LEVÉL SZÜLŐKNEK, akik elhatározták, hogy gyermekeiket hitoktatásban kívánják részesíteni,és keresztény hitben fölnevelni

„Engedjétek, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.”

Máté 19,14

«Пустите детей приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное»

От Матфея 19,14

“Suffer little children to come unto me: for of such is the kingdom of heaven”

Matthew 19:14

KEDVES SZÜLŐK!

ITT A JELENTKEZÉS IDEJE A TEMPLOMI HITTANRA!

A hitoktatásról

Egyházközségeinkben a hitoktatás jelenleg főleg a templomok mellett folyik. Egy csoport számára nincs létszámhatár, két-három gyermek, sőt, kívánság szerint egy gyermek részére és tartunk hitoktatást.

Az alapvető iskolai tantárgyak mellett ─ anyanyelv, idegen nyelv, matematika, természetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés ─, amelyek a gyermekek szellemi és fizikai képességei kifejlesztésének nélkülözhetetlen eszközei, nem kevésbé fontos helyet foglal el a hittan.

A hittan olyan ismereteket nyújt a gyermekeknek, amelyek kulcsfontosságúak az európai történelem, gondolkodás, kultúra, társadalmi berendezkedés, irodalom, idegen nyelvek, képzőművészet, zene és más európai valóságok megértéséhez.

Ez csupán a hitoktatás egyik oldala.

A másik, ami nem kevésbé fontos, a hittan a közösen feldolgozott tananyagon keresztül a több mint kétezer éves múltra visszatekintő, biztos alapokon nyugvó keresztény lelki-erkölcsi tanításba vezeti be a gyermekeket. Erre nem kevésbé lesz szükségük azoknak, akik hamarosan serdülők, ifjak, és egy-kettőre önmagukért és másokért is felelős, munkába álló, családot alapító felnőttek lesznek. Ha elég mély és szilárd a fundamentum, a fölé emelt ház is az lesz.

Az ortodox keresztény hitoktatásnak van egy harmadik haszna is. Magyarország, földrajzi fekvését és történelmét tekintve, délről és keletről olyan országokkal, népekkel határos, ahol a lakosság túlnyomó többsége ortodox keresztény. A hittanra járó gyermekek így közelebbről is megismerhetik azt a hagyományt és kultúrát, amelyet ezek a népek őriznek.

A megismerés akkor valóságos, ha a gyermekek a legfontosabbat, a hitoktatás szívét, az egyházi, templomi életet is megismerik. Ezt a célt szolgálja a vasárnapi és ünnepi istentiszteleten való részvétel, amely a Tízparancsolat szerint is keresztény kötelességünk. Természetesen szülői segítséggel, kísérettel.

A hittanra járó iskolás gyermekek lelki-erkölcsi fejlődése akkor igazán hatékony, ha a szülők a gyermekek mögött állnak, a hittan órák keretében végzett munkáját fontosnak tartják, figyelemmel kísérik, segítik. Ha a szülők részéről jó, keresztény életpéldát is látnak, ez jelenti az igazán hatásos segítséget belső fejlődésük számára.

Mire tanítjuk a gyermekeinket?

Elsősorban arra, hogy szeressék Istent és törvényeit, amely a legbiztosabb fundamentum az ember számára itt a földön, és amelyet hitünk szerint az Egyház életében és a Szentírásban őrizünk.

Arra, hogy szeressék és tiszteljék felebarátaikat. Nemcsak szóval, hanem tettekkel. Mindenekelőtt szüleiket, nagyszüleiket, tanítóikat, tanáraikat, papjaikat — és engedelmeskedjenek nekik.

Arra is, hogy lelkiismeretesen és jól tanuljanak, legyenek mindenkivel szemben segítőkészek, később lelkiismeretesen és jól dolgozzanak.

Arra, hogy mindannak az elvégzésében, ami szükséges, jó és dicséretes legyenek buzgók, megfontoltak, bátrak. Legyenek mindenkor becsületesek, hűségesek, megbízhatóak.

Ha felnőnek, jól nézzék meg, kit választanak vőlegényüknek, menyasszonyuknak. Olyant igyekezzenek választani, aki egyetért keresztény értékrendjükkel.

Arról is szó esik a hittanórákon, hogy csak a jó dolgokban gyakorolják az engedelmességet, a rosszban soha. A rossz társaságot, a bűnt, a kétértelmű, tisztátalan látványokat és szavakat kerüljék. Akkor is, ha manapság erős az emberi vagy az elektronikus környezet hatása.

Minderről az Új- és az Ószövetség legszebb történetein, a keresztény erkölcsi parancsolatokon, a hit igazságain, az egyházi ünnepek tanításán, a szentek életén keresztül és kötetlen beszélgetések formájában tanulunk. Elektronikus szemléltető eszközök, videók, olyan gyakorlati kérdések és példák segítségével, amelyeket többnyire maguk a gyermekek fogalmaznak meg.

Kedves Szülők!

Bizonyára megértik, és egyetértenek abban, hogy mai világunkban, amely rohamosan fejlődik, változik, de sok esetben bonyolultnak, kuszának is tűnik, nélkülözhetetlen a lelki-erkölcsi tisztánlátás és az örök, isteni törvényekhez való ragaszkodás.

Egyházunk kész ehhez segítséget nyújtani a hitoktatás keretei között.

Jöjjenek, hozzák el gyermekeiket!

Szeged, 2014. Nagyboldogasszony havában

prot. Imrényi Tibor

 

Article written by hungary

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Tovább az eszköztárra