Karácsonyi másnapi keresztszentelés a szegedi Dugonics temetőben

Keresztszentelés.15.dec.26.SzgDecember 26-án, Karácsony másodnapján, Szegeden, az ünnepi főpapi szent liturgia után Tyihon podolszki püspök atya, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzója a szegedi Dugonics temetőbe ment, ahol az Odesszában készült és Szegedre szállított, 2015 őszén felállított emlékkeresztet áldotta meg a II. világháború harcai során Szegeden és környékén elesett és eltemetett orosz, ukrán katonák emlékére. A főpappal együtt szolgált prot. Imrényi Tibor parochus, valamint Szvjatoszlav Bulah pap és Vajna-Éliás István diakónus, budapesti lelkészek. A kereszt megszentelése után Tyihon püspök atya halotti emlékszertartást tartott az itt nyugvó igazhitű keresztények lelkének üdvösségért. Az istentiszteleten számos hívő vett részt, valamint a 70 évvel ezelőtti súlyos harcokra és áldozatokra emlékező szegediek és környékbeliek. A gyászszertartáson jelen volt és együtt imádkozott V. A. Szemigyetko, az Orosz Föderáció budapesti nagykövetsége hadi sírgondozó osztályának a vezetője.

Az istentisztelet végén, amelyről a Magyar Televízió is tudósítást készített mind a híradó, mind a januárban esedékes ortodox keresztény vallási adás részére, a püspök atya rövid beszédben fordult az egybegyűlt emlékező közösséghez, amelyben a szabadságért, függetlenségért, hitért kiontott vérre emlékeztetett, mely mindnyájunk számára követendő példa, melynek mindnyájan a gyermekei kell, hogy legyünk.

A szegedi Dugonics temetőben kb. 250 orosz, ukrán közkatona és tiszt van eltemetve, és szegedi régészek szerint sokak nyakában kereszt volt. Szeged környékén ezen felül ─ az itt harcoló, egykori szovjet hadseregből ─ több mint 600 elesett katonát tartanak számon.

Az emlékkereszt az odesszai ortodox egyházmegye ajándéka, Szegedre szállítását a KÉSZ Holding Szeged vállalta önkéntes felajánlásként, a temetőben való felállítására pedig a szegedi Keresztény Értelmiségek Szövetsége adományából és a Szent György Nagyvértanú egyházközség gyűjtése eredményeképpen került sor, az elhunytakról való méltó megemlékezés és az egykor egymás ellen harcoló népek közötti megbékélés jegyében.

I. T.

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra