április

Ortodox Egyházi Kalendárium
a 2019. év április hónapjára

 1. Szentéletű Egyiptomi Mária.
 2. Szentéletű Csodatevő Titusz apát.
 3. Szent Nikétasz hitvalló médikioni apát. Énekszerző Szent József.
 4. Maleon-hegyi[1] Szent György. Szent Theodulosz felolvasó és Agathopusz diakónus thesszalonikai vértanúk.
 5. Szent Claudius, Diodórosz, Victor, Victorinus, Papiasz, Szerapión és Nikéforosz vértanúk. Szent Teodóra vértanúnő és Didümosz vértanú.
 6. Szent Ireneusz (Ernye) sirmiumi püspökvértanú. Szent Eutükhiosz konstantinápolyi érsek.

(A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Nagyböjt negyedik vasárnapja. „Létrás” Szent János sínai apát emléke (649).
Szent Kalliopiosz vértanú. Szent György mütilénei püspök hitvalló.
Zsid 6,13-20; Mk 9,17-31; a szentnek: Ef 5,9-19; Mt 4,25-5,12. Negyedik hang.

(A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Héródión, Agabosz, Rufosz, Flegón és Aszünkritosz apostolok a Hetven közül.
 2. Szent Eupszükhiosz cézáreai vértanú.
 3. Szent Terentius, Africanus, Maximus, Pompeius karthágói vértanúk és harminchat társuk. Szent V. Gergely konstantinápolyi pátriárka újvértanú.

Krétai Szent András bűnbánati kánonja.

 1. Szent Antipasz pergamoszi püspök vértanú.
 2. Szent Vazul parioni püspök hitvalló. Szent Artemón papvértanú.

Isten Szülőjének dicsérete („Akathisztosz” Himnusz).

(A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent I. Márton római pápa hitvalló és püspöktársai.

(A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Nagyböjt ötödik vasárnapja. Szentéletű Egyiptomi Mária emléke.
Szent Arisztarkhosz apamaeai püspök. Pudensz és Trofimosz apostolok a Hetven közül.
Zsid 9,11-14; Gal 3,23-29; Mk 10,32-45; Lk 7,36-50. Ötödik hang.

(A bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Mürai Szent Crescens vértanú.
 2. Szent Agapé, Irén és Khionia thesszalonikai szűz vértanúnők és társaik.
 3. Szent Simeon (Bar Sabbae) vértanú a perzsák püspöke és társai, és a többi ezerszázötven vértanú.
 4. Iszauriai Szent János (Dekapoliszi Szent Gergely tanítványa). Gót Szent Száva vértanú. Hitvalló Szent Kozma khalkedóni püspök. Joáninai Új Szent János vértanú.
 5. Jeruzsálemi Szent Pafnútiosz papvértanú.
 6. Szentéletű Trikhinasz („Szőrcsuhás”) Teodor.

(A bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Az Úr Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Nagyböjt hatodik vasárnapja. Virágvasárnap.
Szent Januarius beneventói püspök vértanú és társai: Proculus, Sosus, Faustus diakónusok, Desiderius felolvasó, Acutius és Eutükhiosz vértanúk.
Fil 4,4-9; Jn 12,1-18.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagy Hétfő.
Szükeóni Szent Teodor anasztasziopoliszi püspök.
Mt 24,3-35.
 1. Nagy Kedd.
Szent György nagyvértanú és vértanútársai: Anatoliosz, Prótoleón, Atanáz, Glükeriosz. (Szent György ünnepét a Tipikon szerint ebben az évben Húsvét Hétfőn kell tartani.)
Mt 24,36-26,2.
 1. Nagy Szerda.
Csodatévő Szent Erzsébet konstantinápolyi apátnő.
Mt 26,6-16.
 1. Nagy Csütörtök.
Szent Márk apostol és evangélista.
A szent liturgián: 1Kor 11,23-32; Mt 26,1-20; Jn 13,3-17; Mt 26,21-39; Lk 22,43-45; Mt 26,40-27,2. (Lábmosás szertartásán: Jn 13,1-11. Lábmosás szertartása után: Jn 13,12-17.)

(Szent Márk apostol ünnepét a Tipikon szerint ebben az évben Húsvét Kedden kell tartani.)

(A bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagy Péntek.
Szent Vazul amaszeiai püspök vértanú és Szent Glafüré.
Az esti istentiszteleten: 1Kor 1,18-2,2; Mt 27,1-38; Lk 23,39-43; Mt 27,39-54; Jn 19,31-37; Mt 27,55-61. A hajnali istentiszteleten: 1Kor 5,6-8; Mt 27,62-66.

(Szigorú böjt)

 1. Nagy Szombat.
Szent Simeon vértanú, az Úr rokona, jeruzsálemi püspök.
Róm 6,3-11; Mt 28,1-20.
 1. Húsvét Vasárnap. Krisztus Urunk feltámadása.
A Küdzikoszi Kilenc Szent Vértanú: Theognisz, Rufus, Antipatrosz, Theosztikhosz, Artemasz, Magnus, Theodulosz, Thaumasziosz és Filemon.
A hajnali feltámadási istentiszteleten: Mk 16,1-8; a szent liturgián: ApCsel 1,1-8; Jn 1,1-17; az esti vecsernyén: Jn 20,19-25.

(A böjt az egész Fényes Héten fel van oldva.)

 1. Húsvét Hétfő. Fényes Hét.
Szent Jázon és Szószipatrosz apostol a Hetven közül.
ApCsel 1,12-17,21-26; Jn 1,18-28; Szent György nagyvértanúnak: ApCsel 12,1-11; Jn 15,17-16,2.
 1. Fényes Kedd.
Szent Jakab apostol, Zebedeus fia, Szent János apostol testvére.
ApCsel 2,14-21; Lk 24,12-35; Szent Márk apostolnak: 1Pt 5,6-14; Mk 6,7-13.

(Húsvéttól Pünkösdig a hal és a bor fogyasztása szerdai és pénteki napokon meg van engedve.)

[1] Valószínűleg a görögországi Peloponnészosz délkeleti csücskében lévő Maleasz félsziget és fok.

Tovább az eszköztárra