Híradás 2016 Húsvétjáról a szegedi Szent György Nagyvértanú templomból

Kedves Testvéreink és Látogatóink!

DSC02907Krisztus feltámadt! Христос воскресе! Χριστός Ανέστη! Hristos a înviat! Christus resurrexit! Christ is risen!

A Húsvét éjjeli körmenet végén Krisztus Urunk feltámadásának első tanúiról és hírvivő asszonyairól szólt az evangéliumi olvasmány:

Bementek a sírboltba. Jobb kéz felől egy ifjút láttak ülni hosszú fehér ruhába öltözve, és megrémültek. De az így szólt hozzájuk: »Ne féljetek! A megfeszített Názáreti Jézust keresitek? Feltámadt, nincs itt. Íme, itt a hely, ahová tették őt. Menjetek el, s mondjátok meg tanítványainak és Péternek: ‘Előttetek megy Galileába, ott majd meglátjátok őt, amint megmondta nektek.’«

A Húsvéti szent liturgián pedig Krisztus Urunk istenségéről János evangélista prológusából:

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt nem fogta föl…

Miért olvasunk a húsvéti liturgián az Isten Igéről? Azért, mert feltámadása és többszöri megjelenése a kenetvivő asszonyoknak és az apostoloknak oszlatott el minden kételyt, hitetlenséget, hogy valóban Ő az Istentől megígért Megváltó, a Messiás, az Isten Ige.

Ezért szól így Péter apostol az első pünkösdi evangelizáció alkalmával a nyelvek csodájára egybesereglett zarándokok ezreihez:

„Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek!” (ApCsel 2,36)

Ezért tesznek tanúságot az apostolok a feltámadott Názáreti Jézusról ezekkel a szavakkal a főtanács előtt:

„Isten fejedelemmé és üdvözítővé emelte őt jobbjával, hogy bűnbánatot és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk, mi és a Szentlélek, akit Isten megadott mindazoknak, akik engedelmeskednek neki.” (ApCsel 5,31-32)

I. T.

+

2016 Húsvét éjjelén kb. 55-60 hívő gyűlt egybe szegedi templomunkban és a templomkertben és ugyanannyi a húsvét vasárnapi szent liturgián.

Kedves Híveink, honlapunk hűséges Látogatói!

Tekintsék meg húsvéti képeinket a Szent György Nagyvértanú templomból!

DSC02892Valóban feltámadt Krisztus! Воистину воскресе! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Adevărat a înviat! Vere resurrexit! Truly, He is Risen!

DSC02890

DSC02946DSC02908

Article written by imreni

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Tovább az eszköztárra