április

Ortodox Egyházi Kalendárium
a 2016. év
április hónapjára

 1. Szentéletű Egyiptomi Mária.

Egyiptomi MáriaGal 3,23-29; Lk 7,36-50.

 1. Szentéletű Csodatevő Titusz apát.
 2. Nagyböjt harmadik vasárnapja. Kereszthódolás Vasárnapja.

Szent Nikétasz hitvalló médikioni apát. Énekszerző Szent József.

Zsid 4,14-5,6; Mk 8,34-9,1. Harmadik hang.

 1. Maleon-hegyi[1] Szent György. Szent Theodulosz felolvasó és Agathopusz diakónus thesszalonikai vértanúk.
 2. Szent Claudius, Diodórosz, Victor, Victorinus, Papiasz, Szerapión és Nikéforosz vértanúk. Szent Teodóra vértanúnő és Didümosz vértanú.
 3. Szent Ireneusz (Ernye) sirmiumi püspökvértanú. Szent Eutükhiosz konstantinápolyi érsek.
 4. Szent Kalliopiosz vértanú. Szent György mütilénei püspök hitvalló.
 5. Szent Héródión, Agabosz, Rufosz, Flegón és Aszünkritosz apostolok a Hetven közül.
 6. 9. Szent Eupszükhiosz cézáreai vértanú.
 7. Nagyböjt negyedik vasárnapja. „Létrás” Szent János sínai apát emléke (649).

Szent Terentius, Africanus, Maximus, Pompeius karthágói vértanúk és harminchat társuk. Szent V. Gergely konstantinápolyi pátriárka újvértanú.

Zsid 6,13-20; Mk 9,17-31; a szentnek: Ef 5,9-19; Mt 4,25-5,12. Negyedik hang.

 1. Szent Antipasz pergamoszi püspök vértanú.
 2. Szent Vazul parioni püspök hitvalló. Szent Artemón papvértanú.
 3. Szent I. Márton római pápa hitvalló és püspöktársai.
 4. Szent Arisztarkhosz apamaeai püspök. Pudensz és Trofimosz apostolok a Hetven közül.
 5. Mürai Szent Crescens vértanú.
 6. Szent Agapé, Irén és Khionia thesszalonikai szűz vértanúnők és társaik.
 7. Nagyböjt ötödik vasárnapja. Szentéletű Egyiptomi Mária emléke.

Szent Simeon (Bar Sabbae) vértanú a perzsák püspöke és társai, és a többi ezerszázötven vértanú.

Zsid 9,11-14; Mk 10,32-45; a szentnek: Gal 3,23-29; Lk 7,36-50. Ötödik hang.

 1. Iszauriai Szent János (Dekapoliszi Szent Gergely tanítványa). Gót Szent Száva vértanú. Hitvalló Szent Kozma khalkedóni püspök. Joáninai Új Szent János vértanú.
 2. Jeruzsálemi Szent Pafnútiosz papvértanú.
 3. Szentéletű Trikhinasz („Szőrcsuhás”) Teodor.
 4. 21. Szent Januarius beneventói püspök vértanú és társai: Proculus, Sosus, Faustus diakónusok, Desiderius felolvasó, Acutius és Eutükhiosz vértanúk.
 5. Szükeóni Szent Teodor anasztasziopoliszi püspök.
 6. Lázár Szombatja.

Szent György nagyvértanú és vértanútársai: Anatoliosz, Prótoleón, Atanáz, Glükeriosz. (Szent György emlékezetét ebben az évben Egyházunk Húsvét Hétfőjén, május 2-án tartja a Tipikon szerint.)

Zsid 12,28-13,8; Jn 11,1-45.

 1. Az Úr Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Nagyböjt hatodik vasárnapja. Virágvasárnap.

Csodatévő Szent Erzsébet konstantinápolyi apátnő.

Fil 4,4-9; Jn 12,1-18. Hatodik hang. (A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagy Hétfő.

Szent Márk apostol és evangélista.

(Szent Márk emlékezetét ebben az évben Egyházunk Húsvét Keddjén, május 3-án tartja a Tipikon szerint.)

Mt 24,3-35.

 1. Nagy Kedd.

Szent Vazul amaszeiai püspök vértanú és Szent Glafüré.

Mt 24,36-26,2.

 1. Nagy Szerda.

Szent Simeon vértanú, az Úr rokona, jeruzsálemi püspök.

Mt 26,6-16.

 1. Nagy Csütörtök.

A Küdzikoszi Kilenc Szent Vértanú: Theognisz, Rufus, Antipatrosz, Theosztikhosz, Artemasz, Magnus, Theodulosz, Thaumasziosz és Filemon.

A szent liturgián: 1Kor 11,23-32; Mt 26,1-20; Jn 13,3-17; Mt 26,21-39; Lk 22,43-45; Mt 26,40-27,2. (Lábmosás szertartásán: Jn 13,1-11. Lábmosás szertartása után: Jn 13,12-17.)

 1. Nagy Péntek. Urunk Jézus Krisztus kínszenvedéseinek emlékezete.

Szent Jázon és Szószipatrosz apostol a Hetven közül.

Az esti istentiszteleten: 1Kor 1,18-2,2; Mt 27,1-38; Lk 23,39-43; Mt 27,39-54; Jn 19,31-37; Mt 27,55-61. A hajnali istentiszteleten: 1Kor 5,6-8; Mt 27,62-66. (Szigorú böjt.)

 1. Nagy Szombat.

Szent Jakab apostol, Zebedeus fia, Szent János apostol testvére.

Róm 6,3-11; Mt 28,1-20.

 

[1] Lehetséges, hogy a görögországi Peloponnészosz délkeleti csücskében lévő Maleasz félsziget és fok.

Tovább az eszköztárra