2022. január 23. vasárnap – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2022. január 23. Pünkösd utáni 31. vasárnap. Szent Kelemen, ankürai püspök és tanítványa, Római Szent Agathangelosz, vértanúk. 1Tim 1,15-17; Lk 18,35-43 (olvasmányok a 31. vasárnap szerint). + Apostoli olvasmány (1Tim 1,15-17) Felolvasás Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből! Igaz beszéd ez és teljes hitelt érdemlő: azért jött el Krisztus Jézus erre a világra, hogy üdvözítse […]

“Isten azt választotta ki, ami a világ szemében balga”

Az Odigitria Könyvek sorozat tervezett, 14. kötetéből szeretnénk itt egy fejezetet megosztani Olvasóinkkal. Reméljük, e rövid írás által is sikerül bepillantani a Szent Hegy közösségeinek lelkiségébe, amely az apostoli idők óta töretlenül él, és nemzedékről – nemzedékre száll Egyházunkban. + Metropolitan Nikolaos of Mesogaia:  Mount Athos, The highest place on earth (“Az Áthosz-hegy, a föld […]

2022. január 16. vasárnap - olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2022. január 16. vasárnap – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2021. január 16. Pünkösd utáni 30. vasárnap. Szent Péter apostol bilincseinek tisztelete. Kol 1,12-18; Lk 17,12-19 (olvasmányok: ap. a 28., ev. a 29. vasárnap szerint). + Apostoli olvasmány (Kol 1,12-18) Testvéreim! Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki méltókká tett titeket arra, hogy nektek is részetek legyen a szentekkel a világosságban. Kiragadott minket a sötétség hatalmából, […]

KELET HÍREI KERESZTÉNY TESTVÉREINKNEK - 2021. szeptember - december

KELET HÍREI KERESZTÉNY TESTVÉREINKNEK – 2021. szeptember – december

Határok nélkül? Egy „fölöttébb hasznos elbeszélés” Számos helyen tapasztaljuk ma, bennünket körülvevő szűkebb vagy tágabb világunkban, hogy alapvető, évezredes keresztény parancsolatokat, értékeket kérdőjeleznek meg, vetnek el, tartanak idejétmúltnak egy „be-„ és „elfogadónak” hirdetett társadalomban. Ami önmagában vonzónak tűnhet, csak az a veszély, hogy nem látható, hol van a be- és elfogadás határvonala. Az alábbi, az […]

2022. január 9. - Vízkereszt utáni vasárnap - olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2022. január 9. – Vízkereszt utáni vasárnap – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2022. Január 9. Vízkereszt utáni vasárnap. Szent Polüeuktosz, meliténéi vértanú. Csodatevő Szent Eusztratiosz, augaroszi apát. Szent Fülöp moszkvai metropolita, vértanú. Ef 4,7-13; Mt 4,12-17. + Apostoli olvasmány (Ef 4,7-13) Felolvasás Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt leveléből! Testvéreim! A kegyelem mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az Írás: „Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az […]

A szegedi templom 2021. május-augusztusi “Hírlevele”

Kedves Látogatóink! Megjelent 2021. május-augusztusi “Hírlevelünk”. Keressék fel “A Templom Hírlevele / 2021. május-augusztus” oldalunkat. A tartalomból:  Kronstadti Szent János (†1908) – „Istenről”; Gondolatok “Az Úr Életadó Keresztjének Kivitelére (augusztus 1.)”; Imádság a Szűzanyához.

2022. január 2. Vízkereszt előtti vasárnap – olvasmányok, szinaxárion, újévi ima, énekek a szegedi Szent György Nagyvértanú templomból

2022. január 2. Vízkereszt előtti vasárnap – olvasmányok, szinaxárion, újévi ima, énekek a szegedi Szent György Nagyvértanú templomból

2022. január 2. Vízkereszt előtti vasárnap. Szent Szilveszter római püspök. Szent Theagenész, parioni püspök vértanú. Szent Kozma, konstantinápolyi pátriárka. Szárovi Szent Szerafim. 2Tim 4,5-8; Mk 1,1-8. + Apostoli olvasmány (2Tim 4,5-8) Fiam, Timóteus! Te vigyázz mindenre, viseld el a szenvedéseket, végezd az evangélista dolgát, töltsd be szolgálatodat. Engem ugyanis már kiöntenek, mint italáldozatot, elköltözésem ideje közel van. A […]

Tovább az eszköztárra