2015

You are browsing the site archives for 2015.

Mi szolgáljunk vagy nekünk szolgáljanak? (Mk 10,32-45)

Mi szolgáljunk vagy nekünk szolgáljanak? (Mk 10,32-45)

Hányszor kapjuk rajta magunkat, hogy az utóbbit kívántuk! Pedig Urunk Jézus az előbbit tartja kívánatosnak. Zebedeus fiai, Jakab és János, miután harmadszor hallották a jövendölést a Megváltóra váró szenvedésekről, haláláról és harmadnapi feltámadásról, ezzel a kéréssel járultak az Úr elé: „Tedd meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk pedig a bal oldaladon ülhessen a te […]

Mit ünneplünk „Ortodoxia Vasárnapján”?

Mit ünneplünk „Ortodoxia Vasárnapján”?

Az „ortodoxia ─ az igaz keresztény hit ─ győzelmének” ünnepe, amelyet „Ortodoxia Vasárnapjának” nevezünk, immár a 9. századtól kezdve hagyományosan Nagyböjt első vasárnapjára esik egyházunkban. A konstantinápolyi zsinatot 843. márc. 11-re, más források szerint február 19-re, Nagyböjt első vasárnapjára hívta össze Teodóra, bizánci császárnő, Teofil, az utolsó ikonromboló császár özvegye, azzal a céllal, hogy az […]

„Nyakukat pallos alá hajtották Éretted”

„Nyakukat pallos alá hajtották Éretted”

Nagyböjt első hetében, a szerda esti előreszentelt liturgia vecsernyei részének második sztichirájában találjuk ezt a verssort. Az egész sztichira így hangzik: Mily erény és mily dicséret illeti a szenteket! Mert nyakukat pallos alá hajtották Éretted, ki meghajlítottad az egeket és alászállottál; kiontották vérüket Éretted, ki magadat megüresítetted, és szolgai alakot öltöttél; megalázkodtak egészen a halálig, […]

„Rejtsétek el egymáshibáit…” (Nagyböjt kezdetére)

„Rejtsétek el egymáshibáit…” (Nagyböjt kezdetére)

Kedves Testvérek, Olvasók! A Biblia első soraiban, a Teremtés Könyvének elején ezt olvassuk: A föld puszta és üres volt, és sötétség volt a mélység felett, és Isten Lelke a vizek felett lebegett. És Isten szólt: »Legyen világosság!« És lett világosság. (Ter 1,2-3) Majd később, megváltásunk órájában „a hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, a kilencedik […]

Közeledik a tavasz! (Olvasandó:Lukács 19,1-10)

Közeledik a tavasz! (Olvasandó:Lukács 19,1-10)

Áldott emlékű lelkiatyánk fiatalkorunkban így emlegette a Nagyböjtöt: „Lelki tavaszunk!” És amikor beköszöntött, „áldott Nagyböjtöt” kívánt. Zákeus története, bár ebben az évben még januárra esett, már erre a tavaszra hangol bennünket. Hogy miért? Azért, mert nem kevesen vagyunk, akik magunkra ismerünk a kistermetű jerikói fővámszedő történetében. A bűnbánat valójában akkor kezdődik, amikor az ember szívében […]

Tovább az eszköztárra