-11; Lk 10,38-42; 11,27-28.

(A hal és a bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szűz Mária elhunytának utóünnepe.
A Szent Mandélion, Jézus Krisztus nem kézzel festett képmásának átvitele Edesszából Konstantinápolyba (944). Szent Diomédész vértanú (III. sz.).
 1. Szent Mürón küdzikoszi papvértanú (III. sz.). Szent Elek papvértanú (†1918). Szent Demeter papvértanú (†1937).
 2. Szent Flórosz és Laurosz vértanúk és társaik (II. sz.). Szent Gergely papvértanú és Szent Jenő és Mihály vértanúk (†1937).
 3. Pünkösd utáni 12. vasárnap.
Szent András Sztratélatész („Főparancsnok”) nagyvértanú és 2593 társa (IV. sz.).
1Kor 15,1-11; Mt 19,16-26. Harmadik hang.
 1. Szent István magyar király (†1038).
Szent Sámuel próféta (Kr. e. XI. sz.). Szent Hierotheosz, a magyarok püspöke (X. sz.).
2Kor 8,7-15; Lk 10,1-16.
 1. Szent Tádé apostol (†44 k.). Szent Bassza vértanúnő és három gyermeke, Theogniosz, Agapiosz és Pisztosz (IV. sz.). Szent Sándor papvértanú (1918). Szent Pál papvértanú (†1937). Szentéletű Ignác vértanú (†1942).
1Kor 3,9-17; Mt 14,22-34. Nyolcadik hang.
 1. Szent Agathonikosz vértanú és társai (IV. sz.).
 2. Szent Lupusz vértanú (†306 k.). Szent Iréneusz (†202-203) lyoni püspök vértanú.

(A Nagyboldogasszony ünnepkörének vége.)

 1. Szent Eutükhész vértanú, Szent János apostol tanítványa (I-II. sz.). Csodatévő Szent Péter moszkvai metropolita ereklyéinek átvitele (1479). Szent és apostolokkal egyenlő Etóliai Kozma papvértanú (†1779).
 2. Szent Bertalan apostol ereklyéinek átvitele (VI. sz.). Szent Titusz apostol krétai püspök (I. sz.). Szentéletű Mózes vértanú (†1931). Szent Vlagyimir papvértanú (†1938).
 3. Pünkösd utáni 13. vasárnap.
Szent Adrián vértanú és 23 vértanútársa és felesége, Szent Natália (IV. sz.). Szentéletű Jóaszaf és mestere Barlaam.
1Kor 16,13-24; Mt 21,33-42. Negyedik hang.
 1. Szentéletű Egyiptomi Poimén (†450 k.). Szent Libériusz római pápa hitvalló (†366). Szent Mihály papvértanú és 28 társa (†1918).
 2. Szentéletű Etióp Mózes (V. sz.).
 3. Keresztelő Szent János fejevétele.
Szentéletű Thesszalonikai Teodóra és leánya Theopiszté (IX. sz.).
ApCsel 13,25-32; Mk 6,14-30.

(Böjti nap. A bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Sándor (IV. sz.), János (†1075) és „Ifjabb” Pál (†784) konstantinápolyi érsekek. Névai Szent Sándor ereklyéinek átvitele (1724).
 2. Szűz Mária övének elhelyezése a Khalkoprateia templomban (530 k.).
Szt. Ciprián karthágói püspök vértanú (†258).

(Böjti napok: minden szerda és péntek.)

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

 

Tovább az eszköztárra