2017

You are browsing the site archives for 2017.

Felvételek egyházzenénk kincseiből, 9.

Kedves Testvéreink, Látogatóink! Hallgassák meg Szent András, elsőnek elhívott apostol (november 30.) ünnepi himnuszát bizánci negyedik hangon, egyházi görög nyelven: Magyar szövege így hangzik: “Mint az apostolok első elhívottja, és mint testvére a legnagyobbnak, esedezz, Szent András, a mindenek Uralkodójához, hogy ajándékozzon békességet a földkerekségnek és a lelkünknek nagy irgalmat.”  

Imádságok, magyarul, 3.

Ebben a sorozatban olyan imádságokat szeretnénk közreadni – egyelőre nem hivatalos fordításban -, amelyek eddig nem álltak rendelkezésünkre magyar nyelven. A harmadik, amelyet most a hívők figyelmébe ajánlunk: “Szülők imája gyermekeikért” Szent Atyánk, Örökkévaló Istenünk, akitől minden békesség és jó származik! Könyörgök Hozzád a gyermekekért, akikkel jóságod ajándékozott meg engem. Halhatatlan lelket adományoztál és Te […]

Imádságok, magyarul, 2.

Ebben a sorozatban olyan imádságokat szeretnénk közreadni – egyelőre nem hivatalos fordításban -, amelyek eddig nem álltak rendelkezésünkre magyar nyelven. Az első (amelyet egy testvérünk számára készítettünk): “Ima álmatlanságban szenvedőért, vagy másként a Hét Szent Gyermek imája” (Ld. “Imádságok, magyarul, 1.”). A második: Ima Irgalmas Szent Márton, Tours-i püspökhöz Ó, fölöttébb tisztelt és megszentelt fő, […]

Felvételek egyházzenénk kincseiből, 8

Kedves Testvéreink, Látogatóink! Hallgassák meg Szentéletű Szergiusz, radonyezsi csodatévő (szept. 25 / okt. 8.) ünnepi himnuszait, tropárionját és kondákionját 4., ill. 8. hangra, egyházi szláv nyelven, többszólamú férfikórus szolgálatában: A himnuszok szövege magyarul: Tropárion, 4 hang Erényekért küzdő lelki katonának és Krisztus Isten jó vitézének bizonyultál, e mulandó életben a szenvedélyekkel nagy harcot vívtál, imában, […]

Felvételek egyházzenénk kincseiből, 7

Kedves Testvéreink, Látogatóink! Hallgassák meg a Keresztfelmagasztalás (szept. 14 / 27.) ünnepi himnuszát – újnaptár és ónaptár között – egyházi szláv nyelven, többszólamú orosz férfikórus és bizánci énekesek szolgálatában, 1. hangra. A himnusz szövege magyarul: “Üdvözítsd Uram a Te népedet, és áldd meg a Te örökségedet; aki győzelmet ajándékoztál a keresztényeknek a barbárok fölött, és […]

Hittanos kirándulás a Szegedi Vadasparkba

Hittanos kirándulás a Szegedi Vadasparkba

2017. július 6-án szép napot töltöttünk hittanosainkkal a Szegedi Vadasparkban. Részletes állatkerti térkép volt a kalauzunk, így szinte minden vadon élő és háziállatot megtaláltunk: tevét, oroszlánt, zsiráfot, fókát, majmot, madarat, struccot, párducot, hiénát, lovat, kutyát, sertést, pulykát. Az út legvégén, amikor a nap, rekkenő hőséggel, már jócskán a delelőre hágott, búcsúzóul a medvékre is rábukkantunk. […]

Tovább az eszköztárra