április

Ortodox Egyházi Kalendárium
a 2017. év április hónapjára

 1. Szentéletű Egyiptomi Mária.

Gal 3,23-29; Lk 7,36-50.

 1. Nagyböjt ötödik vasárnapja. Szentéletű Egyiptomi Mária emléke.

Szentéletű Csodatevő Titusz apát.

Zsid 9,11-14; Mk 10,32-45; a szentnek: Gal 3,23-29; Lk 7,36-50. Nyolcadik hang.

 1. Szent Nikétasz hitvalló médikioni apát. Énekszerző Szent József.
 2. Maleon-hegyi[1] Szent György. Szent Theodulosz felolvasó és Agathopusz diakónus thesszalonikai vértanúk.
 3. Szent Claudius, Diodórosz, Victor, Victorinus, Papiasz, Szerapión és Nikéforosz vértanúk. Szent Teodóra vértanúnő és Didümosz vértanú.
 4. Szent Ireneusz (Ernye) sirmiumi püspökvértanú. Szent Eutükhiosz konstantinápolyi érsek.
 5. Szent Kalliopiosz vértanú. Szent György mütilénei püspök hitvalló.
 6. Lázár Szombatja.

Szent Héródión, Agabosz, Rufosz, Flegón és Aszünkritosz apostolok a Hetven közül.

Zsid 12,28-13,8; Jn 11,1-45.

 9. Az Úr Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Nagyböjt hatodik vasárnapja. Virágvasárnap.

Szent Eupszükhiosz cézáreai vértanú.

Fil 4,4-9; Jn 12,1-18.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagy Hétfő.

Szent Terentius, Africanus, Maximus, Pompeius karthágói vértanúk és harminchat társuk. Szent V. Gergely konstantinápolyi pátriárka újvértanú.

Mt 24,3-35.

 1. Nagy Kedd.

Szent Antipasz pergamoszi püspök vértanú.

Mt 24,36-26,2.

 1. Nagy Szerda.

Szent Vazul parioni püspök hitvalló. Szent Artemón papvértanú.

Mt 26,6-16.

 1. Nagy Csütörtök.

Szent I. Márton római pápa hitvalló és püspöktársai.

A szent liturgián: 1Kor 11,23-32; Mt 26,1-20; Jn 13,3-17; Mt 26,21-39; Lk 22,43-45; Mt 26,40-27,2. (Lábmosás szertartásán: Jn 13,1-11. Lábmosás szertartása után: Jn 13,12-17.)

(A bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagy Péntek.

 Szent Arisztarkhosz apamaeai püspök. Pudensz és Trofimosz apostolok a Hetven közül.

Az esti istentiszteleten: 1Kor 1,18-2,2; Mt 27,1-38; Lk 23,39-43; Mt 27,39-54; Jn 19,31-37; Mt 27,55-61. A hajnali istentiszteleten: 1Kor 5,6-8; Mt 27,62-66.

(Szigorú böjt)

 1. Nagy Szombat.

Mürai Szent Crescens vértanú.

Róm 6,3-11; Mt 28,1-20.

 1. Húsvét Vasárnap. Krisztus Urunk feltámadása.

 Szent Agapé, Irén és Khionia thesszalonikai szűz vértanúnők és társaik.

A hajnali feltámadási istentiszteleten: Mk 16,1-8; a szent liturgián: ApCsel 1,1-8; Jn 1,1-17; a vasárnapi vecsernyén: Jn 20,19-25.

(A böjt az egész Fényes Héten fel van oldva.)

 1. Húsvét Hétfő. Fényes Hét.

Szent Simeon (Bar Sabbae) vértanú a perzsák püspöke és társai, és a többi ezerszázötven vértanú.

ApCsel 1,12-17,21-26; Jn 1,18-28.

 1. Fényes Kedd.

Iszauriai Szent János (Dekapoliszi Szent Gergely tanítványa). Gót Szent Száva vértanú. Hitvalló Szent Kozma khalkedóni püspök. Joáninai Új Szent János vértanú.

ApCsel 2,14-21; Lk 24,12-35.

 1. Fényes Szerda.

Jeruzsálemi Szent Pafnútiosz papvértanú.

ApCsel 2,22-36; Jn 1,35-51.

 1. Fényes Csütörtök.

Szentéletű Trikhinasz („Szőrcsuhás”) Teodor.

ApCsel 2,38-43; Jn 3,1-15.

 1. Fényes Péntek

Szent Januarius beneventói püspök vértanú és társai: Proculus, Sosus, Faustus diakónusok, Desiderius felolvasó, Acutius és Eutükhiosz vértanúk.

ApCsel 3,1-8; Jn 2,12-22.

 1. Fényes Szombat.

Szükeóni Szent Teodor anasztasziopoliszi püspök.

ApCsel 3,11-16; Jn 3,22-33.

 1. Húsvét utáni második vasárnap. Tamás Vasárnapja.

 Szent György nagyvértanú és vértanútársai: Anatoliosz, Prótoleón, Atanáz, Glükeriosz.

 ApCsel 5,12-20; Jn 20,19-31; a nagyvértanúnak: ApCsel 12,1-11; Jn 15,17-16,2.

24. Csodatévő Szent Erzsébet konstantinápolyi apátnő.

  25. Szent Márk apostol és evangélista.

Örömhíradás. Elhunytak emlékezete. (Megemlékezés elhunytainkról)

1Pt 5,6-14; Mk 6,7-13.

 

 1. Szent Vazul amaszeiai püspök vértanú és Szent Glafüré.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Simeon vértanú, az Úr rokona, jeruzsálemi püspök.
 2. A Küdzikoszi Kilenc Szent Vértanú: Theognisz, Rufus, Antipatrosz, Theosztikhosz, Artemasz, Magnus, Theodulosz, Thaumasziosz és Filemon.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Jázon és Szószipatrosz apostol a Hetven közül.
 2. Húsvét utáni harmadik vasárnap. A Szent Kenetvivő Asszonyok, valamint Arimateai József és Nikodémus emlékezete.

Szent Jakab apostol, Zebedeus fia, Szent János apostol testvére.

ApCsel 6,1-7; Mk 15,43-16,8. Második hang.

[1] Valószínűleg a görögországi Peloponnészosz délkeleti csücskében lévő Maleasz félsziget és fok.

Tovább az eszköztárra