április

Ortodox Egyházi Kalendárium
a 2021. év április hónapjára

 1. Szentéletű Egyiptomi Mária.
 2. Szentéletű Csodatevő Titusz apát.
 3. Szent Nikétasz hitvalló médikioni apát. Énekszerző Szent József.

(Elhunytak emlékezete. A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Nagyböjt harmadik vasárnapja. Kereszthódolás Vasárnapja.

Maleon-hegyi[1] Szent György. Szent Theodulosz felolvasó és Agathopusz diakónus thesszalonikai vértanúk.

Zsid 4,14-5,6; Mk 8,34-9,1. Második hang.

(A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Claudius, Diodórosz, Victor, Victorinus, Papiasz, Szerapión és Nikéforosz vértanúk. Szent Teodóra vértanúnő és Didümosz vértanú.
 2. Szent Ireneusz (Ernye) sirmiumi püspökvértanú. Szent Eutükhiosz konstantinápolyi érsek.
 3. Szent Kalliopiosz vértanú. Szent György mütilénei püspök hitvalló.
 4. Szent Héródión, Agabosz, Rufosz, Flegón és Aszünkritosz apostolok a Hetven közül.
 5. Szent Eupszükhiosz cézáreai vértanú.
 6. Szent Terentius, Africanus, Maximus, Pompeius karthágói vértanúk és harminchat társuk. Szent V. Gergely konstantinápolyi pátriárka újvértanú.

(Elhunytak emlékezete. Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagyböjt negyedik vasárnapja. „Létrás” Szent János sínai apát emléke (649).

Szent Antipasz pergamoszi püspök vértanú.

Zsid 6,13-20; Mk 9,17-31; a szentnek: Ef 5,9-19; Mt 4,25-5,12. Harmadik hang.

(Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Vazul parioni püspök hitvalló. Szent Artemón papvértanú.
 2. Szent I. Márton római pápa hitvalló és püspöktársai.
 3. Szent Arisztarkhosz apamaeai püspök. Pudensz és Trofimosz apostolok a Hetven közül.

Krétai Szent András bűnbánati kánonja.

 1. Mürai Szent Crescens vértanú.
 2. Szent Agapé, Irén és Khionia thesszalonikai szűz vértanúnők és társaik.

Isten Szülőjének dicsérete („Akathisztosz” Himnusz).

 1. Szent Simeon (Bar Sabbae) vértanú a perzsák püspöke és társai, és a többi ezerszázötven vértanú.

(Elhunytak emlékezete. Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagyböjt ötödik vasárnapja. Szentéletű Egyiptomi Mária emléke.

Iszauriai Szent János (Dekapoliszi Szent Gergely tanítványa). Gót Szent Száva vértanú. Hitvalló Szent Kozma khalkedóni püspök. Joáninai Új Szent János vértanú.

Zsid 9,11-14; Mk 10,32-45; a szentnek: Gal 3,23-29; Lk 7,36-50. Negyedik hang.

(Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Jeruzsálemi Szent Pafnútiosz papvértanú.
 2. Szentéletű Trikhinasz („Szőrcsuhás”) Teodor.
 3. 21. Szent Januarius beneventói püspök vértanú és társai: Proculus, Sosus, Faustus diakónusok, Desiderius felolvasó, Acutius és Eutükhiosz vértanúk.
 4. Szükeóni Szent Teodor anasztasziopoliszi püspök.
 5. Szent György nagyvértanú és vértanútársai: Anatoliosz, Prótoleón, Atanáz, Glükeriosz. (A vértanú ünnepét a Tipikon szerint Húsvét Hétfőre helyezzük át.)
 6. Lázár Szombatja.

Csodatévő Szent Erzsébet konstantinápolyi apátnő.

Zsid 12,28-13,8; Jn 11,1-45.

(Elhunytak emlékezete. Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Az Úr Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Nagyböjt hatodik vasárnapja. Virágvasárnap.

Szent Márk apostol és evangélista. (Az apostol ünnepét a Tipikon szerint Húsvét Keddre helyezzük át.)

Fil 4,4-9; Jn 12,1-18. Ünnepi 1., 4., 6. hang.

 (Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagy Hétfő.

Szent Vazul amaszeiai püspök vértanú és Szent Glafüré.

Mt 24,3-35.

 1. Nagy Kedd.

Szent Simeon vértanú, az Úr rokona, jeruzsálemi püspök.

Mt 24,36-26,2.

 1. Nagy Szerda.

A Küdzikoszi Kilenc Szent Vértanú: Theognisz, Rufus, Antipatrosz, Theosztikhosz, Artemasz, Magnus, Theodulosz, Thaumasziosz és Filemon.

Mt 26,6-16.

 1. Nagy Csütörtök.

Szent Jázon és Szószipatrosz apostol a Hetven közül.

A szent liturgián: 1Kor 11,23-32; Mt 26,1-20; Jn 13,3-17; Mt 26,21-39; Lk 22,43-45; Mt 26,40-27,2. (Lábmosás szertartásán: Jn 13,1-11. Lábmosás szertartása után: Jn 13,12-17.). A nagypénteki hajnali szolgálaton: a Tizenkét evangélium.

 1. Nagy Péntek.

 

Szent Jakab apostol, Zebedeus fia, Szent János apostol testvére.

Az esti istentiszteleten: 1Kor 1,18-2,2; Mt 27,1-38; Lk 23,39-43; Mt 27,39-54; Jn 19,31-37; Mt 27,55-61. A hajnali istentiszteleten: 1Kor 5,6-8; Mt 27,62-66.

(Szigorú böjt)

 (Az ünnepek előestéjén és a Nagyhét szertartásain előírt ószövetségi olvasmányokat

a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk a megfelelő ünnepnél, ill. szertartásnál.)

[1] Valószínűleg a görögországi Peloponnészosz délkeleti csücskében lévő Maleasz félsziget és fok.

Tovább az eszköztárra