KRISZTUS URUNK SÍRBA TÉTELE, nagypénteki énekek és képek Szegedről

(2021. április 30. délután 5 óra)

Tropárionok 2. hang:

A nemeslelkű József, levéve a keresztfáról szeplőtelen Testedet, tiszta gyolccsal és illatokkal beborítván azt, és eltemetvén, új sírba helyezte el.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek

Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan Élet, megölted a poklot az Istenség villámával; midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életet adó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked!

Most és mindenkor és mindörökkön örökké.

A kenetvivő asszonyokhoz így szólott a sírhoz szállott angyal: Halottaknak valók a kenetek, Krisztus pedig az enyészettől idegennek bizonyult.

Tropárionok egyházi szlávul, 2. hang:

Halotti dicsérőének

  1. stáció, tropárionok 5. hang:

Életként a sírba helyeztettél, Krisztus, és az angyali seregek elámultak, dicsőítve leereszkedésedet…

  1. stáció, tropárionok 5. hang:

Méltó dicsérni Téged, az Életet adót, aki a kereszten kezeidet kitártad, összezúzva az ellenség hatalmát…

  1. stáció, tropárionok 5. hang:

Minden nemzedékek himnuszt zengedeznek, temetésednek, Krisztus…

 

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra