2022. május 22-én, Szamáriai Asszony Vasárnapján, de. 11 órától követhető (szerkesztett) istentiszteletünk a honlapunkon

2022. május 22-én, Szamáriai Asszony Vasárnapján, de. 11 órától követhető (szerkesztett) istentiszteletünk a honlapunkon

2022. május 22. Szamáriai Asszony Vasárnapja. Szent György Nagyvértanú tropárionja, 4. hang Mint a foglyoknak szabadítója, és szegényeknek oltalmazója, betegeknek orvosa, királyoknak pártfogója, Győzedelmes György nagyvértanú, járj közre Krisztus Istennél, hogy üdvözítse a mi lelkünket!

Miért gyógyító hely a Bethesda fürdő?

Miért gyógyító hely a Bethesda fürdő?

(Olvasandó: János 5,1-15) A fürdő maradványai, falai, oszlopai, benne kevés vízzel, ma is láthatók Jeruzsálem óvárosában. Mellette áll a r. katolikus Szent Anna templom. A hagyomány szerint Joachim és Anna, a Szűzanya szülei nem messze laktak a Bethesda fürdőtől. Innen az elnevezés. A templom helyén az ókorban egy pogány kultuszhely állt. Itt épült a bizánci […]

2022. május 15. Inaszakadt Vasárnapja - olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból (szerkesztett)

2022. május 15. Inaszakadt Vasárnapja – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból (szerkesztett)

2022. május 15. Inaszakadt Vasárnapja. Nagy Szent Pakhómiosz (346-348). Szent Achilles Larisza püspöke (4. sz.). „Olajat árasztó” Szent Barbarosz (9. sz.). Remete Szent András (13. sz.). Szent Ézsaiás rosztovi püspök (1090). Pszkovi Szent Jefroszin (1481). Csodatévő Uglicsi Szent Demeter (1591). ApCsel 9,32-42; Jn 5,1-15.  + Tropárion, 5. hang Krisztus feltámadt halottaiból, halállal eltiporván a halált, és […]

2022. május 8. Kenetvivő Asszonyok Vasárnapja - olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból (szerkesztett)

2022. május 8. Kenetvivő Asszonyok Vasárnapja – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból (szerkesztett)

2022. május 8. Húsvét utáni harmadik vasárnap. A Szent Kenetvivő Asszonyok. Arimateai József és Nikodémus emlékezete. Teológus Szent János apostol és evangélista. Nagy Szent Arszeniosz. ApCsel 6,1-7; Mk 15,43-16,8; az apostolnak: 1Jn 1,1-7; Jn 19,25-27; 21,24-25.   Tropárion, 5. hang Krisztus feltámadt halottaiból, halállal eltiporván a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozván. Apostoli olvasmány (ApCsel 6,1-7) […]

2022. május 1. Tamás Vasárnapja – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból (szerkesztett)

2022. május 1. Húsvét utáni második vasárnap. Tamás vasárnapja. Szent Jeremiás próféta. Perzsa Szent Bata papvértanú.  ApCsel 5,12-20; Jn 20,19-31. + Szent György nagyvértanú imája, melyre szenvedése előtt kis haladékot kért, hogy elmondhassa Uram és Istenem, Te vagy, akihez születésemtől fogva tartozom, és akibe minden reményemet vetettem; Te vagy, aki bátorságot adtál és felkészítettél e küzdelemre; […]

Felvételek egyházzenénk kincseiből, 22., Kerub-ének

2022. április 24-én is elhangzott az itt hallható Kerub-ének a szegedi húsvéti szent liturgián, de nem vettük fel, így, Kedves Látogatóink, hallgassák meg a 2021. évi húsvéti felvételt. “Kerub-ének” Kik a Kerubokat rejtelmesen ábrázoljuk, és az életetadó Háromságnak a Háromszorszent Éneket zengjük, tegyünk most félre minden földi gondot.  

Tovább az eszköztárra