2022

You are browsing the site archives for 2022.

2022. június 26. Pünkösd utáni 2. vasárnap - olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból (szerkesztett)

2022. június 26. Pünkösd utáni 2. vasárnap – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból (szerkesztett)

2022. június 26. Pünkösd utáni 2. vasárnap. Az orosz földek szentjeinek ünnepe. Az áthoszi szent atyák ünnepe. Thesszalonikai Szent Dávid (540). Szent János, a gótok püspöke (800 k.). Szent Dénes, szuzdáli érsek (1385). Szent Dávid, újvértanú, az áthoszi Szent Anna remeteségből (1813). Szent György (Sztyepanjuk) pap, újvértanú (1918). Róm 2,10-16; Mt 4,18-23. + Apostoli olvasmány (Róm […]

2022. június 19. Minden Szentek Vasárnapja - olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból (szerkesztett)

2022. június 19. Minden Szentek Vasárnapja – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból (szerkesztett)

2022. június 19. Pünkösd utáni 1. vasárnap. Minden Szentek Vasárnapja. Szent Júdás apostol, az Úr „testvére”. Szent Zoszima, pizidiai vértanú. Makszimovics Szent János, csodatévő sanghaji érsek. Zsid 11,33-12,2; Mt 10,32-38; 19,27-30. + Apostoli olvasmány (Zsid 11,33-12,2) Felolvasás a Zsidókhoz írt levélből! És kit említsek még? Kifogynék az időből, ha beszélnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről […]

Pünkösdi templomfestés

Pünkösdi templomfestés

Templomunk kiürítése,majd festése Pünkösd Hétfő estéjén elkezdődött, hála önkéntes “festőnk” és híveink áldozatos munka felajánlásának. Péntekre, a tervek szerint, be is fejeződik. Isten segítse testvéreinket munkájukban, a sikeres befejezésben! A festés, takarítás, helyreállítás szombatra be is fejeződött, hála Istennek, és minden testvérünknek! Híveinket, Testvéreinket várjuk szeretettel templomunkba!

2022. június 12. Pünkösd Vasárnapja - olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból (szerkesztett)

2022. június 12. Pünkösd Vasárnapja – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból (szerkesztett)

2022. június 12. Pünkösd Vasárnapja. A Szentháromság ünnepe. Húsvét utáni 8. vasárnap. Egyiptomi Szent Onufriosz. Áthoszi Szent Péter. Áldott vagy Te, Krisztus Istenünk, aki a halászokat bölcsekké tetted, leküldvén reájuk a Szentlelket; és általuk megragadtad a földkerekséget. Embereket szerető, dicsőség Néked! (Tropárion egyházi szláv nyelven) Apostoli olvasmány (ApCsel 2,1-11) Felolvasás az Apostolok Cselekedeteiből!  Amikor elérkezett Pünkösd napja, […]

A Mennybemenetel ünnepkörének végére

A Mennybemenetel kondákionja, 8. hang Betöltvén a rólunk való gondviselést, és a földieket az égiekkel egyesítvén, mennybementéi dicsőséggel Krisztus Istenünk, el nem válva egyiktől sem, hanem távozás nélkül köztünk maradva, és így kiáltva azokhoz, kik szeretnek Téged: Én vagyok tiveletek, és senki ellenetek! Magasztalás Magasztalunk Téged, életetadó Krisztus, és tiszteljük tisztaságos testeddel való isteni mennybemeneteledet!

Ilarion metropolita a Budapest-magyarországi Egyházmegye új kormányzó főpapja

Ilarion metropolita a Budapest-magyarországi Egyházmegye új kormányzó főpapja

Az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinódusa 2022. június 7-i ülésének résztvevői megvitatták a Budapest-magyarországi Egyházmegye kormányzásának kérdését (61. sz. jegyzőkönyv) és azt a határozatot hozták, hogy Márk Budapest-magyarországi metropolitát, hálával emlékezve szolgálati erőfeszítéseire, mentesítik az Egyházmegye kormányzása alól. A Budapest-magyarországi Egyházmegye kormányzására Ilarion (Alfejev) volokolamszki metropolitát nevezték ki. Isz pollá éti Dészpota!

2022. június 5. I. Egyetemes Zsinat Atyáinak Vasárnapja - olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból (szerkesztett)

2022. június 5. I. Egyetemes Zsinat Atyáinak Vasárnapja – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból (szerkesztett)

2022. június 5. Húsvét utáni hetedik vasárnap. Az I. Nikaiai Egyetemes Zsinat Atyáinak Vasárnapja. Szent Dórotheosz, tiruszi püspökvértanú. + Szent György nagyvértanú imája, melyre szenvedése előtt kis haladékot kért, hogy elmondhassa Uram és Istenem, Te vagy, akihez születésemtől fogva tartozom, és akibe minden reményemet vetettem; Te vagy, aki bátorságot adtál és felkészítettél e küzdelemre; Te, aki […]

Tovább az eszköztárra