április

Ortodox Egyházi Kalendárium
a 2020. év április hónapjára

 1. Szentéletű Egyiptomi Mária.
Krétai Szent András bűnbánati kánonja.
 1. Szentéletű Csodatevő Titusz apát.
 2. Szent Nikétasz hitvalló médikioni apát. Énekszerző Szent József.
  Isten Szülőjének dicsérete („Akathisztosz” Himnusz).
 3. Maleon-hegyi[1] Szent György. Szent Theodulosz felolvasó és Agathopusz diakónus thesszalonikai vértanúk.

(Elhunytak emlékezete)

(A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Nagyböjt ötödik vasárnapja. Szentéletű Egyiptomi Mária emléke.
Szent Claudius, Diodórosz, Victor, Victorinus, Papiasz, Szerapión és Nikéforosz vértanúk. Szent Teodóra vértanúnő és Didümosz vértanú.
Zsid 9,11-14; Mk 10,32-45; a szentnek: Gal 3,23-29; Lk 7,36-50. Első hang.

(A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Ireneusz (Ernye) sirmiumi püspökvértanú. Szent Eutükhiosz konstantinápolyi érsek.
 2. Szent Kalliopiosz vértanú. Szent György mütilénei püspök hitvalló.
 3. Szent Héródión, Agabosz, Rufosz, Flegón és Aszünkritosz apostolok a Hetven közül.
 4. Szent Eupszükhiosz cézáreai vértanú.
 5. Szent Terentius, Africanus, Maximus, Pompeius karthágói vértanúk és harminchat társuk. Szent V. Gergely konstantinápolyi pátriárka újvértanú.
 6. Lázár Szombatja.
Szent Antipasz pergamoszi püspök vértanú.
Zsid 12,28-13,8; Jn 11,1-45.

(Elhunytak emlékezete)

(A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Az Úr Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Nagyböjt hatodik vasárnapja. Virágvasárnap.
Szent Vazul parioni püspök hitvalló. Szent Artemón papvértanú.
Fil 4,4-9; Jn 12,1-18.

 (Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagy Hétfő.
Szent I. Márton római pápa hitvalló és püspöktársai.
Mt 24,3-35.
 1. Nagy Kedd.
Szent Arisztarkhosz apamaeai püspök. Pudensz és Trofimosz apostolok a Hetven közül.
Mt 24,36-26,2.
 1. Nagy Szerda.
Mürai Szent Crescens vértanú.
Mt 26,6-16.
 1. Nagy Csütörtök.
Szent Agapé, Irén és Khionia thesszalonikai szűz vértanúnők és társaik.
A szent liturgián: 1Kor 11,23-32; Mt 26,1-20; Jn 13,3-17; Mt 26,21-39; Lk 22,43-45; Mt 26,40-27,2. (Lábmosás szertartásán: Jn 13,1-11. Lábmosás szertartása után: Jn 13,12-17.).
A nagypénteki hajnali szolgálaton: a Tizenkét evangélium.
 1. Nagy Péntek.
Szent Simeon (Bar Sabbae) vértanú a perzsák püspöke és társai, és a többi ezerszázötven vértanú.
Az esti istentiszteleten: 1Kor 1,18-2,2; Mt 27,1-38; Lk 23,39-43; Mt 27,39-54; Jn 19,31-37; Mt 27,55-61. A hajnali istentiszteleten: 1Kor 5,6-8; Mt 27,62-66.

(Szigorú böjt)

 1. Nagy Szombat.
Iszauriai Szent János (Dekapoliszi Szent Gergely tanítványa). Gót Szent Száva vértanú. Hitvalló Szent Kozma khalkedóni püspök. Joáninai Új Szent János vértanú.
Róm 6,3-11; Mt 28,1-20.
 1. Húsvét Vasárnap. Krisztus Urunk feltámadása.
Jeruzsálemi Szent Pafnútiosz papvértanú.
A hajnali feltámadási istentiszteleten: Mk 16,1-8; a szent liturgián: ApCsel 1,1-8; Jn 1,1-17; az esti vecsernyén: Jn 20,19-25.

(A böjt az egész Fényes Héten fel van oldva.)

 1. Húsvét Hétfő. Fényes Hét.
Szentéletű Trikhinasz („Szőrcsuhás”) Teodor.
ApCsel 1,12-17,21-26; Jn 1,18-28.
 1. Fényes Kedd.
Szent Januarius beneventói püspök vértanú és társai: Proculus, Sosus, Faustus diakónusok, Desiderius felolvasó, Acutius és Eutükhiosz vértanúk.
ApCsel 2,14-21; Lk 24,12-35.
 1. Fényes Szerda.
Szükeóni Szent Teodor anasztasziopoliszi püspök.
ApCsel 2,22-36; Jn 1,35-51.

(Húsvéttól Pünkösdig hal és bor fogyasztása

szerdai és pénteki napokon meg van engedve.)

 1. Fényes Csütörtök.
Szent György nagyvértanú és vértanútársai: Anatoliosz, Prótoleón, Atanáz, Glükeriosz.
ApCsel 2,38-43; Jn 3,1-15; a vértanúnak: ApCsel 12,1-11; Jn 15,17-16,2.
 1. Fényes Péntek
Csodatévő Szent Erzsébet konstantinápolyi apátnő.
ApCsel 3,1-8; Jn 2,12-22.
 1. Fényes Szombat.
Szent Márk apostol és evangélista.
ApCsel 3,11-16; Jn 3,22-33; az apostolnak: 1Pt 5,6-14; Mk 6,7-13.
 1. Húsvét utáni második vasárnap. Tamás Vasárnapja.
Szent Vazul amaszeiai püspök vértanú és Szent Glafüré.
ApCsel 5,12-20; Jn 20,19-31. Első hang.
 1. Szent Simeon vértanú, az Úr rokona, jeruzsálemi püspök.
 2. A Küdzikoszi Kilenc Szent Vértanú: Theognisz, Rufus, Antipatrosz, Theosztikhosz, Artemasz, Magnus, Theodulosz, Thaumasziosz és Filemon.
 3. Szent Jázon és Szószipatrosz apostol a Hetven közül.
 4. Szent Jakab apostol, Zebedeus fia, Szent János apostol testvére.

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

[1] Valószínűleg a görögországi Peloponnészosz délkeleti csücskében lévő Maleasz félsziget és fok.

Tovább az eszköztárra