Imádságok, magyarul, 1.

Ebben a sorozatban olyan imádságokat adunk közre – egyelőre nem hivatalos fordításban -, amelyek eddig nem álltak rendelkezésünkre magyar nyelven.
Augusztus negyedikére, az efezusi Hét Szent Alvó Gyermek emléknapjára ismét elolvashatjuk azt az imát, amelyet csaknem két éve egy testvérünk számára fordítottunk le:
Ima álmatlanságban szenvedőért, vagy másként a Hét Szent Gyermek imája.[1]
(Lehetőség szerint pap mondja:)
Nagy és dicséretes, felfoghatatlan és kimondhatatlan Istenünk, aki a föld porát véve kezeiddel formáltad meg az embert, és saját képeddel tisztelted meg, Jézus Krisztus, az a név, aki után vágyunk, kezdet nélkül való Atyáddal és szentséges, jóságos és életet adó Lelkeddel együtt; jöjj el a Te (…) szolgádhoz (szolgálódhoz), látogasd meg lelkében és testében, könyörgünk Hozzád, fölöttébb dicsőséges Nagyassszonyunk, Istennek Szülője és örökszűz Máriának; a szent mennyei, testnélküli Hatalmaknak; a tiszteletreméltó és dicsőséges Próféta és Előhírnök Keresztelő Jánosnak; a szent dicsőséges és dicséretes apostoloknak; szent atyáinknak és egyetemes nagy tanítóinknak és főpapjainknak, Nagy Vazulnak, Teológus Gergelynek és Aranyszájú Jánosnak, Atanáznak és Cirillnek; Szent Atyáinknak, Csodatévő Mirai Szent Miklósnak és Trimüthuntai Szpiridonnak és minden szent Főpapnak; Szent István archidiakónus, apostol és első vértanúnak; a szent, dicsőséges nagyvértanúknak, Győzedelmes Györgynek, Olajat árasztó Demeternek, Újonc Teodornak és Teodor Hadvezérnek és minden szent vértanúnak; a szent és Istent hordozó Atyáinknak, Antalnak, Euthümiosznak, Megszentelt Szávának, Teodóz Kolostorfőnöknek, Onufriosznak, Arszeniosznak, Áthoszi Atanáznak és minden szentéletű Atyának; a szent és Ingyen Gyógyítóknak, Kozmának és Damjánnak, Kirosznak és Jánosnak, Pentelének és Ermolaosznak, Sámsonnak és Diomidisznek, Thaleleosznak és Trifonnak és minden gyógyítónak; a szent (… annak védőszentje, akiért könyörgünk) és minden szentjeidnek közbenjárásai által; adj a Te (…) szolgádnak (szolgálódnak) enyhítő álmot, testi álmot, egészséget, üdvösséget, életet adó álmot, lelkének és testének erősödést, és amiként egykor meglátogattad Abimelek szolgádat[2] Agrippa templomában, és vigasztaló álmot küldtél neki, hogy ne lássa Jeruzsálem bukását, nevelő álomba merítetted, majd ismét egy szempillantás alatt felébresztetted a Te jóságod dicsőségére; később a Te Hét Szent Gyermekedet is megjelenésed hitvallóiként és vértanúiként mutattad fel a hitehagyó Deciusz császár napjaiban, háromszáz hetvenkét évre[3] álomba merítve őket a barlangban, csecsemőként tápláltad őket, mintegy anyjuk méhében, úgyhogy semmi kárt sem szenvedtek, a Te emberszereteted dicséretére és dicsőségére, nekünk pedig eljövendő újjászületésünk és egyetemes feltámadásunk megmutatására és bizonyosságára; Te magad, emberszerető Urunk, légy jelen most is a Te Szentlelked alászállása által, és látogasd meg a Te (…) szolgádat (szolgálódat), ajándékozz neki egészséget, erőt, életerőt a Te jóságod által, hiszen Te vagy minden jóságos adomány és minden tökéletes ajándék forrása!
Mert Te vagy lelkünk és testünk orvosa, Néked hódolunk és Néked zengünk dicsőséget és hálát, a Te kezdet nélkül való Atyáddal és szentséges, jóságos és életet adó Lelkeddel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

[1] Εκδοτικός Οίκος ΑΣΤΗΡ, Αθηναι, 1986, 387-388. old.

[2] Vö. Teremtés Könyve, 20. fej.

[3] Az egyházi szinaxárionok szerint a hét szent efezusi alvót (eredetileg valószínűleg ifjú, titokban keresztény katonát) csaknem 200 évvel a deciuszi üldözések után fedezték fel egy efezusi barlangba befalazva, élve, II. Teodóz császár, az Ifjabb (Kr. u. 408-450) uralkodásának utolsó éveiben. A hét szent ifjú, miután kis időre életre kelt, és életét az egybegyűlt sokaságnak elbeshzélte, földre borulva ismét elaludt, ezúttal örökre, várva az általános feltámadást.

Ford. I. T.

 

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra