SZÜLŐK IMÁJA GYERMEKEIKÉRT

Kedves Szülők, kedves Testvéreink!

Itt a nyár, a nyaralás, a táborok! Imádkozzunk az Egyház imáival gyermekeinkért!

Deészisz.verywide.2012Szent Atyánk, Örökkévaló Istenünk, akitől minden békesség és jó származik! Könyörgök Hozzád a gyermekekért, akiket a Te jóságod ajándékozott nekem. Halhatatlan lelket ajándékozva, Te adtál nékik életet, és a szent keresztségben újjáalkottad őket, hogy a Te akaratod szerint éljenek és Isten Országának örökösei legyenek. Őrizd meg őket a Te jóságodban életük végéig, szenteld meg őket a Te igazságoddal és a Te neved szenteltessék meg bennük.

Segíts nekem kegyelmeddel, hogy a Te neved dicsőségére és felebarátaik hasznára neveljem őket. Adj nekem ehhez szükséges eszközöket: türel­met és erőt.

Uram, világosítsd meg őket a Te bölcsességed fényével, hogy teljes lelkükből és teljes elméjükből szeressenek Téged. Ültess szívükbe félelmet és irtózatot minden törvénytelenségtől, hogy feddhetetlenül járják útjaikat. Ékesítsd fel lelküket tisztasággal, munkaszeretettel, hosszan tűréssel, elégedettséggel és minden tisztességgel. Őrizd ajkukat igazságban, hogy minden rágalom, hazug­ság és hízelgés gyűlöletes legyen előttük. Hintsd meg őket a Te kegyelmed harmatával, hogy gazdagodjanak erények­ben és szentségben, és növekedjenek a Te jóakaratodban és az istenfélő emberek szeretetében. Add, hogy mindig velük legyenek őrangyalaik, hogy megőrizzék ifjúságukat a hiábavaló gondolatoktól, e világ csábító kísértéseitől és minden gonosz csapdától.

Ha valaha is vétkeznek ellened, ne fordítsd el orcádat tőlük, hanem légy hozzájuk könyörületes: ébressz szívükben töredelmet, és könyörületességed sokasága szerint töröld el vétkezéseiket, ne vond meg tőlük földi javaidat, hanem adj meg nekik minden szükséges dolgot a maga idejében, a boldog örökkévalóság elnyeréséhez is. Őrizd meg őket minden betegségtől, haragtól, veszede­lemtől, bajtól és bánattól, és életük minden napján takard be őket irgalmaddal.

Jóságos Istenem, könyörgök még Hozzád, adj vigasságot és örömet gyermekeimben, méltass arra, hogy velük együtt állhassak Eléd Utolsó Ítéleted napján, és szégyenkezés nélkül és bizodalommal mondhassam: itt vagyok, Uram, én és a gyermekeim, akiket nekem adtál, hogy velük együtt dicsőítve a Te kimondhatatlan jóságodat és örök szeretetedet, magasztaljam a Te szentséges Nevedet, az Atyáét és Fiúét és Szentlélekét mindörökké. Ámen.

Ford. I. T.

Ima Csodatévő Szent Miklós püspökhöz

11 e Altemplom oltár alatt ereklyékJó pásztorunk és Isten bölcsességével ékes tanítónk, Krisztus főpapja, Szent Miklós! Hallgass meg bennünket, gyarló (N… N..) szolgáidat,  akik Hozzád könyörgünk, és gyors segítségedet kérjük: tekints le ránk, gyámoltalanokra, mert körös-körül ellenség leselkedik ránk, minden jót nélkülözünk, és kishitűségünk miatt értelmünkre homály borul. Istennek kedveltje, siess, és ne hagyj minket a bűn rabságában, hogy ne örüljenek rajtunk ellenségeink, és ne hamis tetteink közepette érjen bennünket a halál. Könyörögj értünk, méltatlanokért, Alkotónkhoz és Urunkhoz, akinek a színe előtt a Testnélküli Hatalmakkal együtt állsz, indítsd könyörületre irántunk a mi Istenünket ebben az életben és az eljövendőben is, hogy ne tetteink szerint, vagy szívünk tisztátalansága szerint, hanem az Ő jósága szerint fizessen nekünk. Mert közbenjárásodban reménykedve a Te segítségeddel dicsekszünk, a Te oltalmadat hívjuk segítségül, és szent ikonod előtt leborulva kérünk: szabadíts meg bennünket, Krisztusnak kedveltje, a bajoktól, amelyek ránk törnek, csillapítsd le a szenvedélyek és a küzdelmek hullámait, amelyek fölénk tornyosulnak, hogy szent imáid által megszabaduljunk a nehézségektől, ne merüljünk a bűnök mélyére és szenvedélyeink ingoványába. Szent Miklós főpap, kérleld Krisztus Istenünket, hogy adjon nekünk békés életet és bűneink bocsánatát, lelkünknek üdvösséget és a nagy irgalmat, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Ford. A-V-G.

(Forrás: doxologia.ro)

Article written by imreni

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Tovább az eszköztárra