“Támadjon fel az Isten…”

Húsvéti szichirák egyházi szláv nyelven:
Elővers: Támadjon fel az Isten, és szóródjanak szét az ő ellenségei, és meneküljenek az ő színe elől, akik gyűlölik őt.
Szent Húsvét virradt ma reánk, új Húsvét, szent Húsvét, titokzatos Húsvét, legtiszteltebb Húsvét, Húsvét — Krisztus a Megváltó, szeplőtelen Húsvét, nagy Húsvét, a hívők Húsvétja, Húsvét, amely megnyitotta nekünk a Paradicsom kapuit, Húsvét, amely minden hívőt megszentel.
Elővers: Amiként szertefoszlik a füst, úgy oszoljanak széjjel, amiképpen elolvad a viasz a tűz közelségétől.
Jertek, a látványtól örömet hirdető asszonyok, és mondjátok a Sionnak: Fogadd tőlünk az örömhírt Krisztus feltámadásáról. Gyönyörködj, ujjongj és örvendezz, Jeruzsálem, látva Krisztus Királyt, aki mint Vőlegény lép ki a sírboltból!
Elővers: Úgy vesszenek el a bűnösök az Isten színe elől, és az igazak örvendezzenek.
A kenethozó asszonyok kora hajnalban az Életet adó sírjához közeledve, angyalt találtak ott a sírkövön ülve, aki megszólítván őket így beszélt hozzájuk: Mit keresitek az Élőt a halottak között? Miért siratjátok az Enyészhetetlent, mintha az enyészetben volna? Elmenvén, vigyétek a hírt az ő tanítványainak.
Elővers: Ez az a nap, amelyet alkotott az Úr, vigadjunk és örvendezzünk benne.
Gyönyörűséges Húsvét! Húsvét, az Úr Húsvétja! Legtiszteltebb Húsvét virradt reánk. Húsvét van! Örömmel öleljük meg egymást! Ó, Húsvét, bánat megváltása! Mert a mai napon Krisztus, feltündökölvén a sírból (mint nászcsarnokból), örömmel töltötte el az asszonyokat, mondván: Vigyétek a hírt az apostoloknak.
Elővers: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Feltámadás napja van, ujjongjunk az ünnepélynek, és öleljük meg egymást! Szóljunk: „Testvérek!” Azokhoz is, akik gyűlölnek minket. Bocsássunk meg mindent a feltámadásért, és így kiáltsunk:
Krisztus feltámadt halottaiból, halállal eltiporván a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozván!

 

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra