Szent Demeter vértanú napjára – 2022. október 26.

Október 26. Szent és Olajat árasztó Demeter nagyvértanú

Ima Szent Demeter nagyvértanúhoz
Krisztus szent és dicső, nagy vértanúja, Szent Demeter, gyors segítője és forró közbenjárója a hozzád hittel folyamodóknak! Mivel bizodalommal állsz a Mennyek Királya előtt, kérd számunkra vétkeink elengedését, könyörögj, hogy mentsen meg bennünket minden halálos betegségtől, földrengéstől, árvíztől, tűzvésztől, fegyvertől és az örök büntetéstől. Esedezz jóságához, hogy mutasson könyörületet városunk, templomunk és minden keresztény nemzet iránt. Járj közben a Királyok Királyánál, hogy adjon győzelmet az ellenségek fölött és minden igaz keresztény nemzetnek békét, nyugalmat, hitben való szilárdságot és Isten félelmében való megerősödést. Számunkra pedig, akik tisztes emlékedet ápoljuk, kérj kegyelemben való gyarapodást, hogy kitartsunk a jótettekben, mindenben Krisztus Urunk és Istenünk tetszése szerint cselekedjünk ebben az életben, és imáid által méltók legyünk arra, hogy elnyerjük a Mennyek Országát, ahol örökké dicsőíthetjük őt az Atyával és a Szentlélekkel együtt. Ámen.
Tropárion, 3. hang
Nagy védelmezőt talált Tebenned, veszedelmekben a földkerekség, ó, Győzedelmes, aki legyőzöd a pogányokat. Amiként megtörted Lieus kevélységét, az arénában Nesztort bátorítván, úgy esedezz, Szent Demeter, Krisztus Istenhez, hogy ajándékozza nekünk a nagy irgalmat!

Kondákion, 2. hang
Véred patakjával, ó, Szent Demeter, bíborba öltöztette Isten az Egyházat, győzhetetlen erőt adva Néked, és sértetlenül megtartva a Te városodat, mert Te vagy annak támasza.
Magasztalás
 Magasztalunk Téged, Szent Demeter vértanú, és tiszteljük drága szenvedéseidet, amelyeket Krisztusért kiállottál!

 

 

 

 

Szent Demeter ereklyéi a szaloniki Szent Demeter székesegyházban.

 

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra