Ünnepélyes enciklika kiadásával ért véget az ortodox egyház 2016. évi, pünkösdi zsinata Krétán. II.

(Folytatás)

Az ortodox egyház 2016. június 17-én, Kréta szigetén megnyitott, eredetileg összortodoxnak tervezett, majd tíz helyi egyház részvételével regionális zsinatként megtartott nagygyűlése enciklika kiadásával ért véget június 26-án , amelynek második részét az alábbiakban közöljük, bő kivonat formájában:

Záróistentisztelet.16.jún26.Kréta»II. Az Egyház küldetése a világban

6. Az apostoli munka és az Evangélium hirdetése ─ a misszió ─ az Egyház alapvető ismertető jele, mivel Krisztus parancsolatának a megtartása és teljesítése: „Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,19). Ez az „élet lehelete”, amelyet az Egyház az emberi társadalomba „lehel”, és a világot Egyházzá formálja a mindenhol újonnan alakult helyi Egyházak révén. Ebben a szellemben az ortodox hívőknek mindenütt Krisztus apostolainak kell lenniük a világban. Ezt a missziót nem agresszív módon, hanem szabadon kell megvalósítani, szeretettel és tisztelettel az emberek és népek kulturális önazonosságával szemben. Minden ortodox egyháznak a kánoni rend iránti kellő tisztelettel kell részt vennie ebben a szolgálatban.

A szent eucharisztiában való részesedés forrása a missziós buzgóságnak a világ evangelizációja érdekében. Azzal, hogy részesedünk a szent eucharisztiában és a szent liturgia során az egész világért (az „ökumenéért”) imádkozunk, elhívást kapunk, hogy folytassuk „a liturgia utáni liturgiát”, tanúságot tegyünk hitünk igazságáról Isten és az emberiség előtt, megosszuk Isten ajándékait az egész emberiséggel, engedelmeskedve Urunk kifejezett parancsának, amelyet mennybe menetele előtt adott: „Tegyetek tanúságot rólam Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szamariában, egészen a föld határáig” (Csel 1,8)…

„Az üdvözülés titka azok számára rendeltetett, akik vágynak utána, nem azoknak, akiket kényszerítenek” ─ mondja Hitvalló Szent Maximosz (PG 90.880). Isten népének az újra evangelizálása a mai elvilágiasodott társadalmakban, valamint azok evangelizálása, akik még nem jutottak el Krisztus ismeretére, az Egyház meg nem szűnő kötelessége.«

(Forrás: www.orthodoxcouncil.org)

(Folytatjuk)

(Ford. I. T.)

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra