Ima Szent Mihály arkangyalhoz

Kedves Testvéreink és Olvasóink!

A karácsonyi böjtben szeretettel ajánljuk figyelmükbe ezt a közbenjáró imát.

Ima Szent Mihály arkangyalhoz

 

Szent Mihály arkangyal
Szent Mihály arkangyal

Istennek nagy és szent angyala, Szent Mihály, aki minden angyalt megelőzve a kimondhatatlan Háromság színe előtt állsz, az emberi nem támasza és őrzője, aki seregeiddel a mennyben a gőgös démon fejét szétzúztad, és a földön örökké megszégyeníted gonoszságát és álnokságát, hittel sietünk hozzád és szeretettel kérünk: légy Szent Egyházunknak és igazhitű népednek romolhatatlan pajzsa, erős sisakja, védj meg bennünket minden látható és láthatatlan ellenségtől villámokat hordozó kardoddal!

Istennek angyala, ne fossz meg bennünket segítségedtől és védelmedtől, akik ma szent nevedet dicsérjük! Íme, bár gyarlók vagyunk, nem akarunk elveszni törvénytelenségeink miatt, hanem az Úrhoz akarunk térni, hogy a jó felé vezessen bennünket. Világosítsd meg értelmünket Isten orcájának világosságával, amely úgy ragyog fejed fölött, mint az utat megvilágító villám, hogy amennyire lehet, mi is megértsük, mi Istennek jó és tökéletes akarata, és megtudjuk, mit kell tennünk, s mit kell kerülnünk, vagy elhagynunk. Erősítsd meg gyönge akaratunkat és erőtlen vágyakozásunkat Isten kegyelmével, hogy az Úr törvényében megerősödve elkerüljük a földi gondolatok veszedelmeit, a testi kívánságokat, a világ mulandó gyönyöreit, amelyekhez úgy vonzódunk, mint értelem nélküli gyermekek, mivel a múlandó földi dolgok miatt oktalan módon megfeledkezünk az örökkévaló, égi dolgok szeretetéről.

Mindenekfölött kérj számunkra valódi bűnbánó lelket, őszinte bánatot, hogy Istentől elszakadva élünk, bűneink fölötti bánkódást, hogy múlandó életünk hátralevő napjaiban ne érzékeink vágyát keressük, szenvedélyeinket tápláljuk, hanem szívünk megtisztítására törekedjünk a bűnbánat, az igaz hitből fakadó könnyek, a tisztaságért folytatott küzdelem és az irgalmasság Istennek tetsző cselekedetei által.

Amikor utolsó óránk közeleg, amikor szabaddá válhatunk a múlandó test kötelékeitől, ne hagyj el bennünket, Istennek Angyala, hanem védj meg a gonoszság támadó démonaitól, akik azon munkálkodnak, hogy megakadályozzák lelkünk fölemelkedését Istenhez. Őrizz meg minket védelmed alatt, hogy akadály nélkül juthassunk a menny dicsőséges honába, ahol nincs fájdalom, sem bánat, sem sóhajtás, hanem örökkévaló élet. Hadd legyünk méltók arra, hogy lássuk a mi jóságos Urunk és Uralkodónk fényességes arcát, könnyek között lábai elé boruljunk, s örömmel és alázattal kiáltsuk: dicsőség néked, szeretett Üdvözítőnk, mert ránk, méltatlanokra árasztott szeretetedtől indíttatva jónak láttad elküldeni angyalaidat, hogy szolgálják a mi üdvösségünket! Ámen.

(Forrás: www.doxologia.ro)

Ford. A. V. G.

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Tovább az eszköztárra