2017

You are browsing the site archives for 2017.

Ha valaki nem látta volna!

„Övék a Mennyek Országa…” Karácsonyi műsor a Duna World csatornán. Az egyiptomi keresztények kálváriájáról, Krisztus iránti szeretetéről, hitéről készült filmet, amelyet 2017. december 28-án, Karácsony negyedik napján sugárzott a Duna World, az adást követő három hétig lehet megtekinteni a “Médiatárban”, a következő címen: https://www.mediaklikk.hu/video/ovek-a-mennyek-orszaga-ii-resz/

Felvételek egyházzenénk kincseiből, 9.

Kedves Testvéreink, Látogatóink! Hallgassák meg Szent András, elsőnek elhívott apostol (november 30.) ünnepi himnuszát bizánci negyedik hangon, egyházi görög nyelven: Magyar szövege így hangzik: “Mint az apostolok első elhívottja, és mint testvére a legnagyobbnak, esedezz, Szent András, a mindenek Uralkodójához, hogy ajándékozzon békességet a földkerekségnek és a lelkünknek nagy irgalmat.”  

Imádságok, magyarul, 3.

Ebben a sorozatban olyan imádságokat szeretnénk közreadni – egyelőre nem hivatalos fordításban -, amelyek eddig nem álltak rendelkezésünkre magyar nyelven. A harmadik, amelyet most a hívők figyelmébe ajánlunk: “Szülők imája gyermekeikért” Szent Atyánk, Örökkévaló Istenünk, akitől minden békesség és jó származik! Könyörgök Hozzád a gyermekekért, akikkel jóságod ajándékozott meg engem. Halhatatlan lelket adományoztál és Te […]

Imádságok, magyarul, 2.

Ebben a sorozatban olyan imádságokat szeretnénk közreadni – egyelőre nem hivatalos fordításban -, amelyek eddig nem álltak rendelkezésünkre magyar nyelven. Az első (amelyet egy testvérünk számára készítettünk): “Ima álmatlanságban szenvedőért, vagy másként a Hét Szent Gyermek imája” (Ld. “Imádságok, magyarul, 1.”). A második: Ima Irgalmas Szent Márton, Tours-i püspökhöz Ó, fölöttébb tisztelt és megszentelt fő, […]

Felvételek egyházzenénk kincseiből, 8

Kedves Testvéreink, Látogatóink! Hallgassák meg Szentéletű Szergiusz, radonyezsi csodatévő (szept. 25 / okt. 8.) ünnepi himnuszait, tropárionját és kondákionját 4., ill. 8. hangra, egyházi szláv nyelven, többszólamú férfikórus szolgálatában: A himnuszok szövege magyarul: Tropárion, 4 hang Erényekért küzdő lelki katonának és Krisztus Isten jó vitézének bizonyultál, e mulandó életben a szenvedélyekkel nagy harcot vívtál, imában, […]

Felvételek egyházzenénk kincseiből, 7

Kedves Testvéreink, Látogatóink! Hallgassák meg a Keresztfelmagasztalás (szept. 14 / 27.) ünnepi himnuszát – újnaptár és ónaptár között – egyházi szláv nyelven, többszólamú orosz férfikórus és bizánci énekesek szolgálatában, 1. hangra. A himnusz szövege magyarul: “Üdvözítsd Uram a Te népedet, és áldd meg a Te örökségedet; aki győzelmet ajándékoztál a keresztényeknek a barbárok fölött, és […]

Tovább az eszköztárra