április

Ortodox Egyházi Kalendárium
a 2018. év április hónapjára
 1. Az Úr Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Nagyböjt hatodik vasárnapja. Virágvasárnap.
Szentéletű Egyiptomi Mária.
Fil 4,4-9; Jn 12,1-18; a szentnek: Gal 3,23-29; Lk 7,36-50.

 (Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagy Hétfő.
Szentéletű Csodatevő Titusz apát.
Mt 24,3-35.
 1. Nagy Kedd.
Szent Nikétasz hitvalló médikioni apát. Énekszerző Szent József.
Mt 24,36-26,2.
 1. Nagy Szerda.
Maleon-hegyi[1] Szent György. Szent Theodulosz felolvasó és Agathopusz diakónus thesszalonikai vértanúk.
Mt 26,6-16.
 1. Nagy Csütörtök.
Szent Claudius, Diodórosz, Victor, Victorinus, Papiasz, Szerapión és Nikéforosz vértanúk. Szent Teodóra vértanúnő és Didümosz vértanú.
A szent liturgián: 1Kor 11,23-32; Mt 26,1-20; Jn 13,3-17; Mt 26,21-39; Lk 22,43-45; Mt 26,40-27,2. (Lábmosás szertartásán: Jn 13,1-11. Lábmosás szertartása után: Jn 13,12-17.)

(A bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagy Péntek.
Szent Ireneusz (Ernye) sirmiumi püspökvértanú. Szent Eutükhiosz konstantinápolyi érsek.
Az esti istentiszteleten: 1Kor 1,18-2,2; Mt 27,1-38; Lk 23,39-43; Mt 27,39-54; Jn 19,31-37; Mt 27,55-61. A hajnali istentiszteleten: 1Kor 5,6-8; Mt 27,62-66.

(Szigorú böjt)

 1. Nagy Szombat.
Szent Kalliopiosz vértanú. Szent György mütilénei püspök hitvalló.
Róm 6,3-11; Mt 28,1-20.
 1. Húsvét Vasárnap. Krisztus Urunk feltámadása.
Szent Héródión, Agabosz, Rufosz, Flegón és Aszünkritosz apostolok a Hetven közül.
A hajnali feltámadási istentiszteleten: Mk 16,1-8; a szent liturgián: ApCsel 1,1-8; Jn 1,1-17; az esti vecsernyén: Jn 20,19-25.

(A böjt az egész Fényes Héten fel van oldva.)

 1. Húsvét Hétfő. Fényes Hét.
Szent Eupszükhiosz cézáreai vértanú.
ApCsel 1,12-17,21-26; Jn 1,18-28.
 1. Fényes Kedd.
Szent Terentius, Africanus, Maximus, Pompeius karthágói vértanúk és harminchat társuk. Szent V. Gergely konstantinápolyi pátriárka újvértanú.
ApCsel 2,14-21; Lk 24,12-35.
 1. Fényes Szerda.
Szent Antipasz pergamoszi püspök vértanú.
ApCsel 2,22-36; Jn 1,35-51.
 1. Fényes Csütörtök.
Szent Vazul parioni püspök hitvalló. Szent Artemón papvértanú.
ApCsel 2,38-43; Jn 3,1-15.
 1. Fényes Péntek
Szent I. Márton római pápa hitvalló és püspöktársai.
ApCsel 3,1-8; Jn 2,12-22.
 1. Fényes Szombat.
Szent Arisztarkhosz apamaeai püspök. Pudensz és Trofimosz apostolok a Hetven közül.
ApCsel 3,11-16; Jn 3,22-33.
 1. Húsvét utáni második vasárnap. Tamás Vasárnapja.
Mürai Szent Crescens vértanú.
ApCsel 5,12-20; Jn 20,19-31.
 1. Szent Agapé, Irén és Khionia thesszalonikai szűz vértanúnők és társaik.
 2. Örömhíradás. Elhunytak emlékezete. (Megemlékezés elhunytainkról)
Szent Simeon (Bar Sabbae) vértanú a perzsák püspöke és társai, és a többi ezerszázötven vértanú.
 1. Iszauriai Szent János (Dekapoliszi Szent Gergely tanítványa). Gót Szent Száva vértanú. Hitvalló Szent Kozma khalkedóni püspök. Joáninai Új Szent János vértanú.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Jeruzsálemi Szent Pafnútiosz papvértanú.
 2. Szentéletű Trikhinasz („Szőrcsuhás”) Teodor.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Januarius beneventói püspök vértanú és társai: Proculus, Sosus, Faustus diakónusok, Desiderius felolvasó, Acutius és Eutükhiosz vértanúk.
 2. Húsvét utáni harmadik vasárnap. A Szent Kenetvivő Asszonyok, valamint Arimateai József és Nikodémus emlékezete.
Szükeóni Szent Teodor anasztasziopoliszi püspök.
ApCsel 6,1-7; Mk 15,43-16,8. Második hang.
 1. Szent György nagyvértanú és vértanútársai: Anatoliosz, Prótoleón, Atanáz, Glükeriosz.
ApCsel 12,1-11; Jn 15,17-16,2.
 1. Csodatévő Szent Erzsébet konstantinápolyi apátnő.
 2. Szent Márk apostol és evangélista.
1Pt 5,6-14; Mk 6,7-13.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Vazul amaszeiai püspök vértanú és Szent Glafüré.
 2. Szent Simeon vértanú, az Úr rokona, jeruzsálemi püspök.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. A Küdzikoszi Kilenc Szent Vértanú: Theognisz, Rufus, Antipatrosz, Theosztikhosz, Artemasz, Magnus, Theodulosz, Thaumasziosz és Filemon.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Húsvét utáni negyedik vasárnap. Inaszakadt Vasárnapja.
Szent Jázon és Szószipatrosz apostol a Hetven közül.
ApCsel 9,32-42; Jn 5,1-15. Harmadik hang.
 1. Szent Jakab apostol, Zebedeus fia, Szent János apostol testvére.

(Húsvéttól Pünkösdig hal és bor fogyasztása szerdai és pénteki napon meg van engedve.)

[1] Valószínűleg a görögországi Peloponnészosz délkeleti csücskében lévő Maleasz félsziget és fok.

Tovább az eszköztárra